הזמנת כל האנשים להפוך לאלמותיים מבחינה גופנית
הכרזת אמת תיאולוגית כלל-עולמית של יהוה

הפרכת כל הדתות מסר של חסד משליח-העולם ליהודים ובאמצעותם לעולם כולו

יוחנן ד:כב; זכריה ח:כג.

אחיי האהובים משני השבטים הפזורים של הבן הבכור המבורך של אלהים ישראל1), אני מברך אתכם על שהפרכתם את כל הדתות ועל יציאתכם הקרבה מבבל של העולם חזרה לציון שלכם! ישעיהו יא:טו, טז; ס"ש יח:ד.

לפיכך, הכריזו האח והללויה לאלהי האלהים2) ששמו יהוה על התחלת קונסולידציה לה המתינו 2588 שנים של כל האומות עם המשרתים החדשים של יהוה, יהויסטים יהודים או בני ישראל של הברית החדשה ליצור אמונה אחת בו למשך 1000 שנים. מאחר שיהודי לונדון זנחו את השטן, נטשו את הדת האכזרית שלו והצטרפו ליהוה בדת הישראלית שלו של הברית החדשה.

אם כן, כולכם, צעירים וזקנים, שימו על לבבכם את המסר הבא ממנו.

1) בראשית ד:כב; בן-סירא לו:יד.
2) דברים י:יז; שמות טו:יא; יח:יא.

I.
זהו הצו המעודד ובה-בעת מפחיד של יהוה למורדים העתיקים והאכזריים ביותר או לאויבים חרי-האף באותה מידה המתמרדים נגדו ונגד האנושות כולה כמו השטן

יהודים, אתם ילדי נחשים וצפעונים מזרע ישראל! אתם העם בעל האמונות התפלות, חסר הערך והעקשן ביותר המורדים נגדי במשך 4000 שנה!

לאחר קריאת הדברים הללו של אלהים על כל היהודים להכריז, "צודקים ואמתיים הם דבריך אודותינו, אלהי אברהם יהוה! אנא המשך לדבר אלינו, אבא היקר שלנו, משום שעתה כל הדברים שלך הופכים למתוקים יותר מחלת-דבש בלמדנו3)משליח-העולם שלך כי אתה עברי ממש כשם שאנחנו וכי ישראל הוא הבן הבכור שלך; לפיכך, אנו הזרע שלך. בידיעה אותך באופן זה אנו התחלנו למלא את הלבבות היהודיים או הקשוחים שלנו באהבה שלך לכל האנשים שנוצרו על-ידך. עתה אנו מסוגלים להצטרף לאומות ולשבטים אחרים ליצור את האמונה האחוותית העולמית שלך. בנופלנו אפיים ארצה לפני כפות הרגליים שלך אנו מתחננים אליך, אבא שלנו, להוביל אותנו למקום בו אנו צריכים להיות בקרב האחרון והמחריד הזה בינך לבין השטן והשטניסטים. אנו אומרים לך בהחלטיות כי מעתה ואילך המטרה שלנו היא לעזוב את בני התמותה ולהצטרף לבני האלמוות4)!"

3) לא ידעתם עד עתה, הלא כן? ישעיהו א:ב, ג.
4) אותם יהודים שלא יאמרו זאת ליהוה ימותו לנצח.

אני שולח לכם את הספר שלי פעם אחת נוספת ואומר לכם כי אני מושיט את הידיים שלי אליכם בפעם האחרונה. אם לא תזנחו את כל האמונה התפלה בת 4000 השנים שלכם, ואם לא תעניקו לי את החיים שלכם; בקיצור, אם לא תעשו את מה שנכתב בפרק II לאחר חשיפת כל הסודות, אשר הם נעימים לכל הנביאים הקדושים, אחיהם וידידי המלאכים שלי5), היו מוכנים למות כל מוות שהוא.

אם תשובו אלי והנכם מוכנים למלא את הצו שלי בשמחה לאחר קריאת ספר זה עליכם להתאסף באופן מידי עם המשרתים – יהויסטים החדשים שלי, ובמיוחד עם שליח-העולם שלי ששמו אליהו בעשותכם לב אחד ונפש אחת. עליכם לבקש ממנו ברכה עם השם שלי החדש, לזנוח את השפה שלכם וללמוד לדבר, לכתוב ולקרוא ברוסית בלבד, למדו בעל-פה ושירו6) את כל המזמורים הכתובים ב"ספר הנס".

5) ס"ש כב:ט.
6) אם ניתן עשו זאת עם מוזיקה.

צעירים וזקנים חייבים להכיר סמל של הדת הישראלית של הברית החדשה. עליכם לשלוח את הספר הזה לכל היהודים ברחבי העולם עם הצו שלי לחלק ולהפיץ אותו לכל האומות והשבטים בהקדם האפשרי, והיו מוכנים לעזוב את בבל של העולם בכל עת שהיא ולשוב לציון שלכם להצטרפות עם 144000 יהויסטים שנבחרו על-ידי מתוך 12 שבטי ישראל7). כדי להצטרף אליהם באהבה שלי אתם חייבים לחדש את לבבותיכם על-ידי מילוים במצווה החדשה שלי8) ובצו זה!

