הזמנת כל האנשים להפוך לאלמותיים מבחינה גופנית
הכרזת אמת תיאולוגית כלל-עולמית של יהוה

הזמנת כל האנשים בני התמותה להפוך לאלמותיים

הזמנת כל האנשים בני התמותה להפוך לאלמותיים

אחים, כל האנשים, למדתי אודות אדם אלמותי בישעיהו סה:א ובאל-הרומים י:כ, אשר חי למשך מיליונים רבים של שנים ואשר יודע סודות של הטבע ושל מערכת השמש שלנו כך שהוא יכול לנסוע מכוכב לכת אחד למשנהו במהירות ברק ואפילו להקים את המתים ולהפוך אותם אלמותיים מבחינה גופנית כמו שהוא. המאגוס1) הנצחי והנפלא הזה, או האחד אשר לו המפתחות להאדס ולגיהינום2), גילה לי כי הוא העניק אלמוות למספר רב של אנשים מכל השבטים, האומות והלשונות3) וכי הוא ימשיך לעשות זאת במשך 1000 שנים נוספות. הוא ציווה עלי להכריז לכל העולם בן-התמותה והנוראי כי מי שרוצה לקבל אלמוות ממנו צריך ללכת למקום מבודד4), ליפול על ברכיו ובפרשו את זרועותיו השמיימה לומר בקול: "האדם הנצחי, אשר לו המפתחות להאדס ולמוות או אלהי הנביאים הקדושים, יהוה5), אני מתחנן אליך לשים אותי ברשימה של האנשים האלמותיים שלך; מאחר שאני נשבע למלא ללא-פחד את כל הצווים שלך שניתנו באמצעות השליח שלך אליהו למרות איומיהם של אנשים בני-תמותה עלי!" אזי לומר אמן וליפול אפיים ארצה.

מסיבה זו עליך לקרוא את הספר הזה ביראה תוך כדי בחינתו לעומת הערות השוליים ואסטרונומיה, ובאופן שיש עמו דעת6).

1) אדם חכם היודע הכל.
2) ס"ש א:יח; שמואל א'(מלכים)ב:ו. ס"ש הוא הקיצור של ספר מן השמים אשר הוא שלח ליהויסטים ושנמסר באמצעות המלאך שלו – כלומר, לאלה אשר ירצו להפוך לאלמותיים. האפוקליפסה היא ס"ש ביוונית.
3) ס"ש ז:ט.
4) מתי ו:ו.
5) הוא גילה את השם הנצחי והמושיע שלו תחילה למשה בלבד. ראה שמות ו:ב,ג; טו:ג; הושע יב:ו; יואל ג:ה.
6) אל הרומים י:ב.

I.
סמל האמונה עבור אלה, אשר זנחו את השטן, את העולם בן-התמותה שלו, את כל האמונות האינדיבידואליות, והצטרפו ליהוה ולאמונת האחווה העולמית שלו או הדת של האנשים האלמותיים שלו על מנת להפוך לאלמותיים

ישנם שני אדם-אלים במערכת השמש שלנו: יהוה והשטן. לפיכך, כל האנשים נחלקים ליהויסטים ושטניסטים. יהוה הוא אלהים של האלמותיים בעוד שהשטן הוא אלהים של בני-התמותה של העולם הזה7).

יהוה8) עצמו נצלב תחת השם של היהודי ישוע מנצרת או ביוונית יסוס כריסטוס.

אחרי 6000 שנה מהיום בו אדם וחוה גורשו מגן-העדן יהוה ינצח את השטן, יאסור אותו וישים אותו בתהום נטולת-תחתית (בא...יה)9). אזי הוא יביא שלום, חירות10) ושפע ואמונה אחת תחת השלטון העולמי של רפובליקת ירושלים או זו הישראלית במשך 1000 שנים.

7) ב' אל הקורינתיים ד:ד; לוקס ד:ה-ז; ס"ש יג:ח; ב:יג; דברי הימים א' כא(כב):א.
8) או הראשון והאחרון. ס"ש א:יז,יח; ישעיהו מא:ד; מד:ו; מח:יב; ס"ש יא:ח; כב:ו, טו; זכריה יב:ט-יד, והביטו אלי את אשר.
9) ס"ש כ:ב,ג.
10) לא יהיו גבולות כלשהם.

