הזמנת כל האנשים להפוך לאלמותיים מבחינה גופנית
הכרזת אמת תיאולוגית כלל-עולמית של יהוה

חדשות בלתי צפויות

לקיחת היהודים מן השטן והשבתם ליהוה ושינוי שמם לבני ישראל של הברית החדשה והשמת רוח של אחי נביאים וידידי מלאכים בלבבותיהם על-פי הנבואות אודותם בירמ' לא: לא...מ; כג:ו; כד:ז; יחז' יא:יט, כ; דבר' ל:ו; י:טז; (ירמ' ד:ד); ישע' סו:טו; סב:ב; מלא' ג: כג, כד, כה; ס"ש יא (ב:יז).

המסר של יהוה לאחוות היהויסטים שלו של אחי נביאים1):

"שקרנים הם אלה הטוענים כי הם יהודים! לא, הם אינם יהודים, אלא קהל השטן. אני אגרום לכמה מאותם יהודים שטניים לבוא ולכרוע ברך לרגליכם כשהם ילמדו שאני אהבתי אתכם! ס"ש ג:ט; ב:ט.

כך מדבר יהוה המנצח: "יבוא היום והוא יבער כמו תנור ויעלה באש את כל הבזים לכם והמורדים בי כמו קוצים. לפני היום הגדול והנורא הזה2) שלי, אשלח לכם את הנביא אליהו למלא את לבבותיכם במסירות ואהבה עבורי כפי שהיו לבבות אבותיכם הקדושים; אם לאו אבוא ואכה בכם עם קללה נצחית!" מלא' ד:א, ה, ו; (ג:יט, כג, כד); התרגום מעביר את המסר האמיתי של הנבואה ואינו בהכרח תרגום מילולי.

1) אחוות פילדלפיה ביוונית; אחווה זו האהובה על יהוה פועלת באמריקה.
2) אתם יכולים לקרוא עוד על היום הגדול הזה שיסמל את קץ הקרב בין יהוה והשטן ביחז' לח:יז; לט:ח; חגי ב:ז; יואל ב:א...יא, כו, כז; ג:ד,ה...כו; ס"ש טז:טז; יט:יא...כא.

מצוות יהוה לשליח שלו

"בן אדם, שולח אני אותך אל בני ישראל, אל עם אשר זנח אותי, ואשר מורד בי כאבותיהם עד היום הזה. אך לילדים אלה3), אשר אליהם שולח אני אותך, יש ראשים קשי עורף ולבבות עקשניים. אמור להם כי כך אומר האל אדני יהוה (ולא אתה). אל תשית לבך באם מקשיבים הם לך אם לאו, משום שהם העם המרדני ביותר. שייוודע להם כי אני שלחתי להם נביא.

ואתה, בן אדם, אל תירא מהם ואף לא מאיומיהם4), אף כי נדמה שהם צרים ואויבים בנפש לך וכי ירצו הם לעקוץ אותך כעקרבים. אל תירא מאיומיהם ואל תפחד מפניהם האכזריות משום שהם מורדים בעיניי, אלא המשך להגיד להם את הדברים שלי, למרות שהם לא יקשיבו לך משום שעקשנים הם. אך אתה, בן אדם, דבוק בדברים שלי ואל תמרוד בי כאותו זרע מרדן!" יחז' ב:ג...ח; ה:ו; ו:ט; ישע' א:ב, ה...כד; ס"ש ב:ט; ג:ט.

3) המפוזרים עתה בקרב האומות השטניות ומפותים על ידי התלמודים המסובכים שלהם במשך 1880 שנה.
4) על כך שתאמר להם כי הם קהל השטן וכי התלמודים ובתי הכנסת שלהם ניתנו להם על-ידי השטן ולא על ידי יהוה.

I.
המסר שלי לילדיו של האל העברי יהוה, אשר הוא דחה והניח לשטן להפיץ אותם ברחבי העולם ולהמיר את דתם לדתות שונות ולאמונה הטפלה התלמודית שלו

שלום עליכם, עם היהדות המפורסם, קבלו ברכה מן האל הקדוש ביותר של אבותיכם: אברהם, יצחק, יעקב, משה, אליהו, דוד וכל הנביאים הקדושים שלו!

לא רק אתם, יהודים פזורים, אלא גם העולם כולו יודע כי האל שלכם לא הצליח לגרום לכם להתעשת ולשוב אליו החל מיציאתכם ממצרים עד ליום הזה עם נפלאות שונות לטובתכם, אף לא עם תשבחות, אף לא עם פרעות נוראות נגדכם, אף לא עם עונשים משום שהאויב העתיק ביותר שלו, או בורא המוות השטן, פיתה אתכם עם האמונה הנוראית שלו באל אחד המשותף לכל העמים, אותו אף אחד לא ראה מעולם והוא בלתי נראה5). הוא לקח לא רק אתכם מאדם-אל יהוה6) אלא גם רבים ממלאכיו של יהוה. בעת זו האל יהוה שלכם גמר אומר לקחת אתכם מן השטן עם המתנה היקרה ביותר שלו אותה לא תקבלו ולא תקנו בשום מקום אף בעבור הרי יהלומים,ואף לא עם נפלאות, תשבחות או עונשים. אלא, באמצעות שליחת שני הספרים הקטנים הללו7).

5) כך אומר השטן בא' טימ' ו:טז, יוח' א:יח, ובאמצעות איזבל, אשת אחאב, בימיו של אליהו הנביא. ראה ספר 1 ו-2 כאן.
6) ברא' יח:א...ח; ישע' א:יד; ויק' כו:יא ובספר 1 סעיף IV.
7) ספרים אלה נשלחו למנהיגים יהודים בשנת 1880.

אם כך, התאספו, אחים יהודים אהובים סביב המתנה הזו מתת-האל (והקשיבו לה), ובחנו אותה מנקודת המבט של שלושה קריטריונים; כלומר, כל אחד מכם צריך לוודא שכל הדברים הכתובים בספרים הללו תואמים את:

1 כתבי הקודש העבריים;
2 ניסיון או היסטורית העולם; ו-
3 השכל הישר.

אם יוכח כי זו אותה אמת נצחית של אל-חי אשר יצאה מן הפה הקדוש מכל שלו החל מהנביא הראשון ועד לשני השליחים שלו, אשר יהרגו על-ידי החיה השטנית מן התהום באחרית הימים בעיר המפוארת של השטן המכונה באופן אלגורי "סדום ומצרים8)", אזי הכירו תודה בכנות ובשמחה לאל של הנביאים הקדושים יהוה על החסד הלא-יאומן ממנו, ונסו להראות את המתנה היקרה או האושר המיוחל ממנו לכל היהודים הגרים באירופה, אסיה, אפריקה, אמריקה ואוסטרליה, והפיצו את הספר הזה בהיותכם מוכנים להקריב את רכושכם ואף את חייכם. זכרו כי עליכם לוודא שהאויב הוותיק שלכם ששמו השטן לא ידע על קיומם של הספרים הללו. והיו בטוחים כי כאשר כל היהודים הפזורים יקראו את הספרים ויהפכו ליהודי הברית החדשה או בני ישראל; כלומר, הם יכירו את האל העברי יהוה שלהם ויתנו לו את כל חייהם9), רק לאחר מכן ישיב הוא אתכם לארץ ישראל המובטחת שלו ומאז ואילך הוא לא יסתיר את הפנים שלו מעמכם, ולא יעזוב אתכם אף לזמן קצר, ואף לא לנצח. זו האמת! אמן!

