הזמנת כל האנשים להפוך לאלמותיים מבחינה גופנית
הכרזת אמת תיאולוגית כלל-עולמית של יהוה

אמת תיאולוגית כלל אנושית

ספר רב ערך זה תורגם מרוסית.

האמת הכלל אנושית

אשר סוף-סוף הגיעה לעולמנו הנורא
למרות רדיפות נוצריות-שטניות
והיא אינה מצונזרת על ידי אף רב או מולא

או
אור לגוים
וישועה ליהודים
אני אצרך לברית עם ולאור גוים

1883

תעלומה עתיקת יומין פוענחה

כך אדם נצחי אשר שמו יהוה ניבא את בואי 700 שנה טרם בא לעולם בגוף אנושי

העירותי מצפון1) ויאת2) ממזרח-שמש3) יכריז לכל הגוים את שמי ואת האמת הכלל-אנושית4) כך יעשה5) ולא-ישמיע6) בחוץ קולו קנה רצוץ לא ישבור. ואתנהו לישועת7) עם לאור גוים". ישעיהו מא:כה; מב:א-ו; מו:יא8).

השלום עמכם!

הסבר הנבואה: 1) לצפון.
2) מאורל, ברנצ'ה או יקטרינבורג.
3) מתא כלא באיי סולובצקי.
4) או אמיתות תיאולוגיות ופילוסופיות המשותפות לכל בני האדם.
5) באופן מפתיע.
6) כלומר עלי לשלוח ספר המכונה "האמת הכלל-אנושית או אור לגויים וישועה ליהודים" לעולם כולו, אשר נשלח על ידי יהוה, במקום להטיף ברחובות.
7) או קשר, יחס או מרכז, אך ישועה יותר רלוונטית.
8) הציטוטים לקוחים מספר-הבריתות העברי, לא מספר-הבריתות הנוצרי.

דבר אזהרה

על אף היותו קטן ספר זה הוא כה רב ערך עבור כל בני התמותה עד כי הר יהלומים הינו מאומה בהשוואה לו; משום שהוא מכריז את האמת המחייה לעולם בן התמותה הזה. אם אדם יכניסה אל לבו יוכל הוא להשיג אלמוות גופני לנצח נצחים.

במילים אחרות ספר זה מדווח על חדשות בלתי צפויות למדי אשר באו כהפתעה לא רק לעולם כולו אלא גם למלאכים ולשטן עצמו. לפיכך, באם אתה אנוש בן תמותה, מלך, אפיפיור או בן למשפחת רוטשילד עליך לקרוא את הספר הזה בתשומת לב רבה וביראת כבוד מבלי לעשן או לשתות אלכוהול, אחרת עדיף לך לזנוח ספר זה! אני מזהיר אותך מתוך אהבתי לבני האדם! אמן.

נבואתו של אדם-אל

כי-הנה החשך יכסה-ארץ וערפל כל9) לאמים ועליך יזרח יהוה10), ירושלים, והכבוד שלו עליך יראה. והלכו גוים לאורך, ומלכים לנגה זרחך". ישעיהו ס:ב-ג; ס"ש טז:י.11)

9) אנא העניקו תשומת לב יתרה למילים הנטויות.
10) השם העברי יהוה מסמל את האדם הנצחי וראש או מלך כל בני האלמוות.
11) ס"ש מסמל את הספר מן השמיים, או חזון אחרית הימים.

קול זעקה בעולם בן-התמותה הזה

אחים מקרב הדתות, האומות והשבטים השונים, הקשיבו לחדשות המדהימות הבאות: החושך כבר כיסה את הארץ כולה, וערפל כל לאומים! לפיכך, שעת המבחן העולמית כבר הגיעה או אוי לכל השוכן בארץ ובים12) כתוצאה ממלכודות שהונחו על ידי המפתה בעולם כולו תחת המסווה של דתות אמתיות וכפרה המובילה לאגם האש13). משום כך, האדם הנצחי או אל-חי של הנביאים הקדושים הנקרא בעברית "יהוה" וביוונית "יסוס14)", אשר לא יצר את המוות ואשר אינו חפץ במות בני האדם, החליט להציל מכל מלכודות (דתות) השטן את אלה הרוצים אמונה שיש עמה דעת15) ושהסיקו את האקסיומה הבאה16): "כל הדתות הרבות העוינות והוכחניות ובמיוחד נצרויות ה-666 והיהדות התלמודית אינן פעליו של אלהים של שלום, אהבה ותמימות דעים או אלהים של אלמוות אלא פעליו של אויבו משכבר הימים של יהוה ששמו שטן או אלהים של העולם בן התמותה הזה, השנאה, העוינות, שפיכות הדמים, השעבוד והפלגנות17)."

12) ס"ש יב:יב; ג:י; ב:כג; טז:י.
13) ס"ש כא:ח; כב:טו; יט:ב.
14) שמות ו:א,ג; טו:ג; ס"ש כב:ו, טז; א:יז-יח.
15) אל הרומיים י-ב.
16) או האמת הברורה.
17) ב' אל הקורנתיים ד:ד; לוקס ד:ו-ז; ס"ש יג.

מאחר שחושך נורא זה שבא כתוצאה מאי-הבנות פילוסופיות ותיאולוגיות שונות אודות אלהים, הטבע ובני האנוש גורם לכך שאנשים אלה אינם יכולים למצוא את האמת הכלל-אנושית יהוה גמר בדעה שלו לחשוף את האמת הרצויה, לעזור להם לצאת מכל מלכודות השטן הקטלניות ולהדריכם בהשגת אלמוות גופני כמו שהוא, אלהים העברי18) ששמו ישוע או יהוה בעצמו עשה.

לפיכך, אם צמא אתה לאמת המחייה הזו עליך להגיע למקור הזה במהירות רבה יותר19) וביראת קודש יתרה למלא את לבך באלמוות חינם. בה בעת אל לך לספר לאנשים, אשר אינם צמאים לאמת זו, במיוחד כמרים, רועי קהילה, רבנים, מורי-אסלאם ונזירים קדושים שונים שאתה קורא אותה; בקיצור, מנע מבורא המוות או המחסל העתיק של האנושות על ידי המוות ללמוד אודות הזמנה זו להפוך לאלמותי20)"; דהיינו, פעל על פי העצה שבאזהרה, בסוף הספר השני.

18) הוא עצמו עברי.
19) עליך למהר משום שהדלתות תנעלנה בקרוב. מתי כה:י-יב; לוקס יט:כה; אל הרומיים יא:כה; ס"ש ו:יא.
20) ס"ש ז:ט, יג-טו; כא:ו; כב:יז.

אפיגרף

הקשב, כל איש משכיל: "כי-כל חכמת יהוה מפיו שלו יוצאת21), וכאשר אנשים סקרנים מכניסים אותה לנשמותיהם הטהורות הם נעשים ידידים ושליחים שלו22)". משום כך יהוה אוהב את לומדי החוכמה יותר מאשר אחרים23). כל שליחיו של יהוה מוכיחים באופן שאין עליו עוררין כי דת היא אמונה טפלה אם אין עמה דעת. אל הרומיים י:ב.

אשר-על-כן, אמונה טפלה (במיוחד זו בעלת שבעת הראשים ועשר הקרניים וזו של התלמוד) תמיד שנאה, רדפה והרגה את שליחי יהוה ואת יהוה24) בעצמו בעבור אמת אלוהית זו. זוהי האמת! אמן25).

"למנצח (את האמונה הטפלה), אני אתן לו לשבת אתי על הכסא שלי, כמו שגם אני נצחתי וישבתי עם אבי על הכסא שלו. יהוה אומר בס"ש שלו ג:כא.

21) בן סירא א:א; משלי ב:ו; יעקב א:יז.
22) נביאים.
23) חכמת שלמה ז:יד, כז, כח. לאלו הלומדים את חכמת יהוה ומבינים את האינסופיות של היקום ואת אין-ספור השמשות, כוכבי הלכת וכוכבי השביט המפוזרים וסובבים במרחק ביליון קילומטרים ניתן להתייחס כאל חצי-נאורים. לאלו, אשר מלבד היותם חצי-נאורים הכירו את בני האלמוות ניתן להתייחס כאל נאורים למדי.
24) זכריה יב:ט-יד; ס"ש א:יח.
25) ירמיהו ז:כה-כו; יחזקאל ב:ג-ו; מתי כג:לד; ס"ש יג; יד:יג; יח:כד; ט:ז, יא; א:ט.

I.
שאלות מאנשים חכמים ואדוקים, השואפים לאמונה שיש עמה דעת. אל הרומיים י:ב.

1. כפי שיודעים כולם ועל פי אסטרונומים ומתמטיקאים בני זמננו מסע מכדור הארץ אל השמש השנייה יארך יותר מ-7000 שנה במהירות של כדור תותח, ומסע אל השמש שמספרה אלף יארך יותר מביליון שנים. האם ייתכן כי אלהים26), אשר העניק לאסטרונומים את חוכמתו האלוהית27), יצווה על מלכי הארץ לענותם למוות באמצעות האינקוויזיציה הלא-אנושית או הנוצרית ואף להעלותם על המוקד בעודם חיים28) על שאיבדו את האמונה במערכת-העקרונות האבסורדית של אנשי-הדת לאחר שהכירו באמת האלוהית? על פי מערכת-העקרונות אפופת האשליות הזו המשמשת להונאת אנשים בורים29) הירח וכל אין-ספור השמשות, כוכבי-הלכת וכוכבי השביט בחלל האינסופי נבראו ביום אחד30).

26) איזה אל? זו שאלתי.
27) ראה אפיגרף.
28) הכנסייה הנוצרית-אורתודוקסית ידועה על שהעלתה על המוקד את קופרניקוס ניקולאוס, אסטרונום; סטריגולניקים מהערים נובוגורוד ופסקוב; ווזניצ'ין, קפטן-לוטננט, יהודי בשם לייבוב וטטרי בשם טייגילין בסיינט-פטרסבורג בשנת 1738.
29) האין היא משמשת להונאת מלכי הארץ? ש"ס יז:ב; יח:ג? שאלה שלי.
30) בראשית א:יד-יט.

2. איזה סוג של יום ראשון או ערב ובוקר היה זה אם כל השמשות, כוכבי-הלכת וכוכבי השביט נבראו ביום הרביעי?

3. בספר בראשית א:א כתוב: "בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ", אם כן היכן היו האדם אשר גופו דומה לישפה ושוהם, בנו הגופני31) הנקרא יהוה והמשרתים: 7 רוחות, 4 חיות, 24 מוסיקאים32) והמלך בן-האלמוות מלכיצדק33) אשר אין לימיו התחלה ולחייו אין סוף, יושבים על כסאותיהם טרם בריאת השמים והארץ או כאשר לא היו חלל, אדמה אוויר?

31) ס"ש ד:ג; ג:כ-כא; כב:ו, טז; בראשית יח:א-ח; דניאל ז:יג-יד; מעשי השליחים ז:נה.
32) ש"ס א:ד,ה; ד:ד; ה:ח.
33) אל העברים ז:ג; תהלים קט:ד.

4. אם אלהים ברא את השמים ואת הארץ בראשית משתמע מכך שלא היה לו מה לברוא בשאר הימים אבל בהמשך הדברים נאמר כי אלהים ברא את הארץ ביום השלישי, ולא בראשית; יתר אל כן, היא לא הושלמה. אזי, האם יש צורך להעלות על המוקד את האסטרונומים או הפילוסופים הללו בעודם חיים: וולטר, שפינוזה, רנאן ודרווין, אשר מצאו את השטות הזו בכתבי הקודש של אנשי הדת?34)

5. האם אפשר להאמין שאלהים ציווה את מלכי הארץ להעלות על המוקד בעודם חיים את כל אותם בוטניקאים חכמים (פליני, קיווייה, לומונוסוב ושליידן), אשר למדו אודות אלהים, הטבע ובני האנוש, בצייתם למצוות אלהים35), ומצאו כי האמת סותרת את כתבי הקודש של אנשי הדת (בראשית א:יא-יב) שאף צמח אינו יכול לגדול בלי אור-שמש וחום, בהתאם לנאמר בבראשית ב:ה- ו?