אחרי 1000 שנים של שלום ואמונה אחת השטן ימלט מהתהום למשך 111 שנים ויתחיל לפתח שוב דתות אמתיות שונות סלחניות כלפי חטאים ומעשי-רשע ורועות נשמות בגן-עדן דמיוני עם מכשירי פורטל ורובים.

אזי יהוה ישמיד את השטן ואת השטניסטים כליל ויעשה את הארץ החדשה גדולה פי-מיליונים ללא אוקיאנוסים וימים ויתיישב בה עם היהויסטים שלו למשך 280000 שנים.

הוא ישפר את הארץ החדשה לאחר מכן; הוא ישפר את הארץ מפעם-לפעם עד-כדי שלמות בלתי-נתפשת, הוא יחיה עליה עם האנשים האלמותיים לנצח.

העיר ירושלים תרד לארץ החדשה מן השמים, עשויה על-ידי אנשי השמים – כלומר, האנשים החיים על כוכבי לכת אחרים, מעוטרת באבנים יקרות של שתים-עשרה דרגות, רחובות מרוצפים בזהב שקוף: 2134 ק"מ אורך, רוחב וגובה, מוקפת חומה גבוהה של ישפה, 12 שערים יהיו 12 מרגליות עם שמות 12 שבטי ישראל11) עליהן ושמות 12 השליחים של השה12) על המוסדות. ארמונו של יהוה יהיה ממוקם במרכז העיר. לא יהיו שום בית מקדש וקרבנות.

יהיה נהר אשר יזרום מתחת לארמון לאורך הרחובות; עצים נפלאים יצמחו על גדותיו ויתנו פירות מדי חודש. אכילת הפרי תמנע מן האנשים להזדקן ולמות ותתיר להם להישאר אלמותיים עד אין סוף: גברים בגיל 34)13 ונשים – 16.

11) דן מוחלף במנשה.
12) של יהוה הצלוב.
13) באותו גיל בו יהוה עלה לשמים אפס' ד:יג.

יהיו 24 מלכויות המורכבות מהאומות הצדיקות14) מחוץ לעיר ירושלים. למרות שהתושבים שבחוץ יהיו אלמותיים גם-כן אך הם יסבלו ממחלות מדי-פעם, והם יצטרכו לבקש מתושבי העיר עלים מעצי החיים לרפואה. ס"ש פרקים כ, כא, ו-כב.

זוהי העיר ירושלים אשר אליה יהוה מזמין כל אדם15) לחיי נצח. אם כך, המטרה של כל אדם היא לזנוח את השטן, את כל העולם בר-התמותה שלו, את כל הדתות האינדיבידואליות והעוינות ולהצטרף ליהוה בדת הכלל-עולמית שלו או הדת הישראלית של הברית החדשה או דת האנשים האלמותיים שלו!

14) ראה פרק IV.
15) ולא רק את היהודים כמו שהשטן מלמד אותם לגרום להם להיראות אכזריים.

II.
חיזוי הקרב האחרון בין יהוה לשטן ולשטניסטים בארמגדון והשתלטות יהוה בירושלים עם היהויסטים שקמו לתחייה ל-1000 שנים

כאשר המלאך השישי ישפוך את הקערה שלו על הנהר הגדול פרת, ומימיו יתייבשו16), כך שדרך המלכים מהמזרח תהיה מוכנה. שלוש רוחות טמאות כצפרדעים יצאו מפיו של הדרקון (השטן)17), של החיה, ומפי הנביא של החיה. ורוחות קסומות אלה יחוללו נפלאות ויצאו לכל מלכי הארץ לקבץ אותם לקרב של היום הגדול (או הסופי) של ניצחון אלהים (על השטן)18). החיה, מלכי הארץ, והצבאות שלהם יתקבצו לעשות מלחמה נגדו (נגד יהוה), אשר יושב על הסוס הלבן ונגד הצבא שלו על סוסים לבנים19). אז ילכדו החיה ביחד עם הנביא מחולל-הנפלאות שלו, אשר חולל נפלאות עמם הוא הונה את אלה, אשר קיבלו את חותם החיה וסגדו לצלם שלו, ושני אלה יושלכו חיים אל אגם האש הבוער עם גופרית. והשאר יהרגו עם החרב היוצאת מהפה שלו, אשר יושב על הסוס הלבן, וכל הציפורים יתמלאו מבשרם. השטן יאסר ויושם בתהום נטולת-תחתית (בא...יה). ס"ש כ:ב-ג.