זכרו, אני אסלח לכם על שמרדתם נגדי במשך 4000 שנה ועל כל חטאיכם כאשר תהפכו למשרתים החדשים שלי או לבני ישראל9) של הברית החדשה; אחרת, לא אצרף אתכם לרשימה של בני התמותה עם הלבבות הקשוחים או השטניים שלכם, אדרבא, אני אשמיד אתכם על-פי יחזקאל כ:לג-לח; נחום א:ב; או כקהל השטן10). בנוסף, כל קהל שלכם חייב לשלוח לשליח-העולם את התשובות הנכונות שלכם לשאלות הבאות:

7) ס"ש יד:א, ד; ז:ד-ח; ישעיהו ו:יג; ט:יב; ירמיהו ה:ג, יב.
8) יוחנן יג:לד, לה; יב:טו.
9) ראה פרק XII.
10) ס"ש ב:ט; ג:ט; ישעיהו סה:טו.

1. האם מלך יהודי או אדם עשיר בשם רוטשילד צריך לציית למצווה החדשה שלי?

2. מי מן המלכים, האצילים (או פרחי האצולה) והאנשים העשירים היהודים ציית למצווה הישנה: "ואהבת לרעך כמוך," ויקרא יט:יח?

3. לשם מה היהודים תמיד רדפו והרגו את כל הנביאים הקדושים ואותי עצמי?

4. האם הצו המעודד הזה שלי או של השטן?

5. מי או מה גורם לכם למרוד נגדי במשך 4000 שנים?

6. מדוע אינכם מאמינים לי שאני מקים מן המתים את המשרתים הנאמנים שלי; אם כן, אני אלהים של החיים ולא של המתים? דברים לב:לט; לג:ב,ג; תהלים סז(סח):כא; חכמת שלמה טו:יג; א:יג-טז; ב:כג; יחזקאל יח:כג, לב; לג:יא; ס"ש א:יח; ז:ד-ט; יד:א-ד; יט:יט, כא; כא:ז; זכריה יד:ה; א' אל הקורינתיים טו:כט, לב, טז; ב' אל הקורינתיים א:ט; לוקס כ:לח; ס"ש יט:יט, ד.

7. הנוצרים מתייחסים אל המשיח בישעיהו מא:כה, כו; מב:ו-א, למי אתם מתייחסים?

8. מי ומתי דברים לד:י; לא:טו; שמות לג:יא; במדבר יב:ח כתב אודות משה באופן כזה, וכיצד הוא הצליח לגלות אודות השיחה הסודית שלי עמו?

9. אלים בעברית הם אלהים; אל-אלוה; אלוהי, אל, אל האלים, אלהי האלהים11). אדם הפך לאלוה לאחר הנפילה12). האם אתם כמו-גם נוצרים אינכם מתביישים על כתיבת השטויות הללו אודות אלהים בכתבי-הקדש שלכם?

10. בראשית א:א אומר כי אלהים בתחילה ברא את הארץ ואת השמיים, אזי לא היה לו מה לברוא בשאר הימים; אבל לאחריו נאמר כי השמים (השמש, הירח והכוכבים) נבראו ביום הרביעי והארץ ביום השלישי; האם אינכם רואים13) את השטות הזו בכתבי-הקדש שלכם?

11) דברים י:יז.
12) בראשית ג:כב.
13) ישעיהו מח:ד; ו:ט, י; נוצרים אינם רואים גם כן. ס"ש ג:יז, יח.

11. ערב הוא הזמן בו השמש שוקעת ובוקר הוא הזמן בו היא זורחת, אבל השמש נבראה ביום הרביעי, איזה סוג של ערב ובוקר היה זה ללא השמש?

12. שמואל א'(מלכים)ח:ז; יב:יז, ט אוסר עליכם להמיר את המלך האלמותי שלכם ביהודים בני תמותה בעוד שדברים יז:יד, יג מתיר לכם לעשות כך, מדוע אתם ממלאים את הצו השני, ולא את הראשון?

13. ירמיהו ז:כב, כג, כא אומר, "כי לא-דברתי את-אבותיכם ולא צויתים ביום הוציאי אותם (40 שנה) מארץ מצרים, על-דברי עולה וזבח (מתי שלא היה להם בית המקדש שלהם14)." בכל הקשור לבני ישראל או 10 השבטים, לא היה להם בית המקדש ולא כתבי-הקדש שלכם, מדוע אתם מסתירים את ההבדלים בינכם לבין בני ישראל בכתבי-הקדש שלכם?

14. מדוע אינכם מאמינים לדברים שלי שאתם עיוורים וחרשים שיש לכם מצחים נחושות, לבבות אבן ועורפי ברזל שאתם העם בעל האמונות התפלות, חסר הערך והעקשן ביותר המורדים נגדי במשך 4000 שנה. לבסוף שהפכתם לקהל שטני או נחשים וצפעונים15).

14) על-פי התורה הקורבנות הם חובה.
15) ישעיהו מח:ד; ו:ט, י; יחזקאל ב:ד; ג:כו, כז; ס"ש ב:ט; ג:ט; מתי כג:לג; ג:ז.

15. מדוע אינכם מאמינים לי שאתם תקוללו, ושאני אבחר משרתים חדשים במקומכם? אני אכרות ברית חדשה עמם ואחדש הכל. ירמיהו לא:ל-לז; לב:מ; יחזקאל יא:יט; ישעיהו סה:טו, יז; סב:ב.