34) לדעתי, בכתבי הקודש של איזבל.
35) ראה אפיגרף.

6. האם זה הוגן לקלל את החכמים הצרפתים הללו ולסמנם כאפיקורוסים: וולטר, שפינוזה ורנאן במאה ה-19, עידן הנאורות, אשר רצו אמונה ומסירות לאמונה שיש עמה דעת (אל הרומיים י:ב), אולם מאחר ולא יכלו להבין על איזה זמן מדובר בבראשית ב:ד-ו אמרו מתוך אכזבה בסופו של דבר: "אפילו השטן לא יצליח להבין על מה הכומר צורח?"

7. האם אפשר להאמין שאלהים ברך רק את יצורי הים ואת הציפורים בהתעלמו מחיות הארץ36) כבכתבי-הקודש של אנשי הדת? האם אפשר להניח שאלהים ציווה על האינקוויזיציה הנוצרית לענות את כל אותם, אשר האמינו בברכה אלוהית על כל היצורים החיים שברא אלהים?

8. בפסוק השני כתוב כי הארץ שנבראה (בראשית, כמו שכתוב בפסוק הראשון), הייתה תהו ובהו37). כלומר, הארץ נראתה כבועת סבון, הלא כן? אבל מים אינם יכולים להתיישב על בועת סבון בעוד שנאמר, "ורוח אלהים38) מרחפת39) על-פני המים". האם אפשר להבין את השטויות הללו על-מנת להשיג אמונה שיש עמה דעת? אל הרומיים י:ב.

36) במיוחד עגל שאכל אלהים בסעדו אצל אברהם ושה הפסח.
37) המילה תהו – משמעותה ריקנות חיצונית או wüste, והמילה בהו – משמעותה ריקנות פנימית או leer.
38) מה זה? זו שאלתי.
39) כך בעברית.

9. מה מנע מהמים לקפוא בלי השמש?

10. האם זה הוגן או מקובל על-פי המסורות הנוצריות לסמן כאפיקורוסים את אותם כימאים מלומדים, המוכיחים באופן חד-משמעי, כי "אי אפשר ליצור יש מאין"?

11. ממה יצר אלהים את המים? או שמא לא יצר את המים משום שהללו התקיימו ביקום (על-פי בראשית ב:ו; ב' פטרוס ג:ה) מראשית הנצח?40) נקודה זו סתומה או אף אבסורדית.

12. האם האינקוויזיציות הנוצריות מתעתדות לענות את אותם חכמים במאה ה־19 הנאורה, אשר טיילו בעולם כדי ללמוד אודות אלהים, הטבע ובני האנוש, ואשר למדו מספרים ומאנדרטאות הממוקמות בסין, יפן, אמריקה, אפריקה ואוסטרליה ובהתבסס על תצורות סלעים של הארצות שעמים אלה החלו להתקיים 30,000 שנה לפני אדם הראשון ושנח לא יכול היה לאסוף חיות רבות41) של מדינות אלה בתיבתו הקטנה למשך 120 ימים?

13. כיום כל אדם משכיל יודע שכל הדתות העתיקות והעכשוויות עלי-אדמות42) באו משני אנשים: מהדלאי-לאמה האלמותי ומאברהם בן-התמותה.

40) ראה ספר סינודי בשם: "תמונות היקום".
41) בעיקר עד 1000 מינים של יונקי דבש, תוכים, גריפונים, קרנפים, חזירים מעופפים, נחשי-חנק, אנשים בעלי שלושה ראשי כלב המכונים סרברוס, אפיזים ומספר נחשים וחרקים. הערה שלי (ה.ש.).
42) בות'יים, אוונגליסטים (רדסטוקים), אירווינגים, דאורצ'נים, ספיריטואליסטים, ילדי ירמיהו ובמיוחד ישועים ורסקולניקים ועוד ועדות, שליחים ומשיחים העתידים לבוא. ה.ש.

הראשונה החלה 12,000 שנה לפני אדם הראשון43). בעקבות פירושיו הרבים, החוק האלוהי44) של הדלאי לאמה הביא לעלייתן של דתות כגון: בודהיזם, דת הברהמינים, קונפוציאניזם, זורואסטריות45), שמאניזם וכל הדתות שאינן קשורות לתנ"ך.

43) ליתר דיוק 30,000 שנה לפני אדם הראשון ולא 12,000. ה.ש.
44) כיוון שכל אומה מאמינה שהיא נוהגת על פי החוק האלוהי בעוד שאחרות עושות כמצוות השטן.
45) סגידה לאור מבוססת על הרעיון שאלהים הוא האור. א' ליוחנן א:ה; תהלים קד:ב. (יוחנן ח:ב).

השנייה, זו של אברהם או הדת התנכית החלה 14,000 שנה אחרי דת הדלאי לאמה. היא הביאה לעליית דתות כגון זו של בני ישראל, הגריאניזם ופלגיו; יהדות שהתפלגה לאיסיים, צדוקים, פרושים, קראים, האסכולה הפיתגוראית, הקטיזם, אסלאם סוני, מוחמדיאנים, הדת הפרסית, קתוליות שהתפלגה לזרמים רבים, אורתודוקסיות שהתפלגה לזרמים רבים, לותרניזם, קלוויניזם, הרנוטיזם, קווייקרים, סיינט-סימוניאניזם, מורמונים, מולוקנים, דוהובורצ'סקיזם, מנוניטים, בוגומילווסקיזם, סטונדיזם, אנגליקניים, אוניאטים, פרסביטריאניים, אריאניזם, נסטוריאניזם, גרגוריאניים, אביסיניאניזם, רדסטוקיזם, ספיריטואליזם, סקופצ'סקיזם, ניקוניאניזם (ראשי), ניקוניאניזם (פלגני), אוקרוז'ניזם, פרוטיווקרוז'ניזם, רבינובסקיזם, כליסטיזם, פדוסיבסקיזם, פופובציזם ובזפופובציזם ופלגיו הרבים. אם יספור מישהו את כל הדתות העתיקות והעכשוויות מבלי לכלול את האמונות הדתיות של שבטים פראיים בלתי ידועים הוא יקבל מספר עצום של דתות עוינות46). אזי נסו לענות לאלהים בכנות: האם יכול אדם, החכם ביותר ודובר כל השפות, לאחד את כל אותן הדתות העוינות של אלהים בלי כפייה, כלומר מבלי לחולל נסים, שידולים ורדיפה אלא מתוך רצון או באופן שיש עמו דעת עבור כל אדם?

46) כל דת מתייחסת לחוק שלה כאל דבר אלהים או החוק שניתן על ידי הבורא האחד של הארץ והשמים. הערה שלי. ראה פרק II.

14. הן החוק האלוהי של הדלאי לאמה והן ספר-הבריתות אומרים כי "אלהים פילג את הדתות והסתיר את האמת מן האנשים כדי שיסלח לכל"47). האם אינכם רואים שהוא, אשר רוצה לאחד את כל העמים והשבטים לדת אחת או למגר את הפילוגים, מונע מאלהים את אלהים מלהשיג להשיג את המטרה הטובה הזו שהוא קבע בתכנית העולמית הסודית שלו? ליתר דיוק אותו אדם אינו רוצה שאלהים יסלח לכל אלה, אשר אבדו את האמת או אלה, אשר לא השכילו לדעת את אלהים ואת רצונו.
15. על פי הספר, שהוא מקור נצרויות ה-666 הוכחניות עד מאד, השליח פולוס אמר: "אמונה היא אמתית אם המתים קמים לתחייה"48). אם כן, מי מונע מכל הנוצרים לשמוע את שתי השאלות?

47) אל הרומיים יא:לב.
48) א' אל הקורינתיים טו:כט, לב, טו-יז; התואם את יוחנן ח:נא; ה:כא; מעשי השליחים כו:ח; ב' אל הקורינתיים א:ט; אל הרומיים ד:יז; מתי כז:נב-נג; לוקס כ:לז-לח; דברים לב:לט (לג:ב-ג); ס"ש ז:ט, יג-טו.

א. איפה האמונה, אשר חסידיה קמים מן המתים? ייתכן כי היא בקוריאה, בורמה, סיאם, סין או אצל הקרצ'אים; מכיוון שאין אומה אשר מתיה קמים לתחייה אבל כמרים רועים את נשמותיהם אל תוך גן-עדן דמיוני.

ב. אם גופתו של השליח פולוס49) שוכבת ברומא למשך 1,800 שנה, באופן ברור שיש לנו עמו דעת (אל הרומיים י:ב) לשליח פולוס בעצמו הייתה אמונה שאינה-מחייה ולדבריו, "אמונה טפלה וחסרת תועלת".

49) וגופותיהם של השליחים האחרים.

16. האם יהודים מודרניים של הברית החדשה טועים כאשר הם אומרים: "השטן הינו בלתי-צפוי: הוא מטעה לא רק אנשים להאמין בתיאולוגיות הנוצריות או בתלמוד שלו אלא גם מפתה את המלאכים של האלהים העברי יהוה אל דתות שונות המובילות למוות או לכאלו אורתודוקסיות?

17. האם הפילוסופים העתיקים (החל בתלס) ובני-זמננו, אשר להם אמונה שיש עמה דעת, טועים בהוכיחם באופן חד-משמעי, "יצור דמוי-אנוש כמו אלהים העברי יהוה, שגובהו 1.73 מ', אשר סעד אצל אברהם, אינו מסוגל לנהל את אין-ספור השמשות, כוכבי-הלכת וכוכבי השביט המפוזרים בחלל וסובבים במרחק של ביליוני שנות אור. יתר על כן, הוא אינו יכול לברוא אותם ולמקם את כולם באינסוף ב-6 הימים שלא לדבר על 6.6 אוקטיליון שנים. לפיכך, רק אנשים צרי-אופקים או בורים50) כגון, כמרים, רועי קהילה, רבנים ומורי-אסלאם, אשר אינם יודעים את אינסופיות היקום, אלמנטים פיזיים וכימיים שבתוכו, יכולים לשוות את האלהים של היקום כיצור או כמישהו שיושב על כס51). כל אדם שלמד אסטרונומיה יודע בבטחה כי "אטומים תמיד היו היחידות הבסיסיות של כל דבר בחלל האינסופי, ועם חלוף הזמן כל הדברים מתפרקים לאלמנטים כלל-עולמיים שאינם-ניתנים-לתפישה".

50) אנשים בורים הם יותר מטופשים וערמומיים מפראי אדם. ה.ש.
51) ס"ש ד:ב-יא; ה:א-י; טו:ב-ח; טז:א, יז; ישעיהו ו:א-יא; שמות כה:כב; כד:י; ל:ו, לו; במדבר ז:פט; שמואל א' (מלכים) ג:י.

באופן שיש עמו דעת וכפי שיכול אדם לראות בעצמו, "בני-אנוש כמו-גם קופים וחיות אחרות וצמחים נועדו להיוולד, לגדול ולמות או להתפרק לאלמנטים ראשיתיים"52).

משום כך לא ראה אף אחד בן-אלמוות53). לפיכך, מלכיצדק (או הוטוך בסינית), חנוך, אליהו, המשיח, יהודים שקמו לתחייה בזמן צליבת המשיח54) ו-144,000 בני ישראל של הברית החדשה המוסתרים במדבר ותמיד מלווים את השה55) בכל מקום אליו הוא הולך הינם מדהימים כמעשיות אודות אנשים המתכחשים-לעצמם, היכולים לעמוד על עמוד על רגל אחת במשך ארבעים שנה ואודות איקוניות56) המרחפות באוויר, בוכות, מתנבאות ומחוללות נסים בערים טיחווין, מוסקבה, יוון ורומא" האין הם?