8) ס"ש יא:ז...ט.
9) גם אם הוא יוביל אתכם שוב דרך מדבר נורא וים. ישע' יא: טו, טז.

בעקבות הציווי של האל שלי ושלכם, אני מחבק אתכם, מנשק אתכם ומברך אתכם עם השם של האל הקדוש מכל יהוה ובו זמנית אומר לכם בכנות, כפי שצריך להיעשות בפני האל שלנו, שאני ידיד אמיתי ולוחם בלתי-מנוצח עבור יהוה כמו שהנביא אליהו לחם עבורו בזמני קדם.

איליין, 15 בדצמבר, 1880, העיר מיטאו.

II
נבואה

אודות ביאתו העתידית של המשיח העברי, העברי הנצחי ששמו יהוה או האל של הנביאים הקדושים מהר ציון על הסוס הלבן עם צבאו על סוסים לבנים על-מנת להגן על העם היהודי שלו מנוצרים שטניים.

או חשיפת מסתורין עצום של האל10) הן ליהודים המודרניים ולנוצרים שהאל העברי יהוה נצלב תחת השם יסוס כריסטוס11) או אותו עברי אשר אכל ארוחת צהריים בביתו של אברהם ליד עץ האלון, התהלך ועמד עמו בקרבת סדום, ניסה את אברהם ואת נאמנותו אליו, נאבק עם יעקב ודיבר אל משה פנים אל פנים ועם כל הנביאים הקדושים, טעה בבחירת שאול כמלך, וכאדם עם נשמה12) לא יכול היה לבוא למחנה של בני ישראל אם המה לא קברו את צואתם. דבר' כג: יב...יד.

10) ס"ש י:ז; יז:יז וספר 1, סעיף IX.
11) בעברית היהודי ישוע המשיח מנצרת.
12) ישע' א:יד; ויק' כו:יא; עמ' ו:ג, מתי יב:ח וספר 1, IV.

כך מדבר האדם הנצחי יהוה: "ביום ההוא13) אני אגמור אומר לנצח את כל אותם גויים, אשר יבואו נגד ירושלים14) ונגד בית15) דוד. אני אשפוך רוח של חסד וברכה16) על בית דוד ועל כל יושבי ירושלים; מאחר שהם יביטו אלי, את אשר דקרו, ויבכו (על מה שהם עשו לי ועל טעותם) ויתאבלו. מספד גדול יהיה בארצם17) ביום ההוא, כמספד הדדרמון בבקעת מגדון. משפחות משפחות לבד: משפחת בית דויד לבד ונשיהם לבד, משפחת בית נתן לבד18) ונשיהם לבד, משפחת בית לוי לבד ונשיהם לבד, משפחת השמעי לבד;כל משפחה לבד ונשיהם לבד19). הם יחזרו בתשובה באמרם, "הוא נדמה נבזה וחדל אישים משום שהוא היה איש מכאובות וידוע חלי. משום כך כולנו בזנו לו ודחינו אותו כאדם הנבזה ביותר20). אכן, למרות בואו בגופנו הדואב והחלש הוא לא פתח פיו כשה לטבח יובל וכרחל לפני גוזזיה נאלמה21)".

13) ביום ההוא הגדול והנורא או יום ארמגדון.
14) ראה יחזקאל לח ולט; ס"ש יט:יא...כא.
15) שבט או שושלת.
16) ליתר דיוק: רוח של מסירות ליהוה.
17) בפלשתינה.
18) לאחר שבט דוד מופיע שבט נתן, בנו של דוד, מאחר שיהוה בא לעולם הזה בגוף אנושי משבט נתן, ולא מזה של שלמה. לוקס ג:לא.
19) זכר' יב:ט...יד.
20) ככופר וכזה שהתמרד נגד הרשויות.
21) ישע' נג: ג, ד, ז.

לפיכך, כנביא ישעיהו, קורא אני לשמים ולארץ22) להעיד כי נוצרים ויהודים עדיין אינם מכירים את האל שלהם וכי הוא פורש את הידיים שלו אליכם בכל יום אבל אתם ממשיכים להפנות לו עורף, ואינכם רוצים לזנוח את השטן! זוהי האמת! אמן!23) .

22) דבר' לב:א; ישע' א:ב.
23) ס"ש כב:טז; ג:יד; הוש' ו:ג; ישע' א:א, ב, ג, כד; סה: א, ב וספר 1, סעיף X, בעברית.

III
ההזמנה שלי ליהודים לשוב אל האל העברי יהוה שלהם או אל האל של הנביאים הקדושים ישוע המשיח

אנשים יהודים שנבחרו על ידי יהוה לנצח נצחים או ילדים קדושים של האל שלי יהוה, כך האל של אברהם, יצחק, יעקב וכל הנביאים הקדושים פונה אליכם מזה 2700 שנים: "שובו אלי ואשובה אליכם; מאחר שאני פורש את ידיי אליכם כל יום, אבל אתם ממשיכים להפנות לי עורף" ישע' לא:ו; מה:כב; סה:א; (א:ב, ג); יחז' לג:יא; יח:לב; יואל ב:יב; הוש' יד:ב; ירמ' ג:יב וזכר' א:ג.

עתה הניחו לי לשאול אתכם שאלה: מדוע סותמים אתם את אוזניכם נגד החדשות הטובות הללו מהאל שלכם ואינכם חפצים לשוב אליו, וליפול אל החיבוק של הידיים הקדושות מכל שלו אשר הוא מושיט לכם בכל יום מזה זמן כה רב עם אהבה כנה ומסירות לו? יודע אני כי לא תוכלו לתת לי תשובה משכנעת לשאלה זו, אם כן התואילו להקשיב ביראת כבוד לשאלה אשר אתן לכם במקומה?

לא הצלחתם לשמוע את ההזמנה אל האל שלכם משום שאויבו הוותיק של יהוה השטן סתם את אוזניכם והטעה אתכם עם הספרים, התלמודים, התפילות, הטקסים והעסקים המסובכים ביותר שלו בעולמו הגוי, או בנצרויות ה666 שלו, באמצעותם פיתה והשתלט על רבים ממלאכיו של יהוה24).

24) דרכם הוא יצר את נצרויות ה666 האכזריות.