II.
החוק עבור אנשים שהוחיו על-ידי או עבור המשרתים –יהויסטים החדשים של יהוה, שהוזמנו להפוך לאלמותיים מכל הדתות והאומות

1. אסור לכם לפרש שום דבר בניגוד לשליח-העולם כדי למנוע מן השטן לשבור את הדת האחוותית העולמית או מלכות יהוה של הברית החדשה לזרמים ופלגים שונים.

2. אסור לכם לערבב את האור העולמי הזה עם חושך או לשים את יהוה ואת השטן יחדיו. במלים אחרות אסור ליהויסטים להשתתף בכל טקסים, תפילות, שירים וחגיגות שטניים שהם16).

3. עליכם להחשיב כל כתב-קודש שטני כתערובת שטנית של שקרים, אמתות, סיפורי מעשיות וסתירות17).

16) ישעיהו ה:כ; ב' אל הקורינתיים ו:יד-יח; ס"ש ב:כ, יד, טז, כד; יג:א-טו; יח:ג, כג.
17) אל הגלטיים ב:יא-יד.

4. אם שטניסטים מנסים לפתות אתכם לדתות שלהם בהבטיחם אושר אך-ורק בעבור הנשמה שלכם ללא הגוף עליכם לומר להם את שלהלן: אני לא אחדל להאמין לדברים של אלהים שלי יהוה18) ששום שטניסטים עבור שום דתות לא יעמדו בפני יהוה והיהויסטים מצד ימין ביום הדין; רק אותם יהויסטים הנם מבורכים, ואחים של הנביאים הקדושים וידידים של המלאכים שלו, אשר ממלאים את הצווים בס"ש. ואת הצווים העכשוויים שלו שניתנו באמצעות שליח-העולם. מתי כה:מא, מו; ז:כא, כב, כג; ס"ש, כב:ז, ט, יז; א:ג. יהודים יכולים לקבל הוכחה בישעיהו סה:טו, יז; מח:ד; ו:ט, י; א:ב-ו; יחזקאל ב:ד; ג:כו, כז; ירמיהו ט:כד; נחום א:ב; ס"ש ב:ט; ג:ט.

5. אסור לכם לירא מהאנשים ההורגים את הגוף על מילוי הצווים של יהוה ואפילו ממיתת אותו מות קדושים כפי שעשה יהוה19).

18) מרקוס ח:לח.
19) ס"ש ג:כא; יא:ח.

6. עליכם להיות מוכנים לא רק לעזוב את בבל של העולם אלא גם לעבור ייסורים קשים20).

7. על כל יהויסט, זכר ונקבה, להישאר ידיד נאמן שלי עד הקץ; מאחר שהם אשר יתכחשו לי, לא יזכו לקבל אלמוות. יוחנן יג:כ; ישעיהו מא:כה, כו.

8. על כל יהויסט לפעול ללא-יעף (ס"ש ב:ג) בעשיית פעלי יהוה21) – כלומר, לכתוב-שוב ולהפיץ את הספרים שלו ברחבי העולם כמה שאפשר מאחר שהם הנשק היעיל ביותר נגד השטן.

20) מתי י:כח; ה:יא, כב; ס"ש כא:ח; יד:יב, יג; ו:יא; יג:ז; כא:ד.
21) ס"ש ב:כו; יד:יג.

9. יהויסטים שאינם יודעים קרוא וכתוב חייבים ללמוד לכתוב-שוב את הספר הזה תוך שנה אחת כך שגם הם יוכלו להיות יעילים עבור יהוה. מתי יג:כג; יוחנן טו:א, ב.

10. אתם חייבים להיות קדושים כשם שיהוה קדוש. א' פטרוס א:טו, טז; ס"ש טו:ג; יג:ז; ג:ד; א' אל הקורינתיים ו:ט-יא; אל העברים י:כו, כז ו-XII.

11. אסור לכם לטמא את נפשותיכם עם כל תועבה שהיא: אלכוהול, טבק ופריצות. ויקרא יא:מד; ב' אל הקורינתיים ו:יז; ס"ש ב:כ; כא:ח; כב:טו; ישעיהו סו:יז; סה:ד, ה.

12. אסור לכם להאשים אותם, אשר נכשלו לשמור על קדושה, ולהפיץ מידע אודות חטאיהם. כל שאתם יכולים לעשות הוא להתפלל ליהוה עבור חנינת החוטאים. מתי ז:א, ה; לוקס ו:לב-לו; אל הרומים ב:א; יוחנן ח:ז; א' אל הקורינתיים ד:ה; יעקב ד:יא, יב; ה:טז.

13. אסור לכם להתחתן עם שטניסטים או להפוך לקרובי משפחה שלהם. ב' אל הקורינתיים ו:טו.

14. כל הילדים שהוחיו על-ידי או יהויסטים חייבים להסתדר היטב-היטב בהתייחסם זה לזה באהבה ובמסירות, באופן של אימא אל ילדה, או אתם חייבים לאהוב זה את זה כשם שיהוה אוהב אותנו. אל הרומים יב:ט, י; יג:ט, י; אל האפסים ד:ב-ד; מתי כג:ח; ה:כב; כב:לו, מ; יוחנן יג:לד, לה; טו:יב, טו; א' אל הקורינתיים יג:א, ג; ס"ש ב:ד; מעשי השליחים ד:לב, לג; א' ליוחנן ג:י, טו; ויקרא יט:יח.