16) הוא מתייבש. ראה "ב"מ"#328, 1889.
17) ס"ש יב:ג; כ:ב.
18) ס"ש טז:יב-יד, טז; יט:יא-כא; יחזקאל לח:יז; לט:ח; יואל ב:יא.
19) הם כולם באים בעקבות שלו, נאמנים, נבחרים וקרואים על ידו. ס"ש יז:יד, יט:יט-כא; יד:כ; ישעיהו סו:טז; חגי ב:כב-כד; זכריה יד:ה.

אז כל האנשים שזכו לניצחון על החיה והצלם שלו ועל החותם שלו על המספר של השמות שלו יעמדו בפני כס המלכות של יהוה על ים הבדולח עם נבלי אלהים בידיהם, וישירו את מזמור משה ואת מזמור השה20) באמרם: "גדולים ונפלאים המעשים שלך, אלהים יהוה, אל-שדי21)! צודקות ואמתיות הן הדרכים שלך, מלך הקדושים! מי לא יירא אותך, יהוה, ויהלל את השם שלך, כאשר הם רואים כי אתה קדוש? באמת כל האומות תבואנה (לבית המקדש הישראלי על הר ציון החדש) ותשתחווינה בפניך כאשר כל החיזויים שלך יתגשמו"!

ולאלה אשר יושבים על כסאות המלוכה יינתן שלטון על האומות22). הנשמות23) של ערופי הראש על עדותם עבור ישוע24) ועל דבר אלהים, אשר לא השתחוו לחיה, לצלם שלו ולא קיבלו את החותם על מצחותיהם או ידיהם יקומו25) וימשלו עם המשיח במשך 1000 שנים.

20) מזמור אלהים יהוה הצלוב. מרק יד:כו.
21) אלהי האלהים או העליון מכל. דברים י:יז; שמות טו:יא; יח:יא; תהלים פא(פב):א; סז(סח):ח; קלה(קלו):ב; דניאל ב:מז; מעשי השליחים יד:יא; כח:ו.
22) א' אל הקורינתיים ו:ב,ג; ס"ש ב:כו; חכמת שלמה ג:ח.
23) נשים וגברים.
24) על הפצת החדשות הטובות הללו ממנו.
25) האם אתם שומעים שהנשמות יקומו מהמתים? נשמות המתים, אפוא, הן מתות.

אבל יתר המתים לא יוקמו עד אחרי חלוף אלף השנים. זוהי התחייה הראשונה. ברוכים וקדושים הם אלה אשר להם חלק בתחייה הראשונה, משום שהם לא ימותו לעולם ויהיו כהנים של אלהים ושל המשיח וימשלו אתו (בישראל של הברית החדשה) למשך 1000 שנים. ס"ש כ:ד-ו; ה:ט,י; יחזקאל מב:יג, יד, מג; מד:טו-לא; מח:י-יד.

III.
חיזוי שלום לכל העולם ועלייתה של אמונה אחוותית עולמית אחת ביהוה לכל האנשים במשך 1000 שנים

חשך יכסה את כל הארץ, וערפל את כל הלאמים (עם דתות ה-666 הנוצריות והנאורות היהודית), ויהוה יזרח עליך, ירושלים, והכבוד שלו יזרח עליך. אז כל הגוים ומלכיהם יבואו לנגה זרחך26)", הם יכתתו את הנשק-הקטלני שלהם לציוד חקלאי ואף עם לא יפנה למלחמה. את מדע הלחימה יחדלו ללמד במשך 1,000 שנים.

בית המקדש יבנה על הר ציון החדש; הוא יהיה בית תפילה לכל העמים; ירושלים תהיה עצמה השלישית משום שיהוה יכלול שני עמים נוספים: הישמעאלים27) והארמנים28). רק לאחר זאת יהוה יתפוש את מקומו כמלך על ירושלים למשך 1000 שנים. ישעיהו ס: ב, ג-כב; ב:ב-ד; נו:ו, ז; מיכה ד:ג,ז; מרקוס יא:יז; ס"ש יא:א, ב, יט; ישעיהו כד:כג; יט:כד, כה; מלאכי א:יא; זכריה יד:ט; בן-סירא יז:טו; ס"ש: יא:טו; כב:ו, טז.22-6, 16.