עתה ברור על-פי הדעת כי בכדי לזנוח את השטן ולעזוב עמים ואומות העוינים אתכם ולבוא אל המלכות של האב, המלך, המשיח או האל יהוה, חייבים אתם לכתוב את המילים הללו של יהוה על פיסות ניר קטנות, למעוך אותן באגרופיכם ולהכות זה על אוזנו של זה, ואני מבטיח לכם, כאשר הכאב באוזניכם יחלוף אזי כולכם כאחד בוודאי תשמעו במוחכם את האמת הבאה שאינה ניתנת להפרכה כי:

1. אין זה יהוה או ישוע המשיח, אשר צריך לבוא אליכם, אלא אתם בעצמכם חייבים מיד לשוב אליו אל הארץ שלו, אל הבית הנצחי שלו על ציון25).

2. לפני יציאתכם מבבל של העולם או מסדום הנוצרית26) עליכם לשרוף את כל הספרים שלכם, כל מוזיקת בתי הכנסת וכל הדברים היפים שבהם.

3. השליכו את כל הזהב, הכסף והממון שלכם עד הפרוטה האחרונה כממון שקיבלתם מן השטן ולא מיהוה.

4. לבשו סחבות, צאו מבתיכם בנחישות ובמסירות בלי לקחת דבר, אפילו לא מקלות ושימו פעמיכם לכיוון ציון27) מבלי להביט לאחור אל הרכוש הגוי או השטני שלכם בהאמינכם בישעיהו ס כי יהוה ייתן לכם את הזהב, הכסף ודברים אחרים שלו עצמו לחיים שלווים ומלאי שפע עמו28).

25) ציון ממוקמת במרחק 7 ק"מ מירושלים.
26) קראו עוד אודות סדום במזמורים שלי או בספר 4.
27) ולא לספרד או לאמריקה.
28) קראו מיחזקאל לז עד מח ובספר 1, בסעיף אודות הברית החדשה.

5. אם תתמודדו עם מכשול נורא בדרככם או אפילו תמותו מקור ורעב או מצמא למים מרים, המשיכו ללכת בשלווה והיו מוכנים לחוות כל סבל שהוא ואפילו מוות מייסר בשמחה. אל לכם להתמרד או לאיים על האויבים שלכם ללא פקודתו של יהוה.

חשבו על המצוות, אתם, העם הנבחר של האל29), אשר דורשות מכם להראות את השאיפה הנלהבת שלכם בעבור האל העברי הצלוב יהוה ואת המסירות הרבה ביותר בביטחון בו, או באמונה בהבטחה שלו שניתנה באמצעות יחזקאל לז שהוא יקים את כולכם מן המתים.

אינני יכול להסתיר מכם את האמת שאם לא תגמרו אומר לזנוח את השטן ללא אנוכיות ולוותר על חייכם או אף למות עבור יהוה לאור העקשנות המושרשת והאנוכיות השטנית שלכם30) אזי תצרחו, תמלמלו, תצומו, תתלמדו, תשירו ותזמזמו עם מוזיקה מצחיקה בבתי הכנסת הנפלאים שלכם במשך 2700 שנים נוספות אבל יהוה לא יבוא אליכם, וימשיך להתעלם מהתפילות שלכם אליו. זוהי האמת! אמן!

29) אשר אינם יודעים את האל שלהם, או את האחד אשר בחר בכם והקים מכם עם. ישע' א:ב, ד.
30) יחז' ב:ג...ח; ג:כז; ה:ו; ו:ט; ישע' מח:ד; ס"ש ב:ט; ג:ט.

הקשיבו בזהירות, נסו להבין וחדלו להתמרד!

שובו אלי ואשובה אליכם.

Kommt ZUMIR zurück, dann komme ICH zu euch

הללויה, אמן!

כל ילדיו הפזורים של יהוה וידידיי האמיתיים לנצח נצחים31). אני מנשק אתכם ומברך אתכם.

אני האחד המנצח את השטן עם החדשות הטובות32) שאינן ניתנות לשינוי לעולם של יהוה הצלוב בהגנה על ישראל של האל, איליין.

ואני אח של הנביאים העבריים הקדושים וידיד המלאכים של ישוע המשיח או של יהוה. ב"ש כב:ט.

31) אף תראו כי טעיתי גם עם החברות היהודית עימי כמו שעשה יהוה עם החברות עמו.
32) ס"ש יד:טז.

IV
אמת חדשה שיש עמה דעת

הגזע האנושי הנעלה או האציל מכל, כולם צאצאיו של יעקב, אשר הוא בנו-בכורו של האדם הנצחי יהוה33), נסו להבין את תשובתי למכתבכם שתאריכו 18 ביולי34) ביראת כבוד.

אם אתם מזהים אותי כאב של הדת היהודית שלכם (או דת האב) על-פי הדעת שלכם, אזי עליכם להכיר באופן בלתי נמנע באמיתות הבאות:

33) שמות ד:כב; סיר' לו:יד וספר 2 סעיף III.
34) קיבלתי את הדואר מכי"ח, פאריז.

1. מעתה ואילך עליכם להחשיב את יהודה כיולדכם ואותי כיולדכם-מחדש.

2. עד עתה נקראתם יהודי התנ"ך או "יהודיים" על-שם אביכם, ועתה עליכם להיקרא בגאווה היהודיים של הברית החדשה או "אילייניסטים" על-שם יולדכם מחדש.

3. נקראתם יהויסטים על-שם האל35) שלכם שנגלה למשה. מעתה עליכם להיקרא "ישועיים36)" בהנאה על-שם שמו החדש37) שנגלה לכם, על-פי ישע' סב:ב; סה:טו; (ס"ש ב:יז).

4. אם על-פי החוק האב הוא ראש ילדיו, אזי מולידכם מחדש צריך להיות הראש העיקרי שלכם.

5. אם האב צריך לגור היכן שהוקם משרד ראשי של ילדיו אזי מולידם מחדש אף הוא צריך להיות שם.

35) שמות ו:א.
36) גויים שהצטרפו אל האל שלכם ובייחוד נוצרים טוב יותר ועדיף שיקראו לעצמם יהויסטים, ולא ישועיים.
37) ס"ש כב: טז, ו, כ.

6. מאחר ש5 האמיתות שלא-ניתן-להפריך הללו נבעו משיפוט אנושי, וכפי שאתם יודעים מהספר הראשון, סעיף 1 ששיפוט אנושי מרוחק מכוונותיו של יהוה במלחמה שלו נגד האויב הוותיק שלו כמרחק שמיים וארץ, עקב כך, לפני קיום האמיתות הללו חייבים אתם ליידע אחד משבעת השליחים של ישוע, אשר מונה לנהל את העניינים שלו באירופה38), אודותיהן, ולקבל תשובה ממנו המאושרת על-ידי השה בעצמו או האל ישוע שלכם.