15. אם יהויסט עובר עבירה נגד יהויסט אחר, יש להשהות עובר עבירה מאחווה (אם הוא/היא אינו/ה מתנצל/ת, מתי יח:כב): בפעם הראשונה למשך חודש, פעם שניה למשך שנה ופעם שלישית יש לגרש אותו/ה ולהתייחס אליו/ה מאז ואילך כאל שטניסט. מתי יח:יז22).

16. מאחר שילדיך לא הבטיחו ליהוה ללכת לאורך השביל הקוצני23) הם יכולים לגדול וללמוד בכל בית ספר ודתות שטניים שהם. יהויסטים חייבים ללמד את ילדיהם לכתוב את ספריו של אלהים, ללמוד בעל-פה סמל של הדת שלנו ולשיר מזמורים בבית על מנת שילדים יוכלו לדעת את יהוה ואת השטן עד-אשר יהפכו לבוגרים, ויבחרו בין השניים. יהויסטים חייבים לספר להם אודות אינספור הכוכבים, כוכבי הלכת והשביטים החגים בחלל האינסופי וגם אודות המרחקים הבלתי-ניתנים-לשיעור ביניהם. כלומר, הם חייבים להיות מסוגלים לכתוב מספרים מאפס ועד לאינסוף, ולדעת את הסדר הבא של המספור: יחידות, עשרות, מאות, אלפים, מיליונים, ביליונים וכו'.

22) אנשים עם לבבות קשוחים שונאים את מצוות יהוה אודות אחדות ושוויון בין אחים. משום כך הם ממירים את המצווה הזו (כפי שציווה אותם השטן) בקורבנות, בניית כנסיות, רובים והפיכת כל האנשים לחיילים או לעבדים על מנת להגן על הדתות האמתיות שלהם, שהוא בניגוד למתי יט:כג-כה; א' אל הקורינתיים יג:א-ג; א' ליוחנן ג:י, טו; ס"ש ב:ד; ישעיהו א:יא-יז, "באהבתכם חפצתי ולא בזבחכם." הושע ו:ו; שמואל א' (מלכים) טו:כב; תהלים נ:יח, יט.
23) ס"ש ז:יד, ט.

17. יהויסטים הם משרתים של אלהים של שלום ואהבה24), לפיכך אסור להם להחזיק בכל כלי נשק צבאיים שהם, להרוג אנשים כלשהם ואפילו לשפוך את דמו של מישהו. מתי כו:נב; בראשית ט:ו; שמות כא:יב.

24) ב' אל הקורינתיים יג:לו, אל הרומים טו:לז, יוחנן ד:ח, טו; ס"ש ב:ד.

18. הויסטים הם אנשים קדושים; לפיכך אסור להם לגרום נזק שטני. הם חייבים להסתדר עם שטניסטים ואפילו להתיידד עמם.

19. עליכם להיות אדיבים כלפי הסמכויות השטניות ולקרוא לנציגים שלהם על-פי דרגותיהם ותואריהם מלבד המילה אבא (מתי ג:כט) ולמלא את כל דרישותיהם, אשר אינן סותרות את צוויו של אלהים להלן, "תנו, לפיכך לקיסר את הדברים אשר לקיסר ולאלהים את הדברים אשר לאלהים." מתי יב:יא; אל הרומים יג:ז.

20. אסור לכם לברך לשלום ולדבר עם אנשים, אשר הושהו מאחווה25).

21. עליכם להשתחוות, להקריב קורבנות נטולי-דם ולהתפלל ליהוה בפני השם שלו על הכוכב. כאשר קורה ואתם רואים אותו בשמים הושיטו ידיכם והכריזו: "הללויה לך אבא שלנו שבשמים!" אזי עליכם ליפול אפיים ארצה בפניו! מלאכי י:יא; (ב:ב); ס"ש כב:טו.

22. בנוסף, עליכם לדעת ולהחזיק ברשותכם את המאמרים הבאים:

25) א' אל טימותיוס ג:י, יא; מתי יח:יז.

III.
הסמל של המשרתים החדשים של יהוה, כלומר יהויסטים, או הדת הישראלית של הברית החדשה

ישנם שני אדם-אלים שווי כוחות במערכת השמש שלנו: יהוה והשטן. לפיכך, כל האנשים נחלקים ליהויסטים ושטניסטים.

יהוה הוא אלהים של האלמותיים בעוד שהשטן הוא אלהים של בני-התמותה. יהוה26) בעצמו נצלב תחת השם של יהודי ישוע מנצרת או ביוונית יסוס כריסטוס.

אחרי 6000 שנה מהיום בו אדם וחוה גורשו מגן-העדן יהוה ינצח את השטן, יאסור אותו וישים אותו בתהום נטולת-תחתית (בא...יה). אזי הוא יביא שלום, חירות27) ושפע ואמונה אחת עבור כל האנשים תחת השלטון העולמי של רפובליקת ירושלים או זו הישראלית במשך 1000 שנים.

26) ס"ש א:יז; (ישעיהו מד:ו; מח:יב); ג:כא; יא:ח; כא:ט; יד; זכריה יב:ט-יד; ט:ט; ישעיהו נג:ג-ז.
27) לא יהיו גבולות כלשהם.