26) כלומר שמלכים נודדים בחשכה עם הרובים והמשחקים שלהם, האין הם? ס"ש יז:ב; יח:ג; יט;ב; יג:ח; וקרא ספר הנקרא "קומדיה פוליטית באירופה". אלו שאינם קוראים עיתונים אינם רואים כי מלכים עושים דברים רעים, ועקב כך אינם מאמינים לדברי יהוה.
27) צאצאי ישמעאל המבורך, בנו של אברהם. בראשית יז:כ.
28) בני משפחתו של אברהם. בראשית יז; ישעיה יט:כד, כה.

IV.
שאלה לשטניסטים של כל נצרויות ה-666

מתי כה:לא-מו אומר בבירור כי כאשר יהוה יבוא עם היהויסטים שלו או עם האחים הקטנים שלו29) להביס את השטן ואת השטניסטים אף אחד לא ישאל את השטניסטים באותה עת לפי איזו דת הם נהגו אלא שהם כולם יעמדו בפני יהוה והיהויסטים או לצד ימין או לצד שמאל. הצדיקים יזכו לאלמוות; עדיין הם יסבלו ממחלות ויחיו מחוץ לעיר ירושלים על הארץ החדשה30) בעוד שאלה שמצד שמאל ביחד עם השטן יושלכו אל תוך אגם האש. אפילו שבטים פראיים והסינים תוהים, מדוע אינכם יכולים לראות31) כי אין סליחה לשטניסטים על מעשי-הרשע והחטאים שלהם שכל דת שטנית היא חסרת תועלת וכי אין שום טעם בעשיית מלחמה ובמדון; מאחר שאותם שטניסטים יעמדו מצד ימין, אשר יעשו טוב ליהויסט או ליהויסטית.

29) יהוה יקבל רק את אותם יהויסטים כאחים, אחיות ואימהות שלו, אשר להם הוא הראה בס"ש, מה עליהם לעשות ומה הארץ שלנו תראה במשך 2000 שנים. עקב כך, אלו אשר אינם מבינים את הסודות בס"ש אינם משרתיו של יהוה או יהויסטים אלא כאלה של השטן או שטניסטים למרות שכמה מהם היו מחוללי-נפלאות גדולים. ראה פרק II.
30) ראה פרק I.
31) או אינכם מאמינים בכך. ס"ש ג:יז, יח; מתי יג:יג-טו.

V.
יהודים שאינם מאמינים ליהוה במשך 4000 שנה

הֵר רבי תלמודי יתר-על-המידה, אשר חי מבחינה גופנית אך מת בפנימיותו, או האחד אשר לא-מאמין בכעס בדבריו של יהוה בישעיהו מח:ד; ו:ט, י; יחזקאל ב:ד-ו; ג:כו, כז; ישעיהו סה:א, ב, טו, יז; ס"ש ב:ט; ג:ט; א:ג; כב:ו, ז, ט, יז; מתי כג:ל-לז; ח:יא, יב ואפילו הורג את המשרתים הקדושים שלו אשר האמינו בדברים שלו. כלומר, הם האמינו לו שיהודים הם האנשים בעלי האמונות הטפלות, חסרי הערך, העקשנים והמרדנים ביותר או האנשים שאינם מאמינים לו כבר 4000 שנה32), אשר הפכו לקהל שטני, עוין לו ולכל האנושות כמו השטן. משום כך הם הרגו את כל הנביאים שלו ואותו עצמו בשל הדברים הללו. ומשום כך הוא קילל את היהודים!

אני רוצה לגרום לך להתעשת מתוך אהבתי אותך, ויותר חשוב מכך, בציות לצו של יהוה לסייע לך להתגבר על חוסר אמונה כה נורא במילים הללו של יהוה על-ידי שליחת עוד הוכחה כי הדברים שלו אודות היות היהודים חסרי ערך אינם כזב אלא האמת הקדושה ביותר, אשר ניכרת וברורה לכל האנשים האחרים.