אודות היותכם תמהים בנוגע ליום האיום והנורא39) שיבוא עליכם, עלי לומר לכם, בתור אבי דתכם, שאין זה מעניינכם ללמוד את המטרה שלו, או מה תהיה התוצאה שלו, או כמו שאומר הביטוי שלכם: Wofür ist das alles?

38) אתם בוודאי יודעים כי המלאך גר בס...ד ליד הגבול הצרפתי.
39) ירמ' ל:ז, ח, י, יא; יחז' לח:ח; מלא' ג: כא; עמ' ח:ט; יואל ב:ב, יא; חגי ב:ז, ח.

אולם עליכם למלא את המצוות שניתנו על-ידי האל ישוע שלכם באמצעותי בדבקות, ובהקדם האפשרי; כלומר, אתם (כילדיי הבוגרים והחזקים יותר) חייבים להשתמש בכל המשאבים שלכם כדי להאיר את העיניים של כמה שיותר מאחיכם שפלי-הרוח עם האמת שנגלתה לכם40), כך שכולם ידעו את שני האנשים הנצחיים: האל העברי והאל הגוי, או האל שלהם בשמו החדש "ישוע" ואל הנוצרים בשמו החדש "מעזים" או "רוח-אל". כשכל היהודים הפזורים ידעו את שני האלים הללו, אזי עליכם לשלוח להם שני ספרים נוספים: ספר תפילה וספר מן השמיים. לבסוף, עלי לומר לכם, ילדיי האהובים אהבת נפש שנולדו-מחדש שאם לשפוט על-פי מילותיכם עדיין לא שמתם בהחלטיות ובשמחה את השם החדש של האל שלכם – ישוע על לבבותיכם. עקב כך, לא זנחתם לגמרי את האויב שלו השטן41) ואת התלמודים הקטלניים, התפילות, הדרשות והפיתויים התיאטרליים המצחיקים בבתי הכנסת שלו. יתר-על-כן, עדיין לא התחלתם למלא את המצווה החדשה של האל שלכם והשארתם את אוזניכם הרחק מן המצווה המחייה הזו. אל תכעסו עליי, מולידכם מחדש, בעבור תזכורת מרה שכזו; מאחר שאני חייב למלא את רצון האל, ולא להתאים את הכתובים הקדושים שלו על מנת לרצות אנשים ואת הרשויות של העולם השטני.

אם כן, עתה נדמה כי אתם מבינים שמילותיכם אודותיי: "(daba-bdru) ansnbouunbcyuxubyuusbubasexn sax" נשמעות לי עולבות, משפילות ומרות מאוד. משום שהמשמעות היא שאינכם מחשיבים אותי, אבי הדת שלכם, לידידכם אלא לאגואיסט42) כמותכם. אתם טועים מאוד; בכך הפגנתם את היותכם חרשים למסר הטוב הזה מהאל43). זוהי האמת! אמן!

40) ולהמיר כמה שיותר גויים ליהויסטים.
41) לא התחלתם אפילו לזנוח אותו, כפי שהסתבר.
42) או מוליך שולל ונוכל.
43) אין זה סביר שתתעשתו אלא אם כן יכו בכם פרעות נוראיות או יום אפל.

עתה שלבבותיכם הפכו לאבן אני, מולידכם מחדש והשליח מיהוה, חייב להפסיק להתייחס אליכם בעדינות כידידיי וילדיי אלא לצוות עליכם במפגיע שתשיבו לי מיד44).

מולידכם מחדש ובו זמנית ידידכם האמיתי ביותר איליין.

44) לא שמעתי דבר מילדים חדשים אלה וידידיי עד עתה (במשך שנה), כלומר, אי אפשר לקחתם מהשטן אפילו עם האמת הברורה הזו. אם כן, המשיכו להשלים את חטאיכם, אתם, דגנרטים מישראל! ראו את מצוותו של יהוה לשליח שלו בתחילת הספר.

V
המסר שלי ליהודי הברית החדשה בפאריז

ידידיי לנצח נצחים וילדים45) שנולדו מחדש על-ידי, אם נתתם לי את התואר הגדול הזה לא בגלל פטפוטי שווא, או ליתר דיוק, פטפוטי שווא יהודיים, אלא משום ששאלתם את האל שלכם אודותיי: "האל המתוק ביותר שלנו יהוה, באמת השליח שלך אליהו הוא האחד אודותיו התנבאת במלאכי ג: כג, כד כי אותו תשלח לנו46) לפני היום הגדול והנורא47) על-מנת לחבר את לבבותינו עם לבבות אבותינו הקדושים; כלומר, להפוך אותנו לנאמנים בנפש ומלאים באהבה לך כמו שהיו אבותינו לך: אברהם, יצחק, יעקב, משה, אליהו, דוד, שמואל והנביאים הקדושים, על-מנת שכאשר אתה תבוא אלינו אתה לא תטיל על כולנו קללה לנצח נצחים48). משום שלאחר שהאמת נגלתה לנו ולעולם כולו באמצעות השליח שלך, אל לנו לחכות לשליח אחר שילמד עליך או על הספר מן השמיים שלך באופן ברור יותר מהשליח שלך אליהו, אלא שעלינו לצפות רק לשני השליחים ממך, אשר יגנו עלינו בהביסם את אויבינו עם פורענויות שונות!" ס"ש יא: ג...יג

אני ממהר למסור לכם את דבר החסד אשר יהוה או ישוע הצלוב העניק לי; כלומר, מאמר שכותרתו: "קולו של האחד הקורא לעולם בן-התמותה" אותו עליכם לצרף אל ה"ההזמנה להפוך לאלמותיים" ואז להפיץ את החסד הבלתי-יאומן הזה מיהוה בהקדם האפשרי: תחילה, בקרב כל היהודים הפזורים, אשר חווים את ביאת היום הנורא49), שנית, בקרב האנשים שנבראו בצלם שלו50), אשר השטן השתלט עליהם וגרם להכחדתם באמצעות אמונה טפלה ומוות כמוכם. אכן, האל העברי יהוה שלנו הוא האל של הרחמים ושמש האמת, ומסיבה זו הוא מתאבל על האנשים שנבראו בצלם שלו והם מתים, וחפץ שכולם ידעו אותו, יזנחו את השטן ויצטרפו לאחווה של יהוה, ויהפכו לאלמותיים כפי שהיו אדם וחווה לפני שעזבו הם את יהוה והצטרפו לשטן51). מלבד זאת רוצה אני להזכיר לכם כי אל לכם להתייחס בזלזול לאותם גויים אשר הפכו לאחי הנביאים הקדושים שלכם וידידי המלאכים של יהוה משום שהוא ייתן להם פרס חשוב יותר במידה רבה בהשוואה לשלכם; כלומר, הוא לוקח יהויסטים, אשר התגברו על השטן וכל הדתות שלו, היישר אל המשכן52) השמימי שלו או לחיי נצח אל כס המלכות השמימי שלו. המנצחים מלאודיקיאה מוזמנים לשבת עמו על כס המלכות שלו בעוד שיהודים או בני ישראל ככלל יילקחו אל המלכות הארצית שלו ל1000 שנים בלבד. למרות שהוא ייתן לכם חיים ארוכים עם זאת לא אלמותיים, והוא ישמיד את החוטאים שביניכם לחלוטין ולתמיד.