52) אותם מכנים בטעות נשמה. ראה "פיסיולוגיה מאת סצ'נוב" 1870. ה.ש.
53) אף על פי שלעתים תכופות הם מתהלכים בקרב בני התמותה. אל העברים יג:ב; ס"ש ג:כ; כב:ט; בראשית יח:א-ח; יט:א-כז; וספר טוביה. ה.ש.
54) מתי כז:נב, נג.
55) יהוה. ס”ש יד:א-ד; ז:ד-ח.
56) ס"ש יג:טו.

18. כתבי הקודש המשמשים את כל נצרויות ה-666 או המקור הנורא של הפלגים הנוצריים אומרים כי המשיח57) כשה האלהים58), נשא את חטאי העולם59); כלומר, הוא טיהר את כל האנשים מחטאים, קללה ומוות (?) או "על הנוצרים לחיות60) אך ורק באמצעות האמונה במשיח," אם כך לשם מה אתם, כמרים שטניים, המצאתם דרכי-ישועה שונות (מחטאים קללה61) ומוות); חוקים, צומות, צלבים, איקוניות מחוללות-פלאים או מעניקות סליחת-חטאים, עמודים, חותמות, משיחה, שפיכה, רחצה, רעיית נשמות אל תוך גן-עדן באמצעות אכילת אורז מתוק ומחבתיות ושתיית אלכוהול ונשיאת שלשלאות כבדות או על-פי המשיח, "מסחר מזעזע בנשמות ובגופות אנוש ונצרויות ה-666 האכזריות והוכחניות או בעלות הצבא"?

57) יהוה. ראה פרק .V
58) מועלה כקורבן ליהוה ככפרת חטאי ישראל בלבד או כשעיר לעזאזל על פי תורת הר-סיני של יהוה, האין הוא כך? שאלה שלי.
59) יוחנן א:כט.
60) כך שקרנים כגון כמרים ורועי קהילות מפרשים את ההצהרה הזו סלחנות על חטאים, בניגוד לאיגרת אל העברים י:כו, כז; הראשונה אל הקורנתיים ו:ט..יא; ס”ש כא:ח, כז; כב:טו; יט:ב; כ:טו; ג:ב, טז; ט:כ, כא; הראשונה ליוחנן ג:י, טו, טז; ב:ט..יא; הבשורה על-פי מתי ה:כב; ישעיהו סו:יז; סה:ד; יחזקאל לח, לט; ברוך ד:לא..לה וראה פרק IX.
61) שהטיל עליכם המשיח. הבשורה על-פי מתי כה:מא.

19. האם שלושת החיות האכזריות או האינקוויזיציוניות62): החיה הקתולית או זו של רומא הראשונה, החיה הפוטיאנית או זו של רומא השנייה והחיה המוסקבאית או זו של רומא השלישית החיות הללו המנובאות בס"ש?

62) במיוחד נגד יהויסטים ויהודים.

20. אם הס"ש מספר על עתיד הנצרות אזי איזה מסתורין אופף את 7 הוועידות, ומהי משמעות השמיני מהשבעה? ס"ש יז:יא?

21. אם אלהים התיר מגוון אומות, עמים, שפות, דתות ואת הספר שהביא לעלייתן של נצרויות ה-666 חובבות העימותים, ועידות, האינקוויזיציה, שעבוד, רציחות, התפוצצויות, הצתות, מלחמות ולבסוף אוי נורא לכל השוכן בארץ ובים או שעת המבחן העולמית האחרונה63) שתתרחש על כוכב לכת זה, אם כן על מה יש להאשים מלכים, כמרים ואת כל האנשים אם הם מצייתים לייעודם?

22. אם אלהים ציווה על אנשים להצטרף אל האחווה64) שלו של אחי נביאים וידידי מלאכים על-מנת להיוושע מהדתות השטניות וממוות, אזי מי משכנע אנשים, במיוחד מלכים וכמרים, לא למלא את הצו הזה המושיע או המחייה של אלהים?

63) ס”ש ג:י, ט; ב:כג-כא; טז:י; ישעיהו ס:ב.
64) ס”ש כב:ט; א:ג ראה פרקVIII .

23. לאילו אנשים יהוה מתייחס כאל כלבים שיושלכו לאגם האש? ס"ש כב:טו; יט:ב.

24. האם אין זה מסחר בנשמות ובגופות אנוש65) כאשר הכמורה רועה את בעלי-ההון, הפקידים, המשעבדים האכזריים (בעלי-בית), אינקוויזיטורים, רוצחים ואלו, אשר מתו מעגבת, מאלכוהול ומבשר חזיר66) , אל תוך גן-עדן עם מלוא הכבוד?

25. כל הכמרים של שלוש הרומות מפרשים את 7 המלאכים של 7 הכנסיות האפוקליפטיות כ-7 כמרים של כנסיות אלה. אם כך, מי אמור להחזיק-מעמד עד קץ שעת המבחן העולמית (או עד 1888) ואשר לו אמורים היהודים67) להשתחוות? היכן נמצאים אותם שני כמרים חסרי-ערך68) ס"ש ג:א, ג, טו, יז?

65) ס”ש יח:כג, יג.
66) ישעיהו סו:יז; סה:ד; ס”ש יז:ה.
67) ס”ש ג:י, טו.
68) או כאלה החיים מבחינה גופנית אך מתים בפנימיותם.

26. אם חנוך, משה ואליהו (מתי יז:ג) והשליח יוחנן נלקחו אל כס יהוה בעודם חיים, מדוע אינכם מאמינים בס"ש ז:ט, יג-טו שמספר אנשים מכל האומות והאמונות נלקחים לכס שלו בעודם חיים גם כן?

27. הבשורה שלכם או זו של איזבל מלמדת אתכם להטיף "לכל הבריות" (מרקוס טז:טו), מדוע מטיפים אתם אך ורק לאנשים69), ולא לעופות, לחזירים ולכלבים?

28. המשיח חזה שמשיחים רבים יבואו אחריו במהרה, כלומר, מחוקקים נוצריים שונים70). ידיעון נוצרי מ-1876, עמ' 355 הוכיח שצר-המשיח או המחוקק הראשון, אשר בא לאחר המשיח, היה בזיליוס הגדול, הבישוף של קיסריה. האם אפשר להאמין שלא היו מחוקקים נוצריים מלבד צר-משיח זה?

69) הלורד רדסטוק מטיף אך ורק לפקידים נעלים הנוהגים בהתאם לאורתודוכסיה המזרחית. ה.ש.
70) אלהים שלי יהוה, כמה מיליוני אנשים השטן הונה באמצעות המוות שלך על הצלב בפתותו אותם לנצרות האכזרית שלו! אני מאמין שהוא הונה פחות אנשים כאשר אתה באת למצרים ולכנען.

29. בעת הסמכת בישופים כל אפיפיור של רומא החדשה (של העתיקה גם כן) מלמד אנשים את שלהלן: "את כל הפירושים והצווים (או פקודות) הבאים מהבישופים שלי קבלו ככאלה הבאות מפיו של המשיח". האם אתם זקוקים לראיות נוספות שכל אותם אפיפיורים הם המשיחים הללו, הצפויים לבוא לאחר המשיח לעולם הזה, התואם לנבואה במתי כד:ה; ס”ש ב:ב; יג:יא-טו; יח:יג, כג, כד; יט:ב?

30. השטן נתן לכם לאחרונה (באמצעות המשיח שלו ששמו מקריוס) את התאולוגיה המוסרית שלו, מדוע אתם מתייחסים אל התיאולוגיה של יהוה כאל בלתי מוסרית?

31. ידיעון נוצרי מ-1878, עמ' 706-742 הוכיח כי השטן עיוות את כתבי הקודש היהודיים בעת תרגומם לשפות שונות71), מדוע אתם מפיצים את הכתובים המעוותים או השטניים לכל העמים והשבטים? ס”ש יז:א-ה; יח:ג?

32. עיתונים72) שאלו שאלה, "האם רוסיה המסכנה תאלץ להתמודד עם האפלה הכומרית?" האם אינך רואה שהשטן הונה את יוון, בולגריה, פולין ואומות אחרות באמצעות האפלה הכומרית? אם כן, הוא עומד להשתמש באותו הכוח על-מנת להשמיד את רומא, גרמניה ורוסיה.

71) הוא עיוות עד מאוד את ספר-הבריתות בשפה הסלאבית.
72) בעיתון "האזרח" (גראז'דנין).

33. האם אפשר להאמין שהאדם, אשר אין לימיו התחלה ולחייו אין סוף, לא נטל חלק בבריאת השמים, הארץ, אדם וחוה? (אל העברים ז:ג). האם המלך האלמותי מלכיצדק עדיין אינו מסוגל להפוך אנשים אחרים לבני-אלמוות?

34. האין זאת שהחכמים יניס וימברס, אשר יכלו להפוך ענפים יבשים לנחשים חיים בין-רגע, ידעו כיצד להשיג אלמוות?

35. הבישוף אינוקנטיוס73), הסוגד לאיקוניות ולמתים כמלאכים בזיליוס ואפרים הסורי, המציאו את "הדרך למלכות השמימית74)," מדוע אינכם מחבבים את הדרך אל כס אלהים המוצגת בס"ש?

73) יותר נכון בנו אמברוסיוס.
74) על פי הגיאוגרפיה של דוידוב היא ממוקמת קילומטרים רבים הרחק מכדור הארץ. ה.ש.

36. מכיוון יש הרבה מלכויות שמימיות שונות בכתבי הקודש השטניים שלכם:

מלכות השמים. מתי י:ו-ז; יח:יא, לג, מא, מז; ח:יא-יב.
מלכות אלהים. מרקוס א:יד, טו; מעשי השליחים א:ו; לוקס י:ט, יא; ט:ס, סב; טז:טז.
מלכות המשיח. מתי יג:מא, מג; יוחנן א:מט; מעשי השליחים ב:ל, לו; ג:כ, כא.
מלכות האב. מתי יג:מג; טז:כח; לוקס יא:ב.
המלכות השמימית של העדר הקטן של אלהים. לוקס יב:לב; כב:כט-ל.
מלכות בניו (ילדיו). מתי יג:לח-לט, מא.
מלכות הבשורה. מתי כד:יד.
מלכות המשיח ציון. מתי כא:ה.
מלכות המשיח היהודית. מתי כז:יא, כט, לז, מב;

איזו מהן היא המלכות השמימית?

37. האפיפיור לאו השלושה-עשר שאל שאלה: "כל אומה75) מאמינה שלב המלך שלה נמצא ביד אלהים, אם כן, מי אוחז את לב הרועה של כל המלכים בעדר העולמי של המשיח?" מה תענו לשאלה זו?

75) מלבד הצרפתים.

38. הנה השאלות הנגדיות שלי:

 1. ידו של מי גרמה ללב של דוד המלך הקדוש לתת צו, שתוצאתו הייתה מותם של 70,000 בני ישראל שהומתו על ידי מלאך יהוה? שמואל ב' (מלכ') כד:ב, טו.

 2. ידו של מי גרמה ללב של דוד המלך הקדוש לקחת את אשת אוריה ולהסדיר שאוריה ייהרג בקרב? שמואל ב' (מלכים) יא:יד, טו.

 3. ידו של מי גרמה ללב של המלך שאול להתעלם מצוויו של האלהים העברי יהוה?

 4. ידו של מי גרמה ללב של המלך אחאב לנטוש את הדת של יהוה ולהצטרף לבורא דמיוני של כל אין-ספור השמשות, כוכבי-הלכת וכוכבי השביט?

 5. ידו של מי גרמה ללב של המלך הורדוס לטבוח 14,000 תינוקות בבית לחם?

 6. ידו של מי גרמה ללב המלך היהודי לדון את ישוע המשיח למוות באמצעות צליבה ולרדוף את כל חסידיו של המשיח?