אחרי 1000 שנים של שלום ואמונה אחת השטן ימלט מהתהום למשך 111 שנים ויתחיל לפתח שוב דתות אמתיות שונות הרועות נשמות אל תוך גן-עדן דמיוני באמצעות כלי נשק וטקסי קבורה. לאחר מכן יהוה ישמיד כליל את השטן ואת השטניסטים ויעשה את הארץ החדשה גדולה פי-מיליונים ללא אוקיאנוסים, ימים ויתיישב בה עם היהויסטים שלו למשך 280000 שנים.

הוא ישפר את הארץ החדשה לאחר מכן; הוא ישפר את הארץ מפעם-לפעם עד-כדי שלמות בלתי-נתפשת, הוא יחיה עליה עם האנשים האלמותיים לנצח.

העיר ירושלים תרד לארץ החדשה מן השמים, עשויה על-ידי אנשי השמים – כלומר, האנשים החיים על כוכבי לכת אחרים, מעוטרת באבנים יקרות של שתים-עשרה דרגות, רחובות מרוצפים בזהב שקוף: 2134 ק"מ אורך, רוחב וגובה, מוקפת חומה גבוהה של ישפה, 12 שערים יהיו 12 מרגליות עם שמות 12 שבטי ישראל28) ושמות 12 השליחים של השה29) על המוסדות. ארמונו של יהוה יהיה ממוקם במרכז העיר. לא יהיו שום בית מקדש וקרבנות.

28) דן מוחלף במנשה.
29) של יהוה הצלוב.

יהיה נהר אשר יזרום מתחת לארמון לאורך הרחובות; עצים נפלאים יצמחו על גדותיו ויתנו פירות מדי חודש.

אכילת הפרי תמנע מן האנשים להזדקן ולמות ותתיר להם להישאר אלמותיים עד אינסוף: גברים בגיל 34)30 ונשים – 16.

יהיו 24 מלכויות המורכבות מהאומות הצדיקות31) (שנושעו ממוות) מחוץ לעיר ירושלים. למרות שהתושבים שבחוץ יהיו אלמותיים גם-כן אך הם יסבלו ממחלות מדי-פעם, והם יצטרכו לבקש מתושבי העיר עלים מעצי החיים לרפואה. ס"ש פרקים כ, כא, ו-כב.

זוהי העיר ירושלים אשר אליה יהוה מזמין כל אדם32) לחיי נצח. אם כך, המטרה של כל אדם היא לזנוח את השטן, את כל העולם בר-התמותה שלו, את כל הדתות האינדיבידואליות ולהצטרף ליהוה בדת האחוותית העולמית הכלל-עולמית שלו או הדת הישראלית של הברית החדשה.

30) באותו גיל בו יהוה עלה לשמים אל האפסים' ד:יג.
31) מתי כה:לא-מו.
32) כלומר, כל צאצא של אדם ולא רק יהודים כמו שהשטן מלמד אותם.

IV.
חיזוי הקרב האחרון בין יהוה לשטן בארמגדון והשתלטות יהוה בירושלים ל-1000 שנים עם אנשים אשר הוקמו מן המתים

כאשר המלאך השישי ישפוך את הקערה שלו על הנהר הגדול פרת, ומימיו33) יתייבשו, כך שהדרך (לירושלים) של המלכים מהמזרח תהיה מוכנה. שלוש רוחות טמאות כצפרדעים יצאו מפיו של הדרקון (השטן), של החיה, ומפי הנביא של החיה. ורוחות קסומות אלה יחוללו נפלאות ויצאו לכל מלכי הארץ לקבץ אותם לקרב של היום הגדול (או הסופי) של ניצחון אלהים (על השטן)34).

החיה, מלכי הארץ, והצבאות שלהם יתקבצו לעשות מלחמה נגדו (נגד יהוה), אשר יושב על הסוס הלבן ונגד הצבא שלו על סוסים לבנים35). אז ילכדו החיה ביחד עם הנביא מחולל-הנפלאות שלו, אשר חולל נפלאות עמם הוא הונה את אלה, אשר קיבלו את חותם החיה וסגדו לצלם שלו, ושני אלה יושלכו חיים אל אגם האש הבוער עם גופרית. והשאר יהרגו עם החרב היוצאת מהפה שלו, אשר יושב על הסוס הלבן, וכל הציפורים יתמלאו מבשרם. השטן יאסר ויושם בתהום נטולת-תחתית (בא...יה). ס"ש כ:ב-ג.

33) הוא מתייבש. ראה "בן המולדת"#328, 1889.
34) ס"ש טז:יב-יד, טז; יט:יא-כא; יחזקאל לח:יז; לט:ח; עמוס ה:ח; צפניה א:טו.
35) הם כולם באים בעקבות שלו, נאמנים, נבחרים וקרואים על ידו. ס"ש יז:יד, יט:יא-כא; יד:כ; ישעיהו סו:טז; חגי ב:כב-כד; זכריה יד:ה.