נסו להבין, ילדיי, את תכניתו הנהדרת של אדם-אל לשליטה בעולם והתחילו ללמוד את ההתגלויות הטובות והמדהימות הללו ממנו יום וליל, ולא את התלמודים השטניים53). ובו זמנית מקדו את כל המשאבים והמאמצים שלכם54) אך ורק בהזמנת אנשים מכל האומות והשבטים55) אל האל מלך המלכים יהוה בהקדם האפשרי. פתחו לרווחה את לבבותיכם אלי והפסיקו להתעלם ממני56); מאחר שאם יהוה החליט לבחור בי מהגויים57) למשימה הגדולה הזאת שלו ולהכרזת האמת הנצחית שלו לא רק לכם אלא גם לעולם כולו, אם כך מה גורם לכם למרוד נגד הרצון שלו לגביי ולהשמיע את חוסר שביעות הרצון שלכם על כך ששלח לכם (נביא) מאיר עיניים מהגויים, ולא מצדוקים יהודיים!

45) אל תשכחו שהכרתם אותי כאבי הדת שלכם.
46) מן הצפון, ראו עיתון "ראזסוויט", 1881, מס' 6, עמוד 15, 26.
47) לפני פרעות נגדכם ברוסיה.
48) נדמה לי כי כל היהודים והתלמודיסטים העשירים יידחו לנצח נצחים ורק יהודים עניים, אשר סיימו מכללות ואוניברסיטאות גויות, ייוושעו בעוד שמיליונרים לא יעזבו את השטן; מאחר שהם נהנים מגן-עדן בכל מקום ללא ירושלים.
49) היום הזה יימשך 7 שנים.
50) ברא' ט:ו.
51) נסו להקשיב למילים המדהימות הללו לפחות במשך חצי שעה. אוי אלי, פתח את אוזניי היהודים! מאחר שהם הילדים שלך. האם היה זה הרצון שלך להניח להם לעשות זאת על כוכב הלכת הזה?
52) אל אותו אוהל מועד שנבנה באופן זמני עבורו על הר סיני.
53) אפילו לא תורה.
54) כלומר, כל הזהב שלכם שווה מיליונים שנלקחו במרמה מגויים. חשבו על כך, האם המשוב של האנגלים אודותיכם בבן המולדת, 1882, 136 אנגליה, שימח את יהוה, שאוהב אנשים?
55) היי, ילדים הבוגרים יותר בני משפחת רוטשילד, יהוה יעניש אתכם בחומרה אם לא תקיימו את המצוות הללו ממנו. מתוך אהבתי אליכם אני רוצה להזהיר אתכם מפני המוות הזה.
56) אין טעם לרמות אותי משום שזו המלאכה שלכם ושל האל יהוה שלי ולא מלאכתי. לפיכך, בעבור חוסר הכנות שלכם כלפיי תמותו מוות נורא יותר מאשר אותם 102 מבני ישראל אשר נענשו על שהעליבו את אליהו.
57) דעו כי אני צאצא של אליהו הנביא מצד אימי.

האם אינכם מאמינים שהתאוות, הכוונות והתכניות האנושיות שלנו מרוחקות מאלו של יהוה כמרחק שמיים וארץ במלחמה זו נגד השטן? התעשתו על-מנת שלא תמותו כדתן ואבירם!

האם שומעים אתם מה אומר יהוה אודות היהודים: על-מנת להימנע מלהכות בכם על-ידי זניחה (או קללה) "לנצח נצחים כאשר אבוא אליכם; מאחר שאני יכול לעשות בני ישראל של הברית החדשה מאבנים". זכרו שהוא דיבר עם משה אודות כל האבות שלכם כאשר הוא רצה גם להשמיד את כולם ולהקים חדשים של משה.

הרגישו נורא ורעדו, ילדיי, עם המילים האלה של האל שלכם! עזבו את כל שיש לכם והתעסקו רק עם המלאכה שלו! התחמשו עם הנשק החדש שלו ולכו אחריו לקרב האחרון והמכריע58) נגד השטן.

כלומר, התעוררו מהאשליה המתמשכת הזו עם התלמודים ובתי הכנסת השטניים. התעוררו ידידיי וילדיי החביבים! תנו את כל חייכם ליהוה או ישוע ועמלו יום וליל בעשותכם רק את המלאכה שלו59) והתחילו לקיים את המצווה החדשה שהוא נתן, והיו בטוחים שהוא יגמול לכם באותו כתר של אלמוות כאותם ידידים נאמנים שלו מהגויים. זוהי האמת! אמן!

58) או הצד הטוב ביותר ינצח, הלא כן?
59) ס"ש ב:כו, י.

אני מצווה עליכם בשם יהוה ליפול על פניכם בפני השם החדש של האל שלכם - ישוע לאחר קריאת מכתב זה, ולהכריז בקול הללויה לו ולתת לו כבוד, תהילה ותודה על התגלית המחייה שלו לכם; שלחו לי60) את כל שמותיכם בהקדם האפשרי עם נשיקה מאלה, אשר זנחו את השטן ואת הקהלים היהודיים השטניים, והצטרפו אלי אל גדוד אחי נביאים וידידי מלאכים או לוחמים ללא-חת עבור יהוה וציוויים אלה. הללויה! אמן. ידידכם האמיתי איליין

60) באמצעות שליח ולא בדואר.