 7. ידו של מי גרמה ללב של איוון האיום (או נירון הרוסי) להעלות על המוקד בעודם חיים את כל היהויסטים בנובגורוד?

 8. ידו של מי גורמת ללב של מלכת כל המלכות או איזבל הנוצרייה להקסים את כל מלכי הארץ ואת כל האומות76) עם יופייה המשחית?

 9. האין הוא האחד, אשר אוחז את ליבותיהם של כל מלכי הארץ והאפיפיורים של שלוש הרומות בידו, ואשר גרם למלך הרוסי אלכסנדר השני לכלוא אותי בתא כלא במשך 20 שנה באי סולובצקי לשכנע אותי לנטוש את יהוה ולהפסיק לעזור לו במלחמה נגד השטן? ס”ש ב:י77).

76) ס”ש יז:א..ה, ז, ח; יח:ג, כג; יט:ב; ב:כ..כג.
77) מלכים א' כא:א.

39. כתבי הקודש השטניים שלכם אומרים: "כל הנוצרים הם בנים של אלהים באמצעות אמונה בישוע המשיח"78), מדוע אתם, בני אלהים, הורגים זה את זה בתותחי שדה, יורים תולים, מקללים ומענים זה-את-זה?

40. נוצרים או בני אלהים של העולם הזה, המנאצים את יהוה79), אתם אומרים, "חוק יהוה80) הוא חושך (צל האמת)"81), אזי האם פרא יקבל את כל חוקי ה-666 הנוצריים האכזריים והעוינים כאור של יהוה או אור של ישוע המשיח?

41. הספר מן השמיים של יהוה או ישוע המשיח82) אומר: "כל המלכים, האומות והשבטים83) שרויים באשליה קטלנית84)", אז מי משכנע אנשים, במיוחד מלכים וכמרים, לא להאמין בדבר שלו?

78) אל הגלטיים ג:כו.
79) ס”ש יג:ה-ו.
80) שמות כד:יב; תהלים א:ב; לוקס ב:כג.
81) אל הקולסיים ב:יז.
82) ס”ש יח:ג, ט, כג, כד; יט:ב; יז:א-ב, ד-ו, טו; ב:כ-כד; (ו:ט-יא; טז:ט..יא; ט:כ-כא).
83) העולם השטני או בן התמותה כולו.
84) דתות שטניות או אלו המכוסות בחושך. ראה פרק X.

42. לאילו אנשים יש את אות החיה ולאילו אנשים יש את חותם השה? ס”ש יג:טז; ז:ב-ג.

43. במעשי השליחים יד:יא-יג נאמר כי העם נשאו קולם ואמרו בלשון הליקואנית: "האלים יופיטר ומרקורי ירדו מהשמיים בדמות אנשים." כיצד יכלו אנשי ליקאוניה לדעת שהיו אלה יופיטר ומרקורי, אשר ירדו אליהם מן השמים, ולא אפולו, דגון, מלכיצדק או אלים אחרים? מדוע לא יכלו הם להאמין שאלהי האלהים85) בעצמו או יהוה ביחד עם האל האחר ירד אליהם באותה דמות, אשר בה הוא סעד אצל אברהם, נאבק עם יעקב ותמיד בא86) אל אנשים אחרים87)?

85) דברים י-יז.
86) ס”ש ג-כ.
87) ס”ש א-יג..יח; מעשי השליחים ט-י וראה בספר השני.

II.
דיון אודות האתיאיזם או תשובתי לאנשים חצי משכילים המוכיחה באופן חד-משמעי שבורא היקום אינו קים, ושכל הדברים בחלל האינסופי מורכבים מאטומים

אקסיומה:

"אם קיימים מעשים קיים עושה" לדוגמא:
אם קיימים מגפיים אזי קיים יצרן-מגפיים.
אם קיימים שעונים אזי קיים שען.
אם קיימות פקודות, אזי קיים מנהיג.
אם קיימים צווים מלכותיים אזי קיים מלך.
אם קיימים חוקים אלוהיים אזי קיים אלהים.

קתולים משוכנעים בתוקף שהם נוהגים על פי החוק האלוהי; נוצרים אורתודוקסים או רוסים עושים את החוק האלוהי; אנגליקניים עושים את החוק האלוהי; לותרניים עושים את החוק האלוהי; קלוויניסטים עושים את החוק האלוהי; אוניאטים עושים את החוק האלוהי; ארים עושים את החוק האלוהי; גרגוריאניים עושים את החוק האלוהי; רדסטוקים עושים את החוק האלוהי וכיוצא-בזה; כל אחת מנצרויות ה-666 מאמינה שהיא נוהגת על פי החוק האלוהי; יהודים משוכנעים בתוקף שהם נוהגים על פי החוק האלוהי; קראים עושים את החוק האלוהי; ישמעאלים או התורכים עושים את החוק האלוהי; שומרונים או 10 שבטי ישראל עושים את החוק האלוהי; זורואסטריאנים עושים את החוק האלוהי; הסינים עושים את החוק האלוהי; המארי (לשעבר צ'רמיס) עושים את החוק האלוהי; זולו עושים את החוק האלוהי וכיוצא-בזה; כל אחת מ-2000 הדתות מאמינה שהיא נוהגת על פי החוק האלוהי.

אם קיימים כל-כך הרבה חוקים אלוהיים עוינים שונים על כדור הארץ שלנו אזי קיים בורא לכל החוקים הללו או אל. בעליל, אל זה עשה את כל החוקים האלוהיים הללו, עוינים אחד לשני, אך-ורק בשביל כל-הזמן ליצור שנאה, מחלוקת, התפרצויות, מועצות, רדיפות, אינקוויזיציה, קללות, שפיכות דמים ועוד צרות לכל השוכן בארץ ובים כפי שאדם-אל יהוה התווה בספר מן השמיים, אשר הוא שלח משמיים ונמסר באמצעות המלאך שלו יב:יב; יג:ז, ח, יא-יז; יד:יג, כ; טז:י; ג:י; ב:כ-כד; יז:ב-ו; יח:ב, ג, כג, כד; יט:ב וישעיהו ס:ב.

אם כן, אנשים משכילים יודעים כי:

1. קיים אל; הוא מארגן שאנשים ייהרגו באמצעות החוקים האלוהיים העוינים שלו.

2. כל הדתות בהן לומדים האנשים את החוק האלוהי88) מכמרים, רועי קהילה, רבנים ומורי-אסלאם מבלי לחשוב בעבור עצמם הן ברבריות או אכזריות כמו-גם אמונות טפלות; מאחר שהאל המשמיד משכנע את אותם פרשנים של החוק האלוהי בדבר היותם חסרי-חטאים, וכך נולדים חושך כומרי וצביעות אכזרית89).

88) תהלים א:ב; ס”ש א:ג; כב:ז, ט, יז; יהושע א:ח.
89) ראה בן המולדת, מס’118, 1883, קללות כומריות וגאצוק, מס' 26, קללת צדוק, עמ' 562.

3. אנשים בני תמותה בלתי-משכילים הופכים לחיות נוראיות90) בעוד שאנשים חצי משכילים הופכים לליצנים מהודרים.

4. הוא אשר אינו רואה את האמתות הברורות האלה הוא אדם עיוור, חי מבחינה גופנית אך מת בפנימיותו. אני מייעץ לאדם כזה להשתמש בקלורית91) המוצעת על ידי העברי הנצחי או ראש כל האנשים בני-האלמוות הנקרא יהוה בס"ש שלו ג:יח שהוא שלח על-מנת להושיע יהודים המתים באחיזתו של השטן92).

90) אורנגאוטנים מפלצתיים.
91) תרופה לטיפול בעיוורון לאמת.
92) השטן השתלט על היהודים משום שהם זנחו את האלהים שלהם, אותו הם ראו, והצטרפו לאל כלל-אנושי או כזה דמיוני, אותו אף אחד מעולם לא ראה, והוא לחלוטין בלתי-נראה. ראה בספר השני.

III.
איזבל הנוצרית93) מלמדת אודות אלהים

איזבל: הנה הידיעון הנוצרי94) שלי עבור נובמבר 1876. אם אתם, יהודי הברית החדשה (מכאן ואילך יב"ח), תקראו בזהירות מ-505 עד 554 תראו כי אתם עדיין אינכם מכירים את אלהים.

יב"ח: קיימים כל-כך הרבה95) אלים עד-כי כמעט ואי-אפשר להכיר את כולם. בנוסף, אלהים העברי שלנו אסר עלינו להכיר אלים96) אחרים או זרים.

93) ס"ש ב:כ; יז:א..ה; יח:ב, ג, כג, כד; יט:ב.
94) את ההבל השטני הזה הוא מוציא לאור בסיינט-פטרסבורג.
95) דברים י:יז; שמות טו:יא; יח:יא; בראשית ג:כב; תהלים קלה:ב; פא:א, ו; פה:ח; דניאל ב:מז; מעשי השליחים יד:יא-יג; כח:ו; א' אל הקורנתיים ח:ה; ב' אל הקורנתיים ד:ד; ס”ש א:ד-ה; ד:ג-ד; יט:יא-יד; מלכים ב' ב:ד(ה).
96) שמות ג:טו, יח; כג:יג; כ:ג; דברים ו:יד; ז:טז; במדבר טו:מא; בראשית יז:ז, יט, כא; ירמיהו יג:י; יא:יז; ז:ט; טז:יא, יג; יט:ד, יג; כב:ט; כה:ו; לה:טו; מד:ג; מיכה ד:ה.

איזבל: אזי, מי הם האלים?

יב"ח: אלים הם אנשים בני-אלמוות, אשר יודעים סודות טבע: מדעים, מוסיקה ושפות שונות. בקיצור, הם חכמים אלמותיים או מאגי97).

איזבל: מי הוא אלהים העברי שלכם?

יב"ח: הוא אחד מהאלים, אשר הוציא אותנו ממצרים והפך למלך שלנו לנצח-נצחים98).

97) דברים לג:ב, ג; חבקוק ג:ג; ישעיהו ו:ח; ס”ש ה:ו, ח-ט; יז:יד; יט:יא-יד.
98) שמות כ:ב-ג; כג:יג; מלכים א'(שמואל) ח:ז-ח; בן-סירא יז:יד-טו; ישעיהו מד:ו; מג:טו; כד:כג; ו:א-ה; מלכים ב' יח:יח; מיכה ד:ז; צפניה ג:טו; זכריה ט:ט-י; מלאכי א:יד; ישעיהו לג:כב; מא:כא; מח:יא (יב); ס”ש טו:ג; א:ה; מתי ה:לה.

איזבל: כמדומני שאתם טועים בהאמינכם שאלהים העברי הוא אדם?

יב"ח: את חושבת כך משום שהשטן שכנע אותך בזמנו של אחאב לא להאמין בדבר אלהים שלנו, לחלל ולהשמיד את חוק סיני99) הקדוש שלו. מדוע שלא תזנחי את השטן ותנסי להאמין ביהוה ובין כל הספרים הנוצריים לקרוא את האחד שנשלח לכוכב הלכת הזה על ידי אלהים שלנו ונמסר באמצעות המלאך שלו אחרי השליחים ותראי כי אלהי האלהים הוא אדם; מאחר שהוא דיבר פנים אל פנים עם אבותינו, התהלך ואכל עמם ואף נאבק עם יעקב וכתב מצוות בעזרת אצבעו. אם כן, למרות שיש לו את כל חלקי הגוף יש לו נשמה. תמצאי הוכחה חד-משמעית ומפורטת שזו אמת בספר השני.

99) ס”ש יג:ה, ו; ב:כד.

איזבל: אני מכירה את שמותיהם של כמה אלים, לדוגמא: ויל, דגון, אמון, רמפפן, בעל, יופיטר, מרקורי, אפולו, מלכיצדק ואלו של אלות: עשתרת, דיאנה. מהו שמו של אלהים שלכם?