אז כל האנשים שזכו לניצחון על החיה והצלם שלו ועל החותם שלו על המספר של השמות שלו יעמדו בפני כס המלכות של יהוה על ים הבדולח עם נבלי אלהים בידיהם, וישירו את מזמור משה ואת מזמור השה36) באמרם: "גדולים ונפלאים המעשים שלך, אלהים יהוה, אל-שדי37)! צודקות ואמתיות הן הדרכים שלך, מלך הקדושים! מי לא יירא אותך, יהוה, ויהלל את השם שלך, כאשר הם רואים כי אתה קדוש? מאחר שכל האומות תבואנה (לבית המקדש הישראלי על הר ציון החדש) ותשתחווינה בפניך כאשר כל החיזויים שלך יתגשמו"! ס"ש טו:ב, ד; ישעיהו נו:ו, ז; ב:ב-ד; סו:כב-כה; יט:כד, כה; מיכה ד:ג,ז; זכריה יד:טז-כא; ב:טו; ח:כב, כג; מרקוס יא:יז; ס"ש יא:א, ב, יט; ומלאכי א:יא; (ב:ב).

36) מזמור אלהים יהוה הצלוב. מרק יד:כו.
37) אלהי האלהים או העליון מכל.

ולאלה אשר יושבים על כסאות המלוכה יינתן שלטון על האומות38). הנשמות39) של ערופי הראש על עדותם עבור ישוע40) ועל דבר אלהים, אשר לא השתחוו לחיה, לצלם שלו ולא קיבלו את החותם על מצחותיהם או ידיהם יקומו מן המתים41), וימשלו עם המשיח במשך 1000 שנים.

אבל יתר המתים לא יוקמו עד אחרי חלוף אלף השנים. זוהי התחייה הראשונה. ברוכים וקדושים הם אלה אשר יש להם חלק בתחייה הראשונה, משום שהם לא ימותו לעולם ויהיו כהנים של אלהים ושל המשיח וימשלו אתו (בישראל של הברית החדשה) למשך 1000 שנים. ס"ש כ:ד-ו; ה:ט,י; (יחזקאל מב:יג, יד, מג; מח:י-יד; מד:טו-לא.

38) א' אל הקורינתיים ו:ב,ג; ס"ש ב:כו; חכמת שלמה ג:ח.
39) נשים וגברים.
40) על הפצת החדשות הטובות הללו ממנו.
41) האם אתם שומעים שהנשמות יקומו מהמתים? עקב כך, נשמות המתים הן מתות.

V.
חיזוי שלום לכל העולם ועלייתה של אמונה אחוותית עולמית אחת ביהוה לכל האנשים במשך 1000 שנים

חשך יכסה את כל הארץ, וערפל את כל הלאמים (על-ידי דתות ה-666 הנוצריות והנאורות היהודית), ויהוה יזרח עליך, ירושלים, והכבוד שלו יזרח עליך. אז כל הגוים ומלכיהם יבואו לנגה זרחך )42)", הם יכתתו את הנשק-הקטלני שלהם לציוד חקלאי ואף עם לא יפנה למלחמה. את מדע הלחימה יחדלו ללמד במשך 1,000 שנים.

בית המקדש יבנה על הר ציון החדש; הוא יהיה בית תפילה לכל העמים; ירושלים תהיה עצמה השלישית משום שיהוה יכלול שני עמים אחרים: ארמנים וישמעאלים. רק לאחר זאת יהוה יתפוש את מקומו כמלך על ירושלים למשך 1000 שנים. ישעיהו ס: ב, ג-כב; ב:ב-ד; מיכה ד:ג,ז; מרקוס יא:יז; ס"ש יא:א, ב, יט; ישעיהו כד:כג; לא:א, יח; מלאכי א:יד; זכריה יד:ט; בן-סירא יז:טו; ס"ש: יא:טו.

42) כלומר שמלכים נודדים בחשכה עם הרובים והמשחקים שלהם, האין הם? ס"ש יז:ב; יח:ג; יט;ב; יג:ח.

VI.
יחסו של שליח העולם אל העולם החשוך הזה של השטן ודתות שונות

כל האנשים והשבטים, עם איזו חשכה השטן43) כיסה אתכם באמצעות 666 האמונות האכזריות הנוצריות, 10 היהודיות, 6 המוחמדיאניות ו333 הבודהיסטיות! הוא משעבד הורס והורג אתכם עם התרבות שלו, וגורם למלכים שלכם לרעות אנשים אל תוך גן-עדן דמיוני עם כלי נשק, משחקים ואספות-כנסיה מגוחכות44), על מנת שהיתר יגוועו ברעב למוות. אף לא אחד מכם רואה כי האמונה התפלה היהודית העיוורת, החירשת והמרדנית שהתפתחה לנצרות חשוכה מסוגים שונים היא המזימה המורכבת ביותר שנהגתה אי פעם על-ידי השטן על-מנת שהאנשים יושמדו. באופן ברור, אנשים לא יזכו לאהבה אחוותית עולמית ולקץ כל האסונות על כוכב הלכת הזה עד אשר דתות ה-666 הנוצריות והיהדות האכזרית והתלמודית יוצמתו. זוהי האמת! אמן!

האם אתם שומעים סוציאליסטים או אלה אשר קרובים למלכות האחוותית העולמית של יהוה? מרקוס יב:לד.

43) ישעיהו ס:ב, ג; ס"ש יג:ח, יא-טו; יח:ג, כג, כד; יט:ב.
44) שהם יותר מגוחכים מהטקסים של דוד, שלמה, אחאב, עומר, שאמאן ומורמון.