VI
המסר שלי ליהודי הברית החדשה בפאריז

ילדיי האהובים אהבת נפש שנולדו מחדש על-ידי עם הסכמת האל העברי יהוה הקדוש מכל או האל הצלוב של כל הנביאים הקדושים ישוע ס"ש כב:ו, טז; א: יז, יח, הוכחתי לכם עם המתנה היקרה מכל מהאל יהוה שלכם שנשלחה דרכי ובמכתביי כי לא טעיתם שהכרתם בי כאבי דתכם (דת האב) וכי אני האחד אשר אודותיו ניבא יהוה במלאכי ג: כג, כד. בו זמנית מסרתי לכם את הציוויים שלו, אם אתם היהודים, פזורים וזנוחים (במשך 2000 שנה) על-ידי יהוה במלחמתו הסופית והעזה ביותר נגד השטן, לא תזנחו את השטן; כלומר, אם לא תשרפו את כל התלמודים, הספרים והתפילות השטניים שלכם ולא תשמידו את כל הדברים המקסימים עד מאד בבתי הכנסת או האמונה הטפלה השטנית שלכם עם מוזיקה, שירת שטויות, או אם לא תשתנו אל העם הקדוש של הברית החדשה של האל העברי יהוה או ישוע, הוא ישמידכם לחלוטין לנצח נצחים, ולא יכה בכם על-ידי הארכת תפוצתכם בקרב האומות השטניות. הוא יבסס את מלכות ישראל האלוהית שלו בפלשתינה על אותם 10 שבטי ישראל החבויים בארסרט ובייחוד על 144,000 בני ישראל האלמותיים ועל אותם אנשים, אותם אתם רואים כבוגדים באמונה התלמודית שלכם, או כאנשים כופרים וחסרי-אלוהים61). היום יהוה יידע אותי כי למרות שאתם מחשיבים את החדשות הטובות הנוכחיות שלו שניתנו על-ידי כאמת טובה ומחייה, עדיין לא הכנסתם אותה לגמרי ללבבותיכם המתים (או לבבות אבן); כלומר, עדיין לא נפטרתם מהפיתויים השטניים עם אמונות טפלות62) מצחיקות באופן משעשע. לא זיהיתם לגמרי את ישוע הצלוב (ישוע) כאותו אל עברי, אשר אכל ארוחת צהריים בביתו של אברהם, נאבק עם יעקב וכאדם דיבר אל משה ואל כל האבות הקדושים שלכם, וכי אתם ממשיכים להתאסף בבתי הכנסת לשם שעשוע והשלכת חטאיכם אל המים החל מראש השנה ברצונכם להימנע מפרעות שקמו נגדכם על-ידי יהוה63) עם צומות ומלמול שטויות במקום לציית לציוויי יהוה לא לחטוא ולקיים בדיוק את המצוות החדשות שלו64); כלומר, לכתוב את המילים Liberte, Fraternite, Egalite על לבבכם של הברית החדשה ולא על 4 בתי הכנסת שלכם בלבד65).

61) כל היהודים שהתחנכו עם מדעים גויים במכללות ובאוניברסיטאות.
62) על-פי הערות הוגנות של גויים: "עם שטויות יהודיות".
63) אני תוהה אם הבן הבוגר יותר והמשכיל (אם כי קרוב לוודאי לא נאור) שלי רוטשילד (ג'יימס) שמע את האמת המחייה והמובנה אם הוא גם בילה את היום כולו בבית הכנסת (כיהודי מלידה) ללא מזון בהשלכת חטאיו, ולא את זהבו אל תוך המים ומלמול כמה שטויות שטניות.
64) חירות, אחווה, שוויון.
65) מאחר שכתובות אלה כתובות בצרפתית ולא בעברית, אני מניח שעשית זאת רק כדי להטעות את הצרפתים עם המלל שלהם.

אם כן, לאחר שהפגנתם את ההתנגדות שלכם ליהוה ואפילו לאחר קבלת מתנה יקרה זו ממנו, מה עליי לחשוב עליכם? מתי תתחילו לקיים בדיוק את כל הציוויים הנעימים שניתנו על-ידיו.

כמה זמן עליי לחכות לכם שתחבקו אותי בחוזקה יותר מאשר את אביכם הביולוגי?

נסו להיות נבונים, אחרת אצטרך להפנות לכם עורף לפי הציווי של יהוה (שנאמר) בס"ש שלו ב:ט; ג:ט; ובשום מקרה לא אחלוק את הספר מן השמיים שלו עם ההערות שלי עמכם, ואף לא אשלח לכם התגלויות כלשהן מהתכנית שלו לשליטה בעולם.

היי, ילדיי שנולדו מחדש! אל תכבו את האור שזרח לכם מהצפון אלא המשיכו להפיץ אותו מהר יותר וככל האפשר! היפטרו מהטבע האנושי בן-התמותה (היהודי) שלכם מהר יותר והפכו לאנשים אלמותיים כמו שאדם וחווה היו לפני שהם זנחו את יהוה!

האם ערימה של זהב עם בתי כנסת מוזיקליים להפליא וחיים ארוכים מלאי שפע בפלשתינה חשובים לכם יותר מאלמוות? האם אתם כה חרשים עד כי אינכם יכולים לנחש שאם תגיעו לפלשתינה, או אפילו לגן-עדן על הירח ללא יהוה, ישנאו וירדפו אתכם אף שם?

הלוואי שהייתם יכולים לדעת את גודל חוסר האנוכיות והמסירות והאהבה האינסופית ליהוה של גויים רבים המצטרפים לאחווה שלו של אחי נביאים וידידי מלאכים (או Fraternite). אף על פי שאין זה סביר שתגברו עליהם מתוך קנאה, אני מייעץ לכם לפחות לנסות להשתוות להם במרדפם אחר האלמוות, ולא לפלשתינה. אני גם מייעץ לכם לחשוב בזהירות על השורה האחרונה על-ידי הנביא מלאכי.

שימו לב בחוכמה אלי, ועל-מנת להאיץ את הישועה שלכם ממוות אל תתמהמהו עם תשובתכם אלי למכתב זה!

עליי גם לומר לכם שהעוזר ס. שניתן לי על-ידי יהוה להעברת החדשות הטובות66) הנעימות הללו ליהודים שנדחו על-ידי יהוה, אינו מעז לנשק אותי ללא רשותכם, ואף לא לתת תודה, ולא כבוד ליהוה עמי ללא רשותכם בעבור האמת המחייה הזאת שניתנה על-ידי יהוה דרכי. כמובן, הוא אינו מעז להפיץ את האמת של האל בקרב אחיו67) הכפופים לו לאור הקשרים הנתמכים על-ידי כל היהודים.

66) אל תזעפו לשמע מילה זו, כי משמעותה החדשות הטובות של יהוה מתחילת העולם.
67) עדיין לא Fraternite, וגם לא Egalite. ירמ' לא:לא.

אזי, אתם כבוגרים יותר או כתומכים בקשרים השטניים תישאו באחריות בפני יהוה בעבור המוות של אחיכם שפלי-הרוח68), הבוטחים בכם יותר מאשר ביהוה. כלומר, אתם תישאו באחריות בעבור לקיחת המפתח לאמת החדשות הטובות הנצחיות שאתם לא לוקחים בעצמכם, ואף לא מניחים לאחרים לפתוח אותה. כך היה הדבר בקרב היהודים מאז ומתמיד. והקשרים הללו השמידו אתכם.

68) ובעבור הפרעות הנוכחיות נגדם; מאחר שהם יכלו להימנע מהאסון לו הייתם מקשיבים ליהוה ושולחים לגויים וליהודים רוסיים את המסרים הפייסניים ממנו.

מדוע אתם מזעיפים פנים ולא עולזים על כך שהעזתי לספר לכם את האמת של האל באופן כה נועז וחד אפילו למיליונרים? מאחר שעלי לקיים את הציווי שליהוה למרות הרשע שנגרם לי על ידי האויבים שלו כפי שהראיתי בתחילת ספר זה.