יב"ח: השם שלו הוא יהוה (יהי שם זה מבורך לנצח!).

איזבל: מהו השם שלו ברוסית?

יב"ח: זה אותו דבר ברוסית, בצרפתית ובסינית. כך אמורים לבטאו בכל השפות משום שאסור לנו לשנות את השם הקדוש-מכל והמושיע100) של אלהים שלנו101).

100) יואל ג:ה (ב:לב).
101) שמות כג:יג; יהושע כג:ז; דברים יב:ג; הושע ב:יט.

איזבל: מהי המשמעות של השם הזה?

יב"ח: אדם חכם עליון מעל כל האנשים החכמים או ראש כל המאגי; אם כך, השם שלו משמעותו אלהי האלהים.

איזבל: אני מאמינה בתוקף בבשורת בעלי האהוב, אשר הוא חיזק באמצעות החיה עם שבעת הראשים, כי לעולם לא אפול כמו גם התורה102). הנוצרית עם שבעת-הראשים ועשרת-הקרניים שלי. משום כך אני מחשיבה את אמירותיו ואת ביאותיו של אלהים שלכם כסיפורי אגדות או הבלים יהודיים. קראו פרק I, פסקה 17 ונסו להזים את האל שלי.

יב"ח: אך תחילה את אמרי לי, מיהו האל?

איזבל: האל הוא רוח103), נוכח בכל מקום104) ומחלחל לכל דבר ביקום האינסופי.

102) ס"ש יח:ז; ב:כ-כד.
103) הוא אוויר, גז או אתר, האין הוא? שאלה שלי.
104) הוא קיים בטבק, באלכוהול ובעגבת, האין הוא? שאלה שלי.

יב"ח: בנושא האל שלך מעזים105), מדוע את אומרת כי "אלהים הוא אור106), אלהים הוא אש מאכלת107), אלהים הוא דבר108), אלהים הוא לשון אש היוצאת מהאב (ומהבן)109), אלהים הוא אהבה110). אלהים האמתי הוא בורר111) בין אלהים ובני-אדם - אדם ישוע המשיח112)." האם את יכולה לענות בכנות, לשם מה את מפיצה את השטות הזאת אודות אלהים?

105) דניאל יא:לח.
106) הוא אינו נוכח בכל מקום אלא שוכן באור שלא-ניתן להגיע אליו או אלהים בתוך אלהים, הלא כן? א' ליוחנן א:ה; א' טימותיאוס ו:טז. שאלה שלי.
107) האגם הבוער בגופרית עבור כל האנשים, אשר מחבבים שקרים ומספרים אותם או מתנגדים לתורה יהוה, הלא כן? אל העברים יב:כט; ס"ש כב:טו; כא:ח. שאלה שלי.
108) השמיים נוסדו באמצעות דבר אלהים וכוחם באמצעות נשימת הפה שלו.
109) סביר להניח שזה חשמל מכס האדם אשר גופו דומה לישפה ושוהם, הלא כן? מעשי השליחים ב:ב-ד; י:מד; יז:טו; ס"ש ד:ג. שאלה שלי.
110) א' ליוחנן ד:ח.
111) הוא עורך דין, האין הוא? שאלה שלי.
112) א' ליוחנן ה:כ; ב:ב; א:ז; אל הרומיים ט:ה; א' טימותיאוס ב:ה; יוחנן ה:כו, כז, כב; יד:כ, כח; י:כט, ל; יז:ג.

איזבל: אני רוצה להתעות את כל השבטים והאומות אל אגם האש באמצעות נצרויות ה666 העוינות, ויתר-על-כן להרוס את החוק של יהוה שלך ולמנוע מהאנשים להצטרף אליו על-מנת לקבל אלמוות; מאחר ולתורות שטן כאלה ולנצרויות אכזריות ווכחניות הותר להתפתח בעולם הזה. ס”ש ב:כ-כד; ראה פרק יז; יח; יט:ב; טז:י; ישעיהו ס:ב113).

יב"ח: אם כן, המשיכי להשלים את חטאיך ואת האמונה הטפלה הנוראית של הנצרות שלך על-פי ס"ש ו:י, יא; יח:ה, כד.

113) מכאן נובע שאין להאשים אף אחד על היותו תחת אשליה משום שהוא, שהמציא את הנצרות ההרסנית הזו, אותו יש להאשים. ראה פרקI שאלה 21.

IV.
שיחה בין יהוה לבין אברהם בדרכם לסדום לאחר שארבעתם סעדו אצל אברהם

"ישנה שמועה שזעקת סדום ועמורה כי-רבה, וחטאתם כי כבדה מאד; ארדה-נא עתה בעצמי ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה." בראשית יח:כ-כא.

V.
דבריו הנפלאים של האלהים העברי יהוה כאשר הוא הופיע בפני עזרא הנביא

"אנכי114) הופעתי בפני משה בסנה הבוער ודיברתי עמו כאשר העם שלי היו עבדים במצרים, וציוויתי עליו להוציא את העם שלי ממצרים, ואני קראתי לו אל פסגת הר סיני והוא שהה עמי במשך ימים רבים115). אני גיליתי לו סודות ומסתורין רבים אודות הזמן וכיצד יסתיים הכל; ואני ציוויתי עליו "הפץ בפומבי את הדברים הללו אך שמור בסוד את הדברים ההם." אומר אני לך (עזרא): "הפץ בפומבי את הספרים הראשונים והנח לכל האנשים המשכילים והבלתי-משכילים לקראם, אך שמור את 70 הספרים האחרים116) בסוד והנח לאנשים החכמים שלך117) בלבד לקרוא אותם משום שספרים אלה מכילים מערכת118) עבור השכל, מקור חכמה ונהר כל ידע." עזרא השלישי (הרביעי) יד:ג-ז, לו-מח; יב:לח.

114) הוא אף אכל ארוחת צהריים בבית אברהם והם הלכו יחדיו לסדום. היום הוא מבקר את הידידים שלו לאכול עמם ארוחת ערב. ס"ש ג-כ.
115) פעמיים, כל אחת מהן 40 ימים. ה.ש.
116) בסך הכול ישנם 204 ספרים. ה.ש.
117) יהודים באופן יוצא מן הכלל.
118) בסיס או שורש.

גם דניאל הנביא119) קיבל ציווי דומה לשמירת התכנית של המלחמה שלו נגד השטן בסוד. ס"ש (י:ד; יז:יז) מכיל מסתורין גדול כמו כן. קוראים, האם אתם זקוקים להוכחה נוספת לכך שהאלהים של העברים כמו כל האלים האחרים הוא אדם או אלהים עברי?120)

119) דניאל יב-ט, ד.
120) ס"ש א:יג-יח; ג:כ, כא; כב:טז, ו; ראה פרק III.

VI.
גילוי מאורע בלתי-יאומן כי היה זה יהוה, ראש בני האלמוות אשר נצלב בשם ישוע המשיח


הוה אומר אודות עצמו:

יהוה אומר אודות עצמו: "והיה ביום ההוא121) אנכי אבקש להשמיד את-כל-הגוים, שיבואו על ירושלם ועל בית-דוי122). אנכי אשפוך על כל יושבי ירושלם רוח חן ותחנונים123); משום שהם יביטו אלי124), את אשר-דקרו, ויספדו (מפני מה שעשו לי) וימרו (על טעותם). ביום ההוא יגדל המספד בירושלם125), כמספד הדרדמון בבקעת מגדון126). וספדה הארץ, משפחות משפחות לבד: משפחת בית-דויד לבד ונשיהם לבד, משפחת בית-נתן לבד127) ונשיהם לבד, משפחת בית-לוי לבד ונשיהם לבד, משפחת השמעי לבד ונשיהם לבד; כל המשפחות הנשארות משפחות משפחות לבד ונשיהם לבד128). הם ישובו בתשובה, ויאמרו: "נבזה וחדל אישים חשבנו אותו משום שהיה הוא איש מכאובות וידוע חלי. משום כך אנחנו כולנו חשבנהו נבזה ודחינו אותו כחדל אישים129). אכן, למרות שבא בגופנו הכואב והחלש הוא לא יפתח את הפה שלו כשה יובל לטבח וכרחל לפני גזזיה" ישע' נג: ג, ד, ז'.

121 בזמן הקרב המכריע שלו נגד השטן או ביום ארמגדון הגדול הנורא. יחזקאל לח:יח; לט:ח; חגי ב:ז; יואל ב:א-יא, כו, כז;ג:ד, ה, יח; ס"ש טז:טז, יט:יא-כא. משמעות המילה ארמגדון היא מפלת צבאות והשמדתם, או המלחמה האחרונה טרם אלף שנות השלום הכלל עולמי.
122) או על שושלת דוד.
123) רוח (הלך-רוח) של מסירות ליהוה, ליתר דיוק.
124) אלי – השטן החליף את אלי ב"נן" בגרסה הסלאבית.
125) בפלשתינה.
126) דברי הימים ב' לה:כב.
127) שבט נתן מגיע לאחר שבט דוד, משום שיהוה התגלם משבט נתן, ולא משבט שלמה. לוקס ג:לא ומתי א:ו. ה.ש.
128) זכריה יב:ט-יד.
129) כלומר, חשבנהו כתינוק זנונים, כופר ומורד. לוקס כג:ב-ה, יד; מעשי השליחים כד:יד, כב.

נ.ב. מלבד צליבתו הנבואות הבאות התגשמו: הוא רכב על חמור לירושלים, נבגד בעבור 30 מטבעות כסף130), נולד בבית לחם131) ובאמת ביקר בבית-המקדש השני, מלאכי ג:א והתהלך בירושלים ישעיהו ס:יג.

130) זכריה ט:ט; יא:יב.
131) מיכה ה:א (ב).

VII.

עכשיו הקשיבו לי ביראת כבוד: "למרות שיהודים קוראים לעצמם העם שלי הם עדיין אינם יודעים אותי132). אכן, נמצאתי על ידי אלה אשר מעולם לא שמעו עלי; נמצאתי על ידי אלה אשר מעולם לא חיפשו אותי ולגויים, אשר מעולם לא קראו בשמי133) אני אומר, "הנני! הנני!134) אני מושיט את הידיים שלי אל העם היהודי שלי המרדן מדי-יום אך הם ממשיכים להתכחש לי." ישעיהו סה:א-ב; הושע יא:ב.

אם כן, כנביא ישעיהו, אומר אני, שומו, שמיים, והאזיני, ארץ135) שנוצרים ויהודים עדיין אינם יודעים את האלהים שלהם!

132) ישעיהו א:ב, ג; מה:ה; ירמיהו לא-לג; כד:ז; יחזקאל ב:ג.
133) שמו יהוה (שמות ו:ג; טו:ג; הושע יב:ו); אכן, הגויים מעולם לא ביטאו את השם הזה והמירו אותו בגוד, קיריוס, הר, דומינוס, פאן, לורד, ל'אטרנל ואחרים. ראה פרק XI.
134) כפי שאתה יכול לראות, הקורא, היו קיימים גויים יהויסטים בזמני קדם, אשר הצטרפו אל יהוה על מנת לקבל אלמוות. היהויסטים חיו אף בתקופת אברהם. בראשית טז:יג, יד; יד:יח-כא; שמות יח:י-יב; במדבר כב:ט, יח; כג:ד ואיוב.
135) ישעיהו א:א.

VIII.
הוכחה כי יהוה ממשיך לחפש אחר ידידים בקרב היהודים, כל הנוצרים והלא-נוצרים

וארא מלאך אחר עלה ממזרח-שמש, ובידו חתמת אלהים חיים136) הוא קרא בקול גדול אל ארבעת המלאכים, אשר ציוו עליהם לגרום נזק ביבשה ובמים, באמרו: "המתינו מלהזיק ליבשה, למים ולצמחים עד-אשר נטביע חותמת על מצחי העבדים של אלוהינו137)." ושמעתי את מספר המוטבעים, 144,000 מוטבעים (12,000) מכל שבטי ישראל. ס”ש ז:ב-ח.

