Inviting all people to become physically immortal
Declaring Universal Truth

Drugi głos Wysłannika JEHOWY, albo BOGA Pokoju i Miłości1), na cały ten piekielnie rozbiegany świat

Kogo religijne i plemienne podziały jeszcze niezupełnie zmieniły w kąsającego psa2), a czuje w swoim sercu chociaż małą iskrę BOŻEJ miłości do wszystkich ludzi3), ten winien uwierzyć JEHOWIE na słowo4), że wszyscy królowie, narody i plemiona są w błędzie i że wszelkie nieszczęścia wszystkich mieszkających na ziemi i na morzu są spowodowane przez różne religijne i plemienne podziały, którymi wszystkich ludzi podzielił Szatan, albo Bóg śmierci i wrogości; że wkrótce Szatan wypuści z otchłani takie prawdziwe chrześcijaństwo, które postawi swój tron w tym samym mieście, gdzie JEHOWA był ukrzyżowany; i rozpocznie od strasznych rozlewów krwi i męczarni roztaczać nad wszystkimi ludźmi swoją piekielną władzę i brać ich jako mięso armatnie, i w szczególności uczyni straszną rzeź wszystkich mieszkających w Imperium Tureckim, na Półwyspie Bałkańskim, w Jerozolimie i na Kaukazie5).

1 1Jan.4-16.
2 K.Z.22-15; K.Z. znaczy Książka z Nieba, którą JEHOWA, BÓG Świętych Proroków posłał z Nieba na Ziemię ze Swoim Aniołem w 62 roku naszej ery, lub 11 lat przed zburzeniem Jerozolimy. K.Z. po grecku: «Apokalipsa».
3 I nawet do zwierząt.
4 Jeżeli Szatan zabrania tobie spojrzeć na cały świat i naocznie przekonać się w sprawiedliwości słów JEHOWY.
5 5 K.Z.11-7,8; 17-2,3; 14-20; 16-10; 12-9; Iza.60-2 i przeczytaj BOŻĄ Książkę «Niszczyciel».

I DLATEGO TEŻ:

Oto jaka jest moja rada dla ciebie: jeśli ty uwierzysz tym proroctwom JEHOWY dzięki mnie i zechcesz uratować się od tych wszelkich klęsk i od wiecznej śmierci6) w jeziorze płonącym ogniem i siarką, wtedy natychmiast porzuć wszelkie podziały7), przyłącz się do JEHOWY i nie żałując niczego, nawet swojego życia, pomagaj JEMU zniszczyć wszystkie szatańskie, powodujące wrogość albo śmierć, podziały, i wzywać wszystkich ludzi do nieśmiertelności w Ogólnoświatowej Braterskiej miłości i do jedności w dającej życie religii nieśmiertelnych, którzy są braćmi proroków i współsługami8) aniołów, i do JEGO powszechnej świątyni modlitewnej, którą ON zbuduje w Jerozolimie na Nowej Górze Syjonu na 1000 lat9). Zaprawdę! Amen.

Światło narodom i Oświecenie żydom10), albo Niszczyciel wszystkich szatańskich podziałów11), Elijah in Hebrew Eliasz

6 K.Z.14-9,11; 19-2,3; 20-15; 21-8; 14-20; 16-10; 12-12; Iza.60-2.
7 Nawet jeżeli one były by wymyślone przez jasne Anioły.
8 K.Z.22-9,17; 1-3.
9 Маr.11-17; Iza.56-7; 2-2,3; Ezech. od 40 do 48; Zach.14-16…21; K.Z.11-1,2; Mal.1-11; Ef.4-13.
10 Iza.41-25; 42-6…1.
11 Dan.2-34, 45, 44.