הו, הלוואי שהייתי יכול להשיבכם ליהוה!

היי, ילדיי היקרים אמרו לי כי הכרתם אותי כאבי דת סיני שלכם מתוך שכנוע אמיתי שאינו ניתן להפרכה ואז ננשק זה את זה עם אהבת אחים כנה של יהוה, שוויון, ידידות לבבית ובלתי ניתנת להפרדה ונתחיל להכריז הללויה לו יחדיו! ובנפלנו על פנינו בפניו ניתן לו כבוד בכל מקום על-פי הציוויים בספר המזמורים שלי.

היו נבונים בכל הקשור למה שהתחלתם ונסו לסיים אותו עם מחויבות ומסירות. אחרת עדיף היה לכם להישאר בורים בנוגע לרצון הזה של האל, ולא להמרות את הרצון שלו לאחר שלמדתם אודותיו. זוהי האמת! ברור הדבר אפילו לפרא!

לפיכך, מצפה אני לקבלת תשובתכם, אולם עתה כך הוא הדבר. היו שלום, וכאח של נביאים וידיד מלאכים נותן אני לכם את ברכתי במשיח ואת נשיקת האחווה שלי. הללויה לאל העברי הצלוב ישוע המשיח או יהוה! אמן!

אני הוא מפריך כל הנוצרויות של ה666 והיהדות השטנית בכבודו של יהוה הצלוב ובהגנה על הבן הבכור שלו ישראל, מולידכם מחדש, איליין.

VII
המסר שלי לשייפר האב

הדוכס או הנשיא העליון, סלח לי על כך שהעזתי לקרוא לך בתואר רשמי ולא בני החביב כפי שצריך היה להיות על-פי האמת של האל אותה אתה יודע. הסיבה לכך היא שלא אישרת את ההחלטה להכיר בי כ"אב של דת בני ישראל" בחתימתך, או לא אישרת את השם "החסיד נחום" שהמועצה שלך נתנה לי ב18 ביולי, 1881. אין זה חשוב כל-כך. הדבר החשוב באמת היא שהמועצה שלך, אליה נשלחו כל הציוויים הללו מהאל, עדין לא התחילה לקיים אותם. האדישות שלכם כלפי מלאכתו של יהוה הטובה לא רק עבור העם היהודי אלא גם לכל העולם בן-התמותה גרמה לי לחשוב שלא הבנתם לגמרי את תכנית הקרב שלו בה הולך הוא להשתמש על-מנת לנצח לחלוטין את האויב הוותיק שלו השטן. מסיבה זו עלי להסביר לך את התכנית הזו של האל באופן ברור יותר וקצר ככל האפשר.

לפיכך, מצווה אני עליך, נשיא בכיר, עם השם הקדוש מכל של יהוה האל שלי ושלך שתעשה מיד את הדברים הבאים:

1. הכרז את הסוד הבא של האל העברי בנוכחות כל חברי המועצה, ויהודים ויהויסטים אחרים המסורים למלאכתו של האל באמצעות מתורגמן נבון:

בקץ מאבק של 6000 שנה בין שני אנשים נצחיים ואלמותיים ושווי-כוח או בין האל העברי והאל הפאגאני, מחלוקות שונות, מערכות פילוסופיות ותיאולוגיות, דרשות, פלגים ותלמודים וקהילות סודיות שונות, בריתות בין מלכים, פרעות, אנדרלמוסיות, מרידות, מלחמות ואסונות פיזיים נוראיים69), מחירים גבוהים על הכל ומסים מופקעים יתרחשו בכל המדינות והאומות שמאמינות באל אחד בלתי-ידוע ובלתי-נראה בורא הכל. העולם השטני כולו ימצא את עצמו אובד-עצות70); כלומר, אף אחד לא ידע למי להצטרף ומה לעשות, היכן למצוא את האמת המושיעה בכאוס הזה. יהוה קורא למאורע הזה שעת מבחן העולם71) בספר מן השמיים וכיסוי כל האומות בחושך בישע' ס:ב. בעת זו האל העברי או האל הצלוב של הנביאים הקדושים ישוע החליט לחשוף את האמת הכלל-עולמית והמחייה שלו ליהודים תחילה מתוך רחמים על כל צלמיו72) האנושיים אותם הוליך השטן שולל, בעוד שהיהודים חייבים להשתמש בכל המשאבים והנכסים שלהם להפיץ את האמת בקרב כל האומות והשבטים בסודיות מפני השטן.

69) לבסוף, קולות יצאו מאבנים ועצים ידממו.
70) השטן עצמו ישקע בהרהורים.
71) ס"ש ג:י; ב:כב, כג; ו:טו...יז; יב:יב; טז:י...טו, יח...כא.
72) ברא' ט:ו.

2. עליכם ליפול על פניכם לפני הכוכב הזה:

יהוה הוא ישוע

ולהכריז בעונג: האל של הנביאים הקדושים שלנו ישוע או האל של ישראל יהוה בנפלנו על פנינו בפני השם הקדוש מכל שלך אנו מודים לך עם האהבה הכנה שלנו אותך בעבור ההתגלות הטובה שלך, ואנו מבטיחים להפיץ את הרחמים שלך ואת האמת המחייה הן בקרב היהודים והן בקרב הגויים! זוהי האמת!

3. אדוני הנשיא, לאחר מכן העלו קטורת ריחנית על השם הקדוש מכל שעל הכוכב.

יהוה או ישוע - אלהי הגויים והיהודים

4. עתה אנא שבו והקשיבו לציוויים נוספים מיהוה עם יראת כבוד רבה. בשם האל הצלוב של הנביאים הקדושים יהוה, אני, כשליח שלו, מצווה כי אתם, מנהיגי עם היהדות הפזור, תעשו את הדברים הבאים:

5. תנו למתורגמן לקרוא את שלושת הספרים המצורפים כאן בנוכחות כל חברי המועצה בסדר המתאים.

6. קראו את הספרים שבע פעמים, ולא פעם אחת; עקב זאת, הדבר אמור לקחת לכם כמה ימים.

7. לאחר קריאת הספרים, הודו ליהוה בעונג רב והכריזו הוּרָה! ויואט! הושענא! והללויה לך האל המתוק ביותר שלנו יהוה בעבור הרחמים שלך על היהודים ועל כל העמים.

לאחר מכן, כל אחד מכם יאמץ אל ליבו את הכוכב וינשק את המילים: יהוה, ישוע, משיח ומושיע בחוזקה שלוש פעמים. לאחר מכן, ברכו זה את זה על החסד האלוהי הגדול הזה והתנשקו כידידים, ואז יפנה כל אחד מכם לכיוון העיר מיטאו והפריחו לעברי נשיקת אחווה.