136) אדם-אל יהוה. דברים לב:מ; דניאל יב:ז.
137) החותמת של יהוה, אלהים של הנביאים הקדושים. יחזקאל ט-ד; לעבדי השטן אין חותמת של יהוה. ס"ש ט-ד.

אחרי-כן ראיתי והנה המון רב, אשר לא-יכל איש למנותו (בעצמו) מכל-השבטים, העמים והלשנות, ויעמדו לפני הכסא של השה138) והם מלבשים שמלות לבנות, וכפות תמרים בידיהם139). ויקראו בקול-גדול, לאמר, "הידד (בהביעם הכרת-תודה) לשה, אלהינו, הישב על-הכסא לישועתנו (מן המוות)!" ויען אחד מ-24 הזקנים ויאמר אלי, "אלה המלבשים בגדי לבן, מי המה ומאין באו?" ואמר אליו, "אדני אתה ידעת". ויאמר אלי, "אלה הם הבאים מן-הצרה (הרדיפות) הגדולה. ויכבסו את-שמלתם, וילבינום בדם השה שלהם (דם של סבל ותמימות). מסיבה זו, הנם לפני כסא-האלהים; ומשרתים אותו בהיכל (משכן) השמיימי שלו יומם ולילה. לא-ירעבו עוד, ולא יצמאו עוד כאן; ולא-יכם שמש, ושרב; כי השה הישב בתוך הכסא הוא ירעם, ועל-מבועי מים חיים ינהלם140) ומחה אלהים כל-דמעה מעיניהם." ס”ש ז:ח, ט, י, יג, יז; יט:א, ב, ו-ט; כא:ו; כב:יז.

138) יהוה הצלוב. ס"ש ה:ו, ט, וראה פרק VI.
139) הענפים הללו מסמלים שהם כולם מנצחים, אשר זנחו דתות שטניות ללא-פחד.
140) יש לציין שכל המעיינות ומפלי המים הללו זורמים מהרים גבוהים. ה.ש.

IX.
סיפור מדהים אודות רסקולניקית, אשר ידעה את יהוה; יתר-על-כן, היא עזרה לכומר אורתודוכסי להמיר את דתו לדת יהוה

כומר: ובכן, ס"א (איבנובנה ס.), האם שקלת את מילותיי שלא ניתן להיוושע141) בלי עזרתו של איש-כמורה?

ס"א: אכן, שקלתי אבל כאשר התחקיתי אחר ההיסטוריה של הנצרות מאז 870 לספירה או מאז העת בה מינו היוונים את האפיפיור של רומא החדשה142) למדתי שהיו קיימים תמיד אנשים בנצרות143) שניתנה להם סמכות למחול לאנשים על מעשיהם המרושעים וחטאיהם144); נהגו לכנותם אפיפיורים, פרוטופופים ואפיפיורים-עליונים ברוסיה. היום הם קוראים לעצמם כמרים, כמרים בכירים ובישופים. לפיכך, הסקתי כי אנו יכולים להיוושע145) באמעות הכמורה בלבד - כלומר, אין תפילות, הקדשות, צומות, צלבים, פולחנים, מלבושים וקורבנות המועלים לאלהים היכולים לסלוח לאיש על חטאיו מלבד הכומר.

141) מדוע אינך, ארור אחד, מבהיר, ממי או ממה אמורים האנשים להיוושע או להיפטר? שאלה שלי.
142) אם מותר לכם למנות אפיפיורים חדשים, מדוע אינכם ממנים את האפיפיורים החדשים ביותר בכל הערים והכפרים? שאלה שלי.
143) אולם לא בכל הנצרויות. ה.ש.
144) על פי נבואה ס"ש אודות כישוף לסליחת חטאים יח:ג, כג; יז:ה. האם הוא זה שהעניק לכמורה את הכוח לסליחת-חטאים הזה, והמעניק אותו לכל אחד כחפצו. לוקס ד:ו, ז; ס"ש יג:ב, ח; יב:ט? שאלה שלי.
145) התעורר ושאל את עצמך את השאלות הבאות: מהי הישועה? ממי או ממה אתה רוצה להיוושע? שאלה שלי.

כומר: את צודקת לחלוטין!

ס"א: אנא, הנח לי לסיים את מחשבתי! לאחר שהגעתי למסקנה זו, החלטתי להמיר את דתי לנצרות האורתודוקסית ולא לאחד מן הפלגים; אך טרם אמיר את דתי עלה על דעתי לשאול את המורה האחד או את המחוקק הנוצרי הראשון. התחננתי בפניו לומר לי את האמת המושיעה באופן אישי. ברגע שסיימתי את תפילתי אל אלהים ישוע המשיח נכנס אדם ומסר לי ספר באמרו, "תמצאי את האמת המושיעה ושאין להפריכה בספר זה". כשקראתי את העמודים הראשונים נדהמתי מהבשורה הנפלאה.

כומר: מה קרה לך?

ס"א: אתה והכמרים שלנו ניסיתם לשכנע אותי כי, "אדם נולד מאלהים146) רק באמצעות טבילה;" במילים אחרות, "רק אלה יזכו בחיי-נצח או חיים ללא-סוף, הם אשר מאמינים במשיח ונטבלים147)."

146) אלהי העולם הזה. ה.ש.
147) באיזה סוג של טבילה צריך להשתמש: הרומית, קרימית, נגד כיוון השעון ועם כיוון השעון או אופן סיני. מתי ג:ה-ו; ישעיהו א:טז; שמות יט:י; בראשית לה:ב; יוחנן ב:ו? שאלה שלי.

כומר: בדיוק!

ס"א: אנא, התאזר בסבלנות והקשב לי בזהירות! הספר אומר כי, "כל האנשים מתחלקים לשתי קבוצות בלבד: אלה שנולדו מאלהים ואלה שנולדו מהשטן. אם כן, מי שאוהב את אחיו נולד מאלהים בעוד שזה, אשר נטבל אך אינו אוהב את אחיו, נולד מהשטן. מי שנולד מהשטן או שאינו אוהב את אחיו לעולם לא יקבל חיי נצח או אלמוות. אם כן, מי שמאמין שהוא באור - כלומר, נוהג על פי האמת או הדת האורתודוקסית, אבל אשר אינו אוהב את אחיו, נמצא עדיין בחושך, ומשוטט בחושך ואינו יודע באיזו דרך הוא/היא הולך148); מפני שהוא/היא מסומא על-ידי החושך149)." דבר אחר למדתי מהספר: אם אדם הופך למחולל-נסים כך שהוא יכול להעתיק הרים ממקומם, לדבר לא רק בכל לשונות בני-האנוש אלא גם בלשונות מלאכים אבל אינו מציית למצווה החדשה150) אודות שוויון בין אחים וידידות שניתנה על ידי המשיח הוא כנחושת הומה או כמצלתיים רועשים. אם למישהו מתת הנבואה וחדירה לכל הסודות והמדעים (או חכמה) ועשיית פלאים גדולים בשם המשיח, אך הוא אינו מציית למצווה החדשה, הוא אינו שווה מאומה151) עבור המשיח. אין טעם לתת את כל רכושך לעניים152) או לאחווה כמו שעשו הנוצרים הראשונים153), או לכפר על מעשיך המרושעים או על חטאיך על ידי מיתה באש או סבל משא חיי הנזירות אם האדם אינו שומר את המצווה הזו. בקיצור, מי שאינו מציית למצווה החדשה שניתנה על ידי המשיח, ואינו נותן את כל רכושו כחנניה וכציפורה, אותו אדם אינו יכול להיקרא תלמידו של המשיח או נוצרי154). אם כן, המשיח (או יהוה) אינו אוהבמאומה155) מלבד שוויון-אחים במשיח156).

148) בהיותו בלתי-מודע שהשטן מוביל אותו לאגם האש תחת מסווה של הנצרות. ה.ש.
149) כלומר, על ידי התאולוג של העולם. ס"ש יב:ט; ב:כד; יג.
150) ויהודי התלמוד – המצווה הישנה. מרקוס יב:ל-לא; ויקרא יט:יז-יח; דברים ו:ה-ז. ה.ש.
151) או מחוללי-פלאים קתולים, אורתודוקסים ואדוקי האמונה הישנה או אלה מכת הפריסטז'ניה של השטן עם כל האיקונות מחוללות הפלאים שלהם. ה.ש.
152) לאלה העניים או המרוששים, אשר נולדו מהשטן. יעקב ד:ד. ה.ש.
153) יהודים נזרינים ולא נוצרים. ראה פרק XI.
154) יהודי של הברית החדשה. ראה פרק X בספר השני.
155) האם אתם שומעים נוצרים שטניים של כל דתות ה-666 שלו? שאלה שלי.
156) ביהוה או תחת הברית החדשה. ה.ש.

כומר: אכן, זו עובדה מדהימה או שלא-תאומן, בפרט בעת זו של תאוות בצע וברבריות. ב' אל טימותיאוס ג:א-ה.

ס"א: אופן מעניין גיליתי שתי עובדות נוספות אתמול:

1. "אף אחד לא ישאל את האנשים ביום הדין על פי איזו דת הם נהגו אלא כולם יחולקו לשתי קבוצות בפני אלהים157) ללא קשר לדתות או ללשונות שלהם: אלה שלימין ואלה שלשמאל158). אלה מכל דת, אשר עשו טוב עבור אחד האחים הקטנים159) של המשיח, יעמוד מימין ואלה, אשר גרמו להם לסבול160), תהי דתם אשר תהי, יעמדו משמאל. האנשים הצדיקים מכל האמונות יזכו לחיי נצח161) בעוד שאלה משמאל מכל האמונות יעונו באש הנצחית למרות שכמה מהם היו נוצרים ואפילו מחוללי-פלאים".

157) בפני יהוה בעמק יהושפט. יואל ד:א-כא (ג:יז.-כו).
158) לאיזו קבוצה שלישית מתכוון יהוה באומרו: "האחים הקטנים שלי" מתי כה:מ, מה? שאלה שלי.
159) אלו אימהותיו, אחיותיו ואחיו הצלובים של יהוה, אשר מצייתים למצוות שלו. לוקס ח:כא; כלומר, המצווה שלו בס"ש א:ג; כב:ז, ט (אל העברים ב:יא, טז-יח).
160) במיוחד בעת פרעות. בר-נבא ד:ל-לה; במדבר כד:ט.
161) מחוץ לעיר ירושלים. ס"ש כא:כד, כו; כב:ב.

2. "אין חוטאים נוצריים שייוושעו באמצעות קורבן מוחל-חטאים; לעומת זאת, הם יושלכו לאגם האש"

כומר: האם תוכלי להראות לי את הספר?

ס"א: לא, אינני יכולה משום שמילים אלה נדמות מתוקות יותר מחלת דבש; אני חוששת שאתה עלול לשכנע אותי שוב להאמין באחד השקרים האורתודוקסים האינטרסנטים שלך או בטקסים ערמומיים ושטניים או מוחלי-חטאים אחרים, בעוד שמילים אלה כה ברורות לי שאפילו פרא יאמר: "אם אנשים היו מוקירים שוויון של המשיח כזה בכל162) אזי הייתה הארץ הופכת לגן-עדן."

162) "אתה בוודאי מטורף אם אתה מתכוון לשוויון עם מיליונרים" כך כל אדם עשיר ופקיד יאמר לך ולמשיח. ה.ש.

כומר: אינני יכול להזים את העובדות הללו, ואני מוכן למלא את המצוות הללו שניתנו על ידי המשיח.

ס"א: אם כן, אני מבקשת ממך בשם המשיח לעשות את הדברים הבאים: לך הביתה ובדוק אם הספרים האורתודוקסים שלך מכילים את המילים הללו, ואם לא, אזי בדוק אם ספרים נוצריים אחרים מכילים אותן. ומדוע כולם מתעלמים מהן?