VII.
הפנייה של שליח-העולם לכל ראש45) של 188 הפלגים הדתיים ובמיוחד לזה בקרב האמונה הניקוניאנית או לנצרות מס' 665(46

חי מבחינה גופנית אך מת בפנימיותו על-ידי השטן47) או הבן של הבת השנייה מבנות ה-666 של הזונה הנוצרית של העולם שבוססה על החיה עם שבעה ראשים ועשר קרניים48), התעורר ודמיין את אלהים49) ישוע המשיח עומד לפניך, פול אפיים ארצה לפני כפות הרגליים שלו ואמור לו את שלהלן, "אלהים האהוב שלי, ישוע המשיח, אני מתחנן אליך מעומק לבי לפתוח את אוזניי50) האטומות לחלוטין על-ידי השטן ואמונה תפלה של הנצרות הסוגדת לאיקונות ולמתים שלו אשר לה שבעה ראשים ועשר קרניים על-מנת שאוכל לשמוע את הדברים הנפלאים והבלתי-נתפסים שלך באמצעות שליח-העולם שלך אליהו," אמן!

45) תיאולוגים ופרשני דת עיקריים.
46) באופן יוצא מן הכלל, הפלג מקבל את האמונה הניקוניאנית ככפירה; בעוד שזו הניקוניאנית מתעלמת ממנו ומתייחסת לפלג באופן ידידותי. השטן כיסה את כולם בחשכה באופן כה ערמומי!
47) ס"ש ג:א; מתי ח:כב; א' אל טימותיוס ה:ו.
48) בהתבסס על האמונה התפלה הברברית והאכזרית של 7 הועדות ו-10 המלכים. ס"ש יז:ב-ו; יח:ג-כד; יט:ב; ב:כ; ט:כא.
49) אלהים בעברית זה יהוה; ביונית – קיר; בגרמנית – הר; בפולנית –פן; ברוסית – גוספודין או ברין.
50) ס"ש ל:כב; כב:יז.

אזי קרא את הספר המחייה הזה בזהירות רבה בבדקך אותו אל מול כתבי הקודש המקוריים (העבריים), בבחנך אותו באופן שיש עמו דעת51) ובלקחך בחשבון 1016 דתות. כדי למנוע היוותרות לא חם ולא קר להזמנה אלוהית זו להפוך לאלמותי, ולא ידידי ולא אויבי52) אני מציע כי תאזין לדברים הבאים: פלגנים, ניקוניאנים וקתולים רבים אומרים, "כיצד יכולים אנו להאמין ליהוה שהקדוש ניקולס מחולל-הפלאות, בזיליוס הגדול ויוחנן כריסוסטומוס53) (בעל פה הזהב) היו שטניסטים ולא יהויסטים? האם הם יושלכו אל-תוך אגם האש על שמנעו את האנשים מלציית לס"ש וציוו עליהם לציית לכתבי הקודש שלהם (הסלחניים כלפי חטאים וסוגדים לאיקונות ולמתים)? שבע הועדות הושמטו מן הס"ש שלהם; לפיכך אלהים לא הראה למשרתים שלו את כל הדברים שחייבים לקרות, כלומר שהמשרתים שלו יכולים ליפול תחת אשליה, האין הם יכולים?" ובכן, אתה, תיאולוג פלגן, מה אתה יכול לומר? האם אתה יודע שהשליח שאול התנגד למשנת השליחים האחרים, ואפילו קרא לשליח העליון פטרוס שקרן וצבוע? אל הגלטים ב:יא-יד מעשי השליחים כא:כ-כו?

51) אל הרומים י:ב.
52) ס"ש ג:טו; כב:יז.
53) ומטיפים נטולי-חטאים כאלה הרועים נשמות אל-תוך גן-עדן דמיוני כפטריארך ניקון, הכומר חבקוק, שמעון מפולוטסק, מקסים רודומטקין, לותר מ., זוינגלי, לב טולסטוי, קתוליקוס ארמני, אפיפיורים של שלוש הרומות ובדומה להם חיות-אדם או כלבים מהלכים על שניים. ס"ש כב:טו.

VIII.
אזהרה מתוך-אהבת-אדם

אני האור של יהוה עבור כל האומות והשבטים54) או האחד אשר מזמין את כל האנשים להפוך לאלמותיים מבחינה גופנית, לאהבת אחים עולמית, ולאמונה האחת בו למשך 1000 שנים, Elijah in Hebrew

באופן ברור, הוא אשר יעצור את האנשים (במיוחד יהודים) מלהצטרף אלי בקרב האחרון נגד השטן והשטניסטים בעת55) מבחן זו, אין ספק כי אותו אחד יוענש על-ידי יהוה; כפי שאתם יודעים ישנם רבים כאלה אשר הוענשו.

54) ישעיהו מא:כה, כו; מב:ו-א; מלאכי ד:ה, ו; ס"ש יד:ו.
55) ס"ש ג:י.

IX.
הפנייה של שליח-העולם לכל האוניברסיטאות והאנשים המשכילים

פרופסורים ותלמידים משכילים, הצופים לא רק באנושות אלא גם באינספור השמשות, כוכבי הלכת והשביטים בחלל האינסופי56), מאחר שאתם אינטלקטואלים, אין ספק שאתם רוצים להפוך לאלמותיים. כדי להשיג אלמוות אתם תהפכו באומץ-לב לידידים כנים שלי, תכינו עותקים נדיבים של ספר מתת-אלהים זה, ותתחילו להפיץ אותו ברחבי העולם בהאמינכם בדניאל יב:ג בתוקף שעבור עזרה זו שניתנת ליהוה בקרב האחרון נגד השטן והשטניסטים לא-זו-בלבד שהוא יהפוך אתכם לאלמותיים אלא גם מאירים ככוכבי השמים. כדי ששמכם ייכתב בספר החיים57) וכדי לקבל ברכה ממני עליכם לשלוח לי את כתובתכם כולל שלהלן: האמונה שלכם, מצבכם, גילכם, ואם אתם יודעים את המרחק מכדור הארץ לשמש ולאורנוס.

