הזמנת כל האנשים להפוך לאלמותיים מבחינה גופנית
הכרזת אמת תיאולוגית כלל-עולמית של יהוה

פנייה שנייה מאת השליח של יהוה, אלהים של השלום והאהבה1), לעולם הנוראי הזה

הוא אשר לא הפך עדיין לכלב-פרא2) בגלל חלוקות דתיות או אתניות, ואשר מרגיש בלב שלו את הנצנוץ הקל ביותר של האהבה של אלהים עבור כל האנשים3) צריך לקבל את הדבר של יהוה מתוך אמונה4) שכל המלכים, האומות והשבטים שרויים תחת אשליה, וכי אוי לכל השוכן בארץ ובים נובעת מחלוקות דתיות או אתניות שונות, אשר בהן השטן, אלהים של המוות והעוינות, משתמש לחלוקת כל האנשים. עד מהרה השטן ישחרר נצרות כה אמתית מן התהום אשר תבסס את כס מלכותה באותה עיר עצמה, שם יהוה נצלב; היא תכפה על כל האנשים להשתחוות לכוחה האכזרי ועבור בשר תותחים בגרמה סבל רב ושפיכות דמים; במיוחד היא תהרוג בברוטליות אנשים רבים באימפריה הטורקית, בחצי האי הבלקני, בירושלים ובקווקז5).

1 א' יוחנן ד:טז
2 ס"ש כב:טו; ס"ש הוא הקיצור של ספר מן השמיים, אשר יהוה או אלהים של הנביאים הקדושים שלח מן השמיים לארץ שנמסר באמצעות המלאך שלו בשנת 62 לספ' או 11 שנים טרם חורבן ירושלים. האפוקליפסה היא ס"ש ביוונית.
3 אהבה אפילו לבעלי חיים.
4 אם השטן אינו מתיר לך להביט על העולם כולו כדי לוודא כי יהוה צודק.
5 ס"ש יא:ז, ח; יז:ב, ג; יד:כ; טז:י; יב:ט; ישעיהו ס:ב; וקרא את הספר של אלהים "המפריך".

אם כן, הנח לי לתת לך עצה: אם אתה מאמין במסר הזה מיהוה שניתן באמצעותי, ואם אתה רוצה להיוושע מכל אותם אסונות ומהמוות הנצחי6) באגם האש אתה חייב באופן מידי לזנוח את כל החלוקות7), להצטרף ליהוה ובהשקיעך כל מאמץ או משאב ואפילו בהקרבת חייך לסייע לו להפריך את כל החלוקות השטניות, אשר גורמות לעוינות ולמוות, ולהזמין את כל האנשים להפוך לאלמותיים, לאהבת אחים עולמית, לדת אחת מחיה של אחי נביאים וידידי מלאכים8) ולמקדש המשותף שלו, אשר הוא יבנה על הר ציון החדש9) בירושלים למשך 1000 שנים. זוהי האמת! אמן.

הנני האור לכל העמים10) וישועה ליהודים או מפריך כל החלוקות השטניות11), Elijah in Hebrew

6 ס"ש יד:ט, יא; יט:ב, ג; כ:טו; כא:ח; יד:כ; טז:י; יב:יב; ישעיהו ס:ב.
7 אפילו אם מלאכי אור עשו אותן.
8 ס"ש כב:ט, יז; א:ג.
9 מרקוס יא:יז; ישעיהו נו:ז; ב:ב, ג; יחזקאל מפרק מ עד מח; זכריה יד:טז-כא; ס"ש יא:א, ב; מלאכי א:יא אל האפסיים ד:יג.
10 ישעיהו מא:כה; מב:ו-א.
11 דניאל ב:לד, מה, מד.