כומר: הביא את המובאות הבאות ב-9 ימים: א' ליוחנן ג:י, טו, טז, כג; ב:ט-יא; ד:כ; חזון יוחנן כא:ח, כז; כב:טו; יט:ב; ב:ד; יוחנן יג:לד, לה; טו:יב; א' אל הקורינתיים יג:א-ח; אל העברים י:כו, כז; מתי ה:כב; לוקס יד:לג; מעשי השליחים ב:מד-מז; ד:לב-לז; ה:א-יא; א' אל הקורינתיים ו:ט-יא; מתי כה:לא-מו; כג:ח-י; כ:כה, כז, ואמר לה שהברית החדשה המשמשת כל נצרות מכילה את המילים האלה. הנוצרים האורתודוקסים משמיטים אותן משום שהם מאמינים שניתן לרצות163) את המשיח באמצעות הכמורה בלבד; כלומר הכומר הוא האדם היחיד, אשר יכול לנקות אותך מחטאיך. ובכן, הכומר הוא היחיד, אשר לו הכוח מוחל-החטאים. הקתולים מאמינים כי בעיקר לאפיפיור של רומא הראשונה164) יש כוח זה. מסתבר שאין צורך עבור נוצרים כאלה לדעת את המשיח או את דברי השליחים: יהי זה איש אנאלפביתי ואפילו שוטה של אלהים; יען כי, לא משנה איזה רשע, תועבה או חטא הם ביצעו, כומר יסלח על כל חטאיהם וייתן את לחם הקודש. הפרוטסטנטים מתעלמים מהם משום שהם מאמינים שהמשיח או שה האלהים הושיע אותם מחטא, קללה165) ומוות (?). משום כך כל פרוטסטנטי יחיה באמונתו בלבד במשיח, ומזאת נובע כי מותר לך לעשות מעשי רשע, לשעבד אנשים ואפילו נוצרים ולחטוא כרצונך אך להמשיך להאמין במשיח ולהימנע מעונש.

163) ריצוי, מדוע לא ישועה? שאלה שלי.
164) ברומא השלישית כוח האפיפיור נלקח על ידי פיוטר הגדול.
165) באיזה ספר נאמר כי חנוך, אליהו, אברהם, משה וכל הנביאים הקדושים קוללו? ברצוני להפוך לאלמותי כפי שעשו הם אז להניח לשטן עצמו לקלל אותי .

ס"א: הבה ננסה לבסס אחוות משיח ולהוקיר שוויון נוצרי המבוסס על המצוות האוונגליות הללו.

כומר: עד כמה שאני יודע סולידריות אלוהית שכזו בקרב הנוצרים האפוסטוליים החזיקה מעמד לא יותר מ-50 שנה; יתר על כן, אף ממשלה לא תתיר לנו לבסס קהילה שוויונית, בה כל החברים יעשו נפש אחת ולב אחד166). בנוסף לכך, אף כומר, פקיד או אדם עשיר לא יסכים להפוך לשווה לאיש רגיל או לחייל בכל; וסביר להניח כי יסמנו אותנו כרוצחים או כסוציאליסטים.

166) מעשי השליחים ד:לב; ס"ש ב:ב-ד.

ס"א: מה אם ננסה להוכיח כי לרוצח לא יוענקו חיי נצח? א' ליוחנן ג:טו-טז.

כומר: אפילו אם מלאך משמיים ינסה להוכיח זאת ייחשב הוא לסוציאליסט.

ס"א: אם כך, מה עלינו לעשות167) על-מנת להשיג אלמוות או חיי נצח168)?

כומר: נמשיך לדפוק בדלת של המחוקק האחד שלנו עד אשר הוא יענה על שאלותינו.

נ.ב. 6 חודשים לאחר-מכן אחרי שדפקו בעוז כה רב הם קיבלו את המאמר הבא.

167) השטן מלמד: "אל לאדם לעשות דבר, או כל ההישגים, המעשים והניצחונות אינם הגיוניים לאדם זה משום שהמשיח ניקה את הנוצרים (השטניים) מכל חטאיהם באמצעות דמו".
168) מתי יט:טז.

X.
הוכחה בעליל כי כל נצרויות ה-666 הן האויבות האכזריות ביותר של המשיח או צרי-משיח

כל אחד מסכים אם בן מורד באביו האב יקלל אותו ויכפה עליו לעזוב כבן חסר-ערך. מי שמורד במנהיג שלו ייענש על ידי המנהיג. מי שמורד במלך שלו יוצא להורג על-פי צו המלך. מי שמורד באלהים העברי יהוה יקולל וייענש על ידי יהוה כדתן וכאבירם. כל מי שמורד במשיח, הוא אויב שלו או אנטיכריסטוס ביוונית והוא יקולל על ידי המשיח ויושלך לאגם האש.

ברור אפילו לסיני כי אויבו של המשיח הוא נוצרי, אשר מדבר או מלמד נגד דבריו של המשיח בספר שהוא לקח מימין אביו169) שבשמיים. בספר זה נאמר כך: "זהו חזון אחרית ימים של ישוע המשיח, אשר אלהים נתן לו". כל הנוצרים170) סותרים אותו באומרם: "חזון אחרית ימים של יוחנן ולא של ישוע המשיח ואלהים לא מסר שום ספר למשיח משום שישוע המשיח בעצמו הוא אלהים האמתי היחיד171)".

169) ס"ש ה:א-י.
170) ובאופן יוצא-מן-הכלל גם מולוקנים, שטונדיסטים ורדסטוקים.
171) א' ליוחנן ה:כ; אל הרומיים ט:ה; ס”ש כב:ו, טז; א:יז-יח.

המשיח אומר: "להראות לעבדיו את הדברים אשר חייבים בקרוב172) להתרחש." כל הנוצרים סותרים אותו באומרם: "דבר לא נראה לאף-אחד; מאחר שהגדולים במשרתיו כגון בזיליוס הגדול, מקריוס ממצרים, ניקולס מחולל-הפלאות ודומיהם לא יכלו להבין דבר שנראה בס"ש או בחזון אחרית הימים, והם נתנו לנוצרים את חזיונות אחרית הימים (התגלויות) ואת התקנות173) של עצמם לנהוג לפיהם, כל שעלה על דעתם או שנראה בחזונם או שמלאכים גילו להם".

172) מאז האש ברומא תחת שלטונו של נירון הקיסר או משנת 63 לספירה. ה.ש.
173) בוטלו על ידי סבאס הקדוש ואפרים הסורי מאז שנת 580 לספירה.

המשיח אומר: "אשרי הוא ואפילו יהיה לאח הנביאים הקדושים ולידיד המלאכים שלו, אשר ישמור את הדברים הכתובים בספר זה מן השמים".

הקתולים אומרים: "זו אינה אמת, אשרי הוא אשר קורא ספרים קתוליים." נוצרים אורתודוקסים סותרים את המשיח ואת הקתולים, "אשרי הוא אשר קורא ספרים אורתודוקסיים." הלותרניים מעודדים את האנשים לקרוא ספרים לותרניים וכו'; כל אחת מנצרויות ה-666 מתעלמת מהמשיח או מיהוה ומהס"ש שלו, ומעודדת אנשים לנהוג על פי הכתובים של אבותיהם הקדושים.

האם אתם זקוקים להוכחה נוספת שכל הנוצרים בני-ימינו הם האויבים האכזריים ביותר של המשיח, משום שהם מעיזים לסתור את דבריו של המשיח בס"ש שלו כב:ו, ז, ט, טז, יז; א:ג; ב:כו; לפיכך, הם כולם מאמינים באמונות-טפלות או נוצרים מזויפים כי הם המירו את מצוותיו של המשיח בחוקים אנושיים (כלומר, שטניים)? מרקוס ז:ט, יג וראה פרק IX.

נ.ב. באופן-טבעי אישה נבונה זו הייתה אמורה לשאול את אלהים את השאלה הבאה לאחר מכן, "אלהים ישוע, איזו מצווה שלך שמרו הנוצרים לפני שאתה שלחת את הספר מן השמיים?" היא קיבלה את המאמר הבא כתשובה לשאלתה.

XI.
שלוש כפירות בקרב יהודי-קדם ומקור נצרויות ה-666 השטניות

למרות שהפרושים שינו את חוק-סיני הקדוש הנצחי של יהוה174) במקצת אך למרות-זאת הם צייתו לו. הכפירה שלהם התבססה על הרעיון כי, "יהוה הוא אלהים של החיים ולא של המתים; עקב כך, הוא מחייה מן המתים את העברים המתים שלו". הם תמכו ברעיון זה על-ידי דברים לג:ב; לב:לט, התואם את לוקס כ:לז-לח; א' אל הקורינתיים טו:כט, לב; טו:טז; ב' אל הקורינתיים א:ט; מעשי השליחים כו:ח; מתי כז:נב, נג; יוחנן ה:כא; ב' אל טימותיאוס א:י.

174) על כך נזף בהם המשיח. מרקוס ז:ט, יב, יג.

הצדוקים שמרו את חוק-סיני הקדוש הנצחי של יהוה ללא שינוי בטענם כי, "יהוה לא יחיה את כל העברים עד לאחר קץ העתים", על-פי יחזקאל לז:יא-יד, כא-כח; הושע יג:יד; אל הרומיים יא:טו, כו, כז.

השטן קרא לשתי האמונות הללו כפירות משום שהוא מלמד נגדן: "נשמתו של איש עוזבת את הגוף175) לאחר המוות, עולה למקום כלשהו השמיימה רחוק יותר מכל השמשות, כוכבי-הלכת וכוכבי השביט, ואז נכנסת אל גן-עדן דמיוני. ביום הדין הגדול כל נשמה תעזוב את גן-העדן הדמיוני, תרד מן השמיים ותכנס לתוך השרידים או האפר176), אליהם הגוף שלו/שלה התפרק177)".

הנזרינים שמרו את חוק-סיני הקדוש הנצחי של יהוה178) ללא שינוי ונהגו על-פיו בחומרה בטענם כי, "ישוע המשיח הוא הוא הצאצא של דוד, אשר אמור לשבת על כס-דוד בירושלים ולהפוך למלך על כל בית (שבט) יעקב." לוקס א:לב, לג; כד:כא; מעשי השליחים ב:ל, לו; כו:ו, ז.

175) סביר להניח שהיא תעזוב את הגופה כפופה ועם גבה קדימה, הלא כן? אפילו השטן אינו יודע אם היא עוזבת את הגוף דרך הגרון הוא האחוריים. שאלה שלי.
176) אפר שמפוזר ברחבי הארץ והאוקיינוס, האין הוא? שאלה שלי.
177) באופן יוצא-מן-הכלל, אנשים משכילים רבים מאמינים כי השטות הברורה הזו שהמציא השטן היא אמת.
178) מעשי השליחים כא:כ-כו; ב:מו; ג:א.

ישוע המשיח הכריז לכל היהודים כי, מלכות האלהים (לה הם חיכו) קרבה אליהם. הוא תמך בדברים שלו בעזרת נפלאות גדולות, והיהודים הפשוטים האמינו למשיח בעוד שהכוהנים, ההנהגה והמלך שלהם לא האמינו; מאחר שהמעמד היהודי השולט הזה ביודעו את כתבי הקודש היטב רצה לוודא שהמשיח יכרות את הברית החדשה המצופה עמם בישראל כפי שיהוה ניבא להם, כלומר:

1. יהוה179) יסלח לעברים על כל חטאיהם180).

2. יהוה יקים את כל העברים המתים181).

3. יהוה יאסוף את כולם שוב בפלשתינה182).

