Zaproszenie wszystkich ludzi, aby stali się fizycznie nieśmiertelni
Ogłoszenie uniwersalnej prawdy teologicznej, wspólnej dla wszystkich ludzi

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz do nas na: svetochdotorg@gmail.com

Postaramy się odpowiedzieć na wiadomości szybko

Aby czytać dalej kliknij na przycisku Wstecz w przeglądarce