32) מאחר שלקחת את הדבר של יהוה באמונה כמו שאברהם ובלעם עשו ולהאמין בו הם שני דברים נפרדים.

VI.
נוצרים שאינם מאמינים למשיח

אדונים של שלוש הרומות הנוצריות המפגינים סלחנות כלפי חטאים וסוגדים לאיקונות ולמתים ובעקשנות אינם מאמינים בדבר של המשיח במתי כה:לא-מה ובס"ש א:ג; כב: ז, ט, יז33) ואפילו הורגים ושורפים את כל המשרתים הקדושים שלו, אשר האמינו בדברים שלו34)!

אני רוצה לגרום לכם להתעשת מתוך אהבתי אתכם, ויותר חשוב מכך, בציות לצו של אלהים ישוע המשיח לסייע לכם להתגבר על חוסר אמונה כה נורא במילים הללו של המשיח על-ידי שליחת ההוכחה הזאת לכם כי הדברים שלו הם אמת. אם תתעשתו ותזנחו את השטן35) יידעו אותי ואני אשלח לכם את כל החדשות הטובות שניתנו על-ידו באמצעותי עבור אחרית הימים, אשר הם טובות לכל האנושות המתה מנצרויות ה-666 שנוצרו על-ידי השטן על מנת להשמיד את האנשים.

33) אלו אשר אינם מאמינים כי אף אחד לא ישאל את השטניסטים ביום הדין על-פי איזו דת הם נהגו וכי אשרי היהויסטים הללו אשר הולכים על-פי הס"ש שלו.
34) ראה פרק IV.
35) ס"ש יג:ח; ב' אל הקורינתיים ד:ד.

VII.
מצוותו של השטן עבור השטניסטים

השחת את חיי רעך בעבור מטרות אנוכיות – כלומר, על מנת להשיג כוח, השפעה, תהילה ועושר, רמה ושעבד את כל רעיך והרוג את כל היריבים שלך אבל לפני שתמות דאג שכומר יסלח לך על כל חטאיך ומעשי-הרשע שלך. אם אינך אדם דתי אזי הקרב קורבן גדול לאלהים (אלהי העולם הזה?) והנשמה שלך (ולא הרוח36) שלך?) תגיע לגן עדן בתהום נטולת-התחתית ביותר.

36) א' יוחנן ה:כג; יהודה א:יט.

VIII.
השאלה החשובה ביותר

כל37) דת מאמינה כי היא נוהגת על פי החוק האלוהי ולא על פי כזה אנושי אזי צצה השאלה: לשם מה יצר אלהים מספר רב של חוקים רוחניים ודתיים עוינים בהתירו לאנשים או לאפוליונים וביסמארקים לחוקק חוקים יומיומיים, מונרכיים, רפובליקנים, אנגליקניים, חוקתיים או לא-הגיוניים?

37) מתוך 1016 דתות: 666 נוצריות, 333 בודהיסטיות, 10 יהודיות, 6 מוחמדיאניות והאחת הזורואסטרית.

IX.
זעקה בעולם הנוראי הזה של שבטים ודתות שונים

עושי שלום או אלו המזמינים את כל האנשים ליצור אמונה אחת ולאהבת אחים עולמית יקראו ילדי יהוה38) בעוד שעושי מדון או מגנים של אמונות אינדיבידואליות (של אלהים?), שבטים, אומות, מדינות, לשונות, כלי-נשק, ומעמדות ותארים שונים נקראים כלבים מהלכים-על-שתיים או ילדי השטן39).

38) מתי ה:ט; יעקב ג:יח; אל העברים יב:יד; א' יוחנן ג:י, טו.
39) ס"ש כב:טו; יהודה א:יט; אל האפסיים ד:יג.

X.
מסר בלתי-יאומן מיהוה לכל האנשים

הוא אשר יתגבר על לחץ נוראי ומלכודות ערמומיות להמיר את הדת לאמונות האינדיבידואליות של השטן (או כאלה של אלהי העולם הזה)40) ומציית לצווים שלי בס"ש עבור אחד זה אהיה אלהים והוא יהיה הבן שלי. ואני אתן לו לשבת עמי על כס המלכות שלי! ס"ש כא:ו, ז; ג:כא.