כתובתי: העיר מיטאו, רחוב פיסרסקיה מס' 15, שליח-העולם אליהו.

56) ס"ש כ:ח.
57) ס"ש כ:טו; תהלים סט(סח):כו.

X.

נ.ב. ס"ש הוא הקיצור של ספר מן השמים אשר יהוה חתם באופן אישי ושלח את המלאך שלו למסור אותו לכדור הארץ, בו הוא מראה למשרתים שלו, יהויסטים בלבד, את שהארץ שלנו תראה ואת שעליהם לעשות במשך 2000 שנים.

חזון זה ס"ש בעברית; אפוקליפסה ביוונית; אופנברונג בגרמנית; רבלציון בצרפתית. מאחר שהוא חשף את הסודות הללו למשרתים שלו בלבד, משמעות הדבר שאלה אשר אינם יכולים להבין אותם הם משרתים של השטן ולא כאלה של יהוה למרות שהם חוללו נפלאות בעזרת השם של יהוה או ישוע המשיח או בשם של הבורא של כל אינספור השמשות, כוכבי הלכת והשביטים או מעזים. דניאל יא:לח, לו. זוהי האמת! אמן.

XI.

הללויה לך כוכב השחר ואמן58), משום הספר המחייה שלך והקרב המדהים שלך נגד היהודים השטניים וברברים שונים או נוצרים בעלי-צבא, אשר סוגדים לאיקונות ולמתים, וכמו מוחמדיאנים מתפללים לריקנות, ובודהיסטים עם תכונות של חיות, אשר אינם מאמינים לך שאתה אדם, כלומר האלהים59) הנצחי ומלך כל האלמותיים, ושהחוק שלך מורכב ממילה יחידה – אהבה. הם מחשיבים בטעות חוקים שטניים מסובכים שונים הרועים נשמות אל-תוך גן-עדן בלתי-מזוהה ודמיוני בדתות החצי-חייתיות חצי-אנושיות שלהם כשלך!

ספר זה שכנע אותי לחלוטין ששטניסטים שאינם מוכנים להצטרף אליך בקרב המכריע נגד השטן והשטניסטים60) לא יזכו לקבל אלמוות. כפי שאתה אמרת, אתה תהפוך את היהויסטים לאלמותיים במלכות השפע בת 1000 השנים שלך רק בעבור הקדושה, אהבת הזולת, והמסירות נטולת-האנוכיות אליך שלהם. ישעיהו סה:כ.

58) ס"ש כב:טז; ג:יד; הושע ו:ג; ישעיהו יא:א; סה:טז. בעברית.
59) כמו מלכיצדק. אל העברים ז:ג; תהלים קט(קי):ד. מאחר שיהוה משמעותו נצחי.
60) ס"ש יד:יב, יג; כ:ד.

XII.
תמצית ספר מתת-אלהים זה

1. יהודים ונוצרים הם האויבים האכזריים והעיוורים ביותר של יהוה.

2. כל היהויסטים יקבלו סליחה על כל החטאים שנעשו טרם קבלת החוק האלוהי הזה, אבל אם הוא/היא עושה חטא לאחר קבלת החוק אותו אחד יקולל לנצח. ישעיהו סה:כ; ס"ש כא:ח, כז; כב:טו; אל העברים י:כו, כז.

3. שמחו, יהויסטים או בני ישראל של הברית החדשה והודו ליהוה על שסלח לכל חטאיכם, ואזי התחלחלו בשל מותו של מישהו כתוצאה מהפרת החוק שלו של הברית החדשה, ולבסוף הכריזו ככה: אמתיים הם דבריו של יהוה בס"ש שלו – כלומר, דוגמה שטנית או כפרה סולחת-חטאים: "לא משנה אילו חטאים ביצעת רק דאג שכומר61) יסלח לך על חטאיך" נוצרה על ידי השטן במאה העשירית62) ולא בשחר הנצרות!"

4. לפיכך, החיזוי שהשטניסטים ירדפו את היהויסטים63) הקדושים יתגשם. אתם חייבים לנצח אותם בעזרת אמת64) אלוהית זו שניתנה לעולם כולו ס"ש יב:יא; ו:יא; ט; יד:יג, יב. אמן.

61) או אב, ארכיבישוף, קתוליקוס, אפיפיור, רועה קהילה, רבי, מופתי, מהדי, באמצעות מילה וכריתה, באמצעות שתיית עגבת מהכוס המוזהבת של זונת העולם – אם זונות ה-666 הנוצריות. ס"ש יז:ד, ה; יח:ג; יט:ב; ב:כ.
62) ראה "מקור הפולחנים הנוצריים" שיצא לאור על ידי האקדמיה הכנסייתית של קייב.
63) ס"ש יג:ז; ז:יד; כ:ד.
64) באמצעות הפצת ספר זה ברחבי העולם.