8. לאחר סיום החגיגה, עליכם להדפיס ולתרגם את הספרים הללו בהקדם האפשרי לכל השפות ולשלוח עותקים רבים לכל המדינות והאומות73), תחילה לכל היהודים ולאחר מכן צוו עליהם שיחלקו אותם לגויים ובעיקר לאגודות כתבי הקודש שלהם; מאחר שלאותן אגודות יש כספים רבים ולכן יכולות הן לסייע ליהוה בכך שישלחו את ההזמנה הזו לאנשים להפוך לאלמותיים במקום את כתבי הקודש שלהם.

9. משום שהמלאכה האלוהית הזו דורשת כספים רבים אזי הזמינו את כל בני משפחת רוטשילד ואנשים עשירים דומים74) להקריב מיליונים לתמיכה במשימה הגדולה של הפצת החדשות הטובות המדהימות מהאל בקרב כל האנשים.

73) בייחוד לאמריקה.
74) בייחוד אמריקאים.

10. אם הרוח האכזרית של ממון ומוות קמצן תתמרד נגד הציווי מהאל של ישראל, והם ירצו להפיץ את הרחמים שלו בקרב היהודים בלבד, ולא בקרב כל האנשים, אזי ספרו להם בשמי שהם ימותו עם כל הזהב והממון שלהם כמו דתן ואבירם, שהתמרדו נגד יהוה בימי קדם.

11. אם המסר שלי גורם לכם להתעשת ואתם זונחים את השטן בכל הדרכים ונכנעים ליהוה הצלוב ומתחילים לקיים את המלאכה שלו ואת הציוויים בספר מן השמיים בשמחה והתלהבות, אזי תגיעו באופן בלתי נמנע למסקנה שאתם חייבים לשים את נפשותיכם ואת לבבותיכם ביחד עם נפשי ולבבי, מולידכם מחדש. לפיכך, עליכם לקיים את מצוות האל של כיבוד הורים; כלומר, לאהוב אותי ולדאוג לי, במילים אחרות, דאגו לי יותר מאשר לאביכם הביולוגי75).

12. על-מנת להוכיח שעשיתם לב אחד ונפש אחת עמי בהתאם לרצון האל, עליכם לשלוח לי76) ידיד נאמן שלכם, אשר ידע את יהוה וזנח את היהדות השטנית והתלמודית.

75) מסיבה זו, תנו לי לספר לכם, ילדיי, שגויים זנחו אותי ואני חווה זמנים קשים מזה חודשיים.
76) אם אינכם רוצים לקחת אותי אתכם לפאריז.

נ.ב. אם לא תענו למסר שלי, אזי אקח זאת כאות ששום אמת ממנו, וגם לא פרעות ולא אסונות יכולים להשיבכם אל האל שלכם יהוה. הוא יצטרך להכות בכם על-ידי השמדה מוחלטת מהאומה שלו לנצח נצחים ולבכות עליכם כפי שהוכח לכם בספרים הללו.

רוצה אני לעודד אתכם פעם נוספת, ילדיי האהובים היהודים, לשאוף לאלמוות מיהוה לנצח נצחים, ולא לגן עדן בפלשתינה עלי אדמות ממנו תוכלו ליהנות במשך 1000 שנים ואז להיעלם. מאחר שחיי נצח גופניים הם הרבה יותר יקרים מכל התענוגות על כל השמשות וכוכבי הלכת. הוא נותן את החיים רק לאלה שיזנחו את השטן ואת כל הדתות והקהלים ויתכחשו לכל התענוגות, השעשועים, הפיתויים, העושר והכבוד של אנשים שטניים, ואשר יצטרפו לאחוות יהוה של ידידי מלאכים ואחי נביאים או בני ישראל של הברית החדשה, יאהבו כל אח של יהוה כפי שהוא/היא אוהבים את עצמם ויקבלו רק את האל העברי הצלוב יהוה77) כאל וכמושיע שלהם (כלומר כמשיח או ככריסטוס), ויקיימו את הציוויים והמלאכות של האל הזה בלבד וייקחו אנשים שונים מן השטן וישיבו אותם ליהוה ללא אנוכיות, או בהיותם מוכנים למות מוות בעינויים.

77 ראו ספר 1 VII-10 וכאן על הכוכב להוכחה נוספת שרק יהוה הוא האל שלנו.

הבינו את הרצון הזה של אל-חי או האל של האלמוות, האחדות, השוויון, השלום והאהבה, ילדיי, שהוא יתגלה רק לילדים כאלה שוב בכבודו ובעצמו ויוציא אתכם שוב מבבל בת-התמותה לאורך נתיב הסבל כפי שהוא הוציא את אבותיכם מהדספוטיזם המצרי78).

אני קורא לשמיים ולארץ להעיד כי אם לא תקיימו את הציוויים הללו ממנו, אזי תמותו, וגם לא תגיעו לפלשתינה, ורק ילדיכם יגיעו אליה, כמו שכל אלה שעזבו את מצרים מתו במדבר, ואפילו הידיד שלו משה לא נכנס לפלשתינה79). זוהי האמת! אמן!

78) ישע' יא:יא...טז ויב.
79) אפילו אם כן תגיעו אליה ללא האל שלכם יהוה, המוות ימצא אתכם שם באופן בלתי נמנע; מאחר שהמשרתים הנאמנים שלו הערבים יחסלו את כולכם.

כאח של נביאים וידיד של מלאכים אני שולח לכל אחד מכם את ברכתי מעומק הלב והנפש שלי ומקווה לראותכם בשמחה.

מולידכם מחדש וידידכם אליהו.

המסר שלי לכל יהודי

התעורר מהר יותר, כל יהודי! פקח את עינייך שנעצמו על-ידי השטן מבלי לחכות שכי"ח שלך יפקחו אותם עבורך. מאחר שאני מבטיח לכם שאת הקהל השטני הזה המכיל אנשים עשירים ובורים לא ניתן להעיר לנצח נצחים, לפיכך יהוה צודק באמרו כי קשה לאדם עשיר להיכנס למלכות ישראל שלו השוויונית והלא-תלמודית של הברית החדשה.

מסר ליהודים משכילים

הער את עצמך, כל יהודי, המשכיל עם החוכמה הכלל-עולמית! פקח את עיניך שנעצמו על-ידי השטן עם תיאולוגיות שטניות מבלי לחכות שכי"ח שלך או הרבי שלך יפקחו אותם עבורך; מאחר שאני מבטיח לך כמו נחום איש גמזו הקדוש שאת הקהל השטני הזה המכיל אנשים עשירים ובורים לא ניתן להעיר לנצח נצחים, לפיכך יהוה צודק באמרו כי קשה לאדם עשיר להיכנס למלכות ישראל שלו השוויונית והלא-תלמודית של הברית החדשה.

מי שאוזניים לו לשמוע, יקשיב למילים אלה בזהירות רבה!