40) ב' אל הקורינתיים ד:ד; לוקס ד:ה-ז; ס"ש יג:ח; ב:יג.

XI.
הפנייה המיוחדת של יהוה ליהודים בני זמננו

יהוה אל-שדי אומר ליהודים, "שובו אלי כמו 10 השבטים שלכם41) ואני אשוב אליכם." זכריה א:ג; ישעיהו סה:ב. רככו את לבבות האבן שלכם ומלאו אותם באהבה שכזו עבור כל האנשים כמו שאלה של אבותיכם מלאים: אברהם, יצחק, יעקב וכל הנביאים הקדושים; והכניסו אל תוך לבבותיכם את הדברים הבאים: "נמצאתי על ידי אלה אשר מעולם לא ביקשו אותי; נמצאתי על ידי אלה אשר מעולם לא חיפשו אותי; ולגויים אשר מעולם לא קראו בשמי, אני אומר, "הנני! הנני! אני מושיט את הידיים שלי אליכם, יהודים מרדנים, מדי-יום אך אתם ממשיכים להתכחש לי באי-רצונכם לזנוח את השטן. ישעיהו סה:ב. אם כן, סיום האיחוד בן 4000 השנים שלכם עם השטן42) אינו תלוי בי אלא אתם הם הצריכים לזנוח אותו ולשוב אלי ואני אשוב אליכם ואני אהיה אלהים שלכם ואתם תהיו העם שלי43)."

41) יהוה החביא אותם בארסרט מתלמודים ונצרויות שטניים 700 לפנה"ס. ראה עזרא השלישי (הרביעי) יג:מ-מח.
42) ישעיהו כח:טו; נט:יג.
43) ירמיהו לב:לד; כד:ז; לא:לג; ויקרא כה:יג.

XII.
דעתו של שליח העולם על פנייתו של יהוה ליהודים

אלהים שלי יהוה, אין זה סביר בעיניי שיהודים יוכלו לשוב אליך עד אשר הרבי השטני ששמו רוטשילד ישוב אליך. אולם ברוטשילד אוחז השטן באמצעות שלשלאות זהב ששוויון מיליונים רבים. מסתבר כי ראשית אתה צריך להביס את השטן על מנת לקחת את היהודים ממנו. אני באמת מופתע שהן היהודים והן הגויים אינם אוהבים את האלמוות אבל הם כן את המוות! יחזקאל יח:לא; לב; כג.

XIII.
אזהרה מתוך-אהבת-אדם

אותם שטניסטים אשר ימרדו נגד יהוה וההזמנה שלו להפוך לאלמותיים וכל היהויסטים הקדושים שלו יענשו על-ידי יהוה בחיים אלה. זוהי האמת! אמן!

הנה כמה מאלה אשר נענשו: הקיסר אלכסנדרII , הדוכס דולגורוקוב I, ראש המשטרה, השר קנאז'יצ'ב, גנרלים: פלקנר פ. ופרנץ אודינץ (ארבעתם היו חסידים של קנרסקי בחשאי בחתרם תחת רוסיה); מושלים: הדוכס גגארין מהעיר ארכנגלסק, מושל קזאן, מושל אנדרב, ומושל דרנטל מקייב; הארכימנדריט פורפירי, מולוקן מחולל-נפלאות44) ששמו מקסים רודומטקין; מהיהודים: פריזאי עשיר בשם רוטשילד, ורבי מהעיר מוגילב ועוד הרבה נוצרים ויהודים שטניים אחרים, אשר פנו נגד החדשות הטובות הללו מיהוה שניתנו לכל האנשים.

44) הוא הקים לתחייה אישה מתה וגרם לעז לדבר בלשון אנושית (רוסית) בכפר ניקיטינו ליד הרי הקווקז.

XIV.
תפילתי ליהוה

אני מבקש ממך, אלהים יהוה אהובי45), לנקום באויבים שלך ובכל אלה אשר רודפים את היהויסטים הקדושים שלך מקרב לבי כמו אותם יהויסטים המבקשים ממך בשמיים46); מאחר שהם מודעים למה שהם עושים! אמן.

45) דברים ו:ה; מרקוס יב:ל.
46) ס"ש ו:י, יא.

XV.
תמצית ההזמנה הזו

על-פי הנאמר לעיל ברור כי הוא אשר יחפוץ להפוך לאלמותי צריך להצטרף לא לדת אמתית, ולא לאברהם, ולא לבלעם, ולא לישראל, ולא לישמעאל, ולא לבודהה, ולא לקונפוציוס, ולו לזורואסטר, ולא למוחמד, ולא לאפיפיור, ולא לאפיפיור קרימי, ולא ללותר, ולא לקלווין, ולא למורמון, ולא לרודומטקין, ולא לפשקוב, ולא לוילמן, ולא לליאו דרוני, ולא לרבי הגדול, ולא למלכיצדק הגדול ביותר47) אלא ליהוה. לאחר ההצטרפות אליו התחל לחלק, להפיץ ולשלוח את ההזמנה שלו48) בעולם כולו בציות לדניאל יב:ג והשג מיהויסטים שלושה ספרים אחרים: "חשיפת סודות של התכנית העולמית של יהוה", "הקלורית של יהוה" ו"מזמורים" או השג ספר "חדשות טובות נצחיות" במקום הספרים הללו. ס"ש יד"ו.

47) אל העברים ז:ג; תהלים קי(קט):ד.
48) במיוחד לסוציאליסטים ובודהיסטים.

XVI.

הללויה49) לך, הראשון והאחרון, אשר לו המפתחות להאדס ולמוות או ישוע המשיח50) עבור ההזמנה שלך להפוך לאלמותי שניתנה באמצעותי! ואם אתה האדם היחיד, אשר לו המפתחות, אזי אינני רוצה לדעת אלהים אחרים, אדונים ואלילות של העולם השטני51).

49) ס"ש יט:ב, ג.
50) ישעיהו מא:ד; מד:ו; מח:יב; ס"ש א:יז, יח; שמואל א' (מלכ') ב:ו; דברים לב:לט; תהלים סז(סח):ח; פא(פב):א.
51) אלה שלהם שלוש ידיים, שלוש שדיים והם מקוננים.

XVII.

אני האור שנשלח על-ידי אלהים של הנביאים הקדושים, האחד אשר מזמין את כל האנשים להפוך לאלמותיים, ולאמונה אחת ביהוה הצלוב, Elijah in Hebrew52)

52) ישעיהו מא:כה, כו; מב:ו-א; מלאכי ד:ה, ו וס"ש יד:ו.

XVIII.
כוח בלתי-יאומן של אלהים של העולם הזה

האור המחייה הזה מיהוה זרח לכל האומות אבל אף אחת מהן לא ראתה אותו! כל האנשים מוזמנים להפוך לאלמותיים אבל רק אחד מתוך 10000 ירצה אלמוות; בנוסף לכך, אותו אחד סביר להניח כי יהיה אדם פשוט. מתי יט:כג-כה.

XIX.

הוא אשר מלמד כי יהוה אינו מעניק אלמוות גופני לאנשים כמו שהוא עשה אלמוות גופני לאליהו, חנוך ומלכיצדק אבל רועה את נשמותיהם אל תוך גן עדן או גיהינום דמיוניים אותו אחד הוא משרתו של השטן ולא כזה של יהוה למרות שהוא חולל נפלאות לתמוך במשנותיו השרויות באשליה; אתה צריך להיות מודע לעובדה זו ואל תאשים53) את יהוה על שנותרת חסר מודעות. ראה פרק II. ס"ש יג:ד-טו.

53) ירמיהו כג:לח-מ; ישעיהו א:ה, ו.

XX.

אלה אשר משתמשים בקלורית54) של יהוה על-מנת שעיניהם תראינה כי הבחירה האלוהית הזו של אנשים עבור אלמוות55) מכל האמונות והשבטים עולה בקנה אחד עם הס"ש שלו והאסטרונומיה ויאמינו ליהוה שהנשמה היא דם56) וכי כל השטניסטים ונשמותיהם וגופיהם וביחד עם השטן הרוחני ישרפו באגם האש. זוהי האמת! אמן57)!

54) ס"ש ג:יח.
55) או עבור הצטרפות ליהויסטים.
56) דברים יב:כג.
57) ס"ש כ:טו; כב:טו; כא:ח; מתי כה:מו.