179) האם זה אמור להיות יהוה ולא המשיח או מישהו אחר? שאלה שלי.
180) בדוק את המובאות מול ספר-הבריתות בגרמנית. ירמיהו לא:לד, לא; לג:ח; נ:כ; אל הרומיים יא:טו; אל העברים ח:יא, יב; י:טז, יז; וראה איחוד נצחי (ברית). ישעיהו סא:ח; נט:כ; מד:ג; מג:כה; נא:טז; שופטים ב:א.
181) יחזקאל לז:יא-יד, כא-כח; הושע יג:יד; אל הרומיים יא:טו. הוא יקים אותם מהמתים בעת התחייה השנייה ולא הראשונה. ס"ש כ:ד, ה, יד. ה.ש.
182) יחזקאל לז:כא-כח; לו:כד,כה; ישעיהו נב:ט-יב; יא:יא-טז; מט; ס; סה:ט-כה; סו:יט-כד; זכריה ח:כב, כג; י:י-יב; יד:יא-כא; ירמיהו כג:ו-ח; לא:י; מו:כח; נט:יט, כ; דברים ל:ג-ה; מלכים א' יז(טז):לה; יח(יז):כב-כד; ס"ש יח:ד.

4. יהוה ישפוך את הרוח האלוהית שלו על כל העברים, ואפילו על אותם גויים, אשר יהיו כפופים להם באותה עת. יחזקאל לט:כט (כד-כט); לו:כז-לח (כה-כט); לז:יד-כח; ישעיהו מד:ג-ה; יואל ג:א-כו (ב:כה).

5. יהוה יטהר אותם מכל הטומאות ותועבת עבודת-האיקוניות, אשר בהן חיללו עצמם כאשר חיו בקרב הגויים183), במים טהורים.

6. יהוה ישכון בקרבם וכולם, למקטנם ועד גדולם, ידעו אותו. אם כך, הם לא יזדקקו לשום תאולוגים ולא לתאולוגיות או פירושים אנושיים כמו-גם מלאכיים. הם יהיו נאמנים לאלהים שלהם, אדם יהוה, וישמרו את חוק סיני שלו בחומרה184).

183) במיוחד בין הנוצרים. יחזקאל לו:כה, כט, לג; לט:כט; לז:יא-כח; ישעיהו מד:ו.
184) ישעיהו נד:יג; ס:יט-כא; ירמיהו לא:לג, לד; כד:ז; יחזקאל לז:כג, כד; לו:כז.

7. יהוה יהפוך את הר-סיני לגבוה יותר מהרים ישראליים אחרים, ויבנה את בית-המקדש הנהדר שלו עליו. בית-המקדש שלו יהיה לבית התפילה לכל העמים. יחזקאל פרק מ-מח; ישעיהו ס:ב, ה; נו:ז; מיכה ד:א-ה; מרקוס יא:יז.

8. יהוה יבנה את העיר הנפלאה ירושלים המוקפת חומת שיש שאורכה 76.3 ק"מ. עיר זו תקרא "בירת יהוה" או "יהוה שמה"185) בעברית.

9. בני-צדוק יהיו כוהנים בבית-המקדש בעוד שהלויים הקודמים יהיו עוזריהם. לבושם יהיה שונה: הם ילבשו גלימות מבד כותנה עדין בצבע לבן ושערם יהיה קצר וזקניהם מגולחים186).

10. יהוה יגור בבית-המקדש הזה לצמיתות187).

185) ישעיהו ס; א:כו; ירמיהו לא:לח; יחזקאל מח:לה; מג:ז; זכריה ח:ג.
186) יחזקאל מד:י-כ.
187) יחזקאל מג:ז; תהלים קלב(קלא):יג, כד; קלד:ב.

11. לערלים או לזרים לא יותר להיכנס לבית-המקדש החדש של יהוה. יחזקאל מד:ז, ט; ס”ש יא:ב.

12. יהוה יחלק את ארץ ישראל שלו ל-12 סקטורים: ממזרח הים התיכון לנהר הירדן ולים המלח.

13. נהר יצא מתחת לבית-המקדש של יהוה, פלג אחד יזרום אל נהר הירדן ממזרח והפלג השני יזרום אל הים התיכון ממערב. עצי פרי יצמחו על גדות הנהר ויניבו פרי כל חודש. מימיו של הנהר יחיו את ים המלח. יחזקאל מז:א-כז.

14. יהוה יהפוך למלך על העם שלו כפי שהוא היה לפני שאול188). הוא ישלוט לנצח ללא הפוגה ולו לזמן קצר. ישעיהו כד:כג; מיכה ד:ז; צפניה ג:טו; עובדיה א:כא.

15. אזי יהוה או מלך של העם הנבחר שלו יבוא אליהם מהר-ציון רכוב על סוס לבן מלווה בצבא שלו הרוכב על סוסים לבנים להביס את כל הנוצרים האכזריים או היריבים העיקריים שלו והאויבים של הילדים שלו189) בהרי ישראל.

188) מלכים א' (שמואל) ח:ז, ח; בן-סירא יז:טו.
189) יחזקאל לח, לט; ישעיהו סו:יג-כד; ס"ש טז:טז; יז:יד; יט:יא-כא; אל הרומיים יא:כו, כז.

16. השמש תזרח באור בהיר יותר שבעתיים, והירח יזרח כמו השמש על ישראל. ישעיהו ל:כו.

17. מסילת רכבת עם תחנות יפיפיות תצא מציון מעבר לנהר פרת עד לעיר הסינית קנטון. ס”ש טז:יב; ישעיהו לה:ח.

18. יהוה יגדל צמח מופלא חדש190) עבורם; פרותיו יהיו טעימים-לחך ובעלי-תכונות-מרפא בה-בעת. יחזקאל לד:כט.

19. אף אחד לא ייפצע בישראל על-ידי ברק, ברד, קור וגשם-סוחף, או בידי חיות בר, ציפורי-טרף ונחשים ארסיים או חרקים191).

190) הוא נקרא "טובה" בקוראן של מוחמד. ה.ש.
191) ישעיהו יא:ו-ט; סה:כה, ס; יחזקאל לד:כה.

20. אור חכמת-יהוה יתפשט בקרב כל הילדים שלו כמימי הים במשך 1,000 שנים ויאפשר להם לנסוע לכוכבי-לכת אחרים. ישעיהו יא:ט; חבקוק ב:יד.

21. שני עמים אחרים יצטרפו אליהם באמונתם: המוחמדיאנים והחבשים. עקב כך, ישראל עצמה תהיה השלישית. ישעיהו יט:כג, כה; זכריה ב:יא.

22. שאר העמים יצטרכו ללכת לחג-הסוכות בירושלים על-מנת להשתחוות למלך הכל-יכול יהוה. אלו שלא יבואו לירושלים לא יקבלו גשם. זכריה יד:טז-יט.

23. הרפובליקה של ירושלים תשתלט על כל הממלכות בארץ תביא שלום וחירות מאחר שכל העמים יכתתו את הנשק-הקטלני שלהם לציוד חקלאי ואף עם לא יפנה למלחמה ואת מדע הלחימה לא ילמדו במשך 1,000 שנה192).

24. הם יחיו במשך מאות רבות ויהיו בעלי-חיים-ארוכים כעצי אלון. אפילו חוטא בקרבם יחיה עד 100 שנה193). נשותיהם תלדנה תינוקות ללא-כאבים ותמיד במועד. בקיצור, הילדים הללו של יהוה ייהנו משגשוג, הנאה, שמחה ושפע בכל. ישעיהו סה:כ-כה; ס.

כאשר ישוע המשיח נשאר על הצלב, מת ונקבר הן היהודים והן השליחים איבדו את התקווה שלהם שהוא יהפוך למלך האלמותי על בית יעקב. לוקס כד:כא, יג, כ; מתי כח:יז194).

192) ישעיהו ב:ד, יא; ס; מיכה ד:ג; זכריה ב:יב, יג; הושע ב:יח-כג. אחרי 1,000 שנים השטן ימציא אמונות אמתיות צבאיות שונות שוב וכוהנים היפים והערמומיים ביותר ל-111 שנה. ה.ש.
193) הוא יהיה ארור.
194) באופן יוצא-מן-הכלל לא היה יהודי ואפילו נוצרי שיזכיר להם כי המלך, אב, אדון (אדני), רבי ומושיע הנצחי שלהם או המשיח הוא יהוה. מלכים א' ח:ז, ח; בן-סירא יז:יד, טו; ישעיהו מא:כא; מג:טו; מה:יז; יז:ז; מד:ו; מח:יב(יא); נב:ז; כד:כג; לג:כב; א:ב, ג; מיכה ד:ז; צפניה ג:טו; ירמיהו ג:ד; לא:ט; מלכים א' טז:לה; ס"ש כב:ו; א:ה; דברים יד:א; שמות ד:כב; בן-סירא לו:יד(יג). כל התחזיות של יהוה אינן אומרות דבר אודות מלכות נצחית של אחד בלבד מצאצאי דוד בירושלים; הן אומרות כאשר הרפובליקה מלאת-השפע הישראלית תבוסס היא תנוהל על ידי נשיאים משושלת דוד וכל הכהנים בבית המקדש בירושלים. יהיו מבני-צדוק. יחזקאל מד:ג; מה:ז, טז, יז; צדוק: יחזקאל מח:יא; מג:יט; מד:טו, טז.

אחרי תחייתו שהה יסוס המשיח ביהודה 40 ימים אבל בחשאי ולא בגלוי. כששהה ביהודה הוא המיר לאמונה הנזרינית (לא הנצרות) 120 יהודים (הן גברים והן נשים) בלבד195). הוא חשף בפני הידידים הנאמנים שלו מסתורין גדול שהוא יעלה השמיימה ויישאר שם עד-אשר התכנית העולמית, אשר הוא הכריז לנביאים שלו הקדושים196), תיושם. הוא ירד לארץ שוב ויתקדם מהר ציון ברכבו על סוס לבן מלווה בצבא שלו הרוכבים על סוסים לבנים. הוא יביס את כל אויבי היהודים ויתפוש את מקומו כמלך שלהם בירושלים לנצח. מאז ירידת רוח הקודש על 120 היהודים (כלומר, חשמל מכס המלכות של אלהים) הכת הנזרינית החלה לגדול במהירות ביהודה למרות שהרשויות היהודיות רדפו את הכפירה הזו, והתקיימה עד לחורבן בית-המקדש של יהוה והתפוצה בעולם כולו של היהודים ושביים. התוצאה של החוויה הקשה הבלתי צפויה עבור אנשי יהודה הייתה הכחדתה של הכפירה מנצרת בקרב היהודים.

195) מעשי השליחים א:טו.
196) מעשי השליחים ג:כ, כא; ס"ש י:ז; יז:יז; ירמיהו לא:יז, לא-מ; לב:מ.

הקורא עשוי לשאול שאלה, "אם הנזרינים נותרו נאמנים ליהוה ואף שמרו את חוק-סיני שלו בחומרה רבה יותר מאשר הפרושים והצדוקים197), לשם מה רדפו הרשויות היהודיות את הנזרינים בעוד שאת הפרושים והצדוקים עזבו לנפשם ואף נתנו להם כבוד?"

מהסיבה שהנזרינים עשו נפש אחת ולב אחד; או גוף אחד עם המשיח, כלומר, שוויון אחים של המשיח בכל או חופש, ואף אחד מהם לא דרש דבר משום שהם חלקו בכל198). כולם יודעים שעריצים ושליטים שונאים חופש אלוהי. אם-כן, לו היה המלך דוד הקדוש קם מן המתים הוא היה מצוה שקהילה אלוהית זו של המשיח בקרב עמו, אשר מרכיבה את כבודו ותהילתו המלכותיים בהיותם בעלי-תפקידים, דרגות ועמדות-כבוד שונים, תחוסל.

197) מעשי השליחים כא:כ-כו; ב:מו; לוקס כג-נו.
198) מעשי השליחים ב:מד-מז; ד:לב-לז; ה:א-יא; על-פי המצווה בלוקס יד:לג.

משום שבחסד המשיח199) רוח הקודש ירדה על הגויים האלה שהיו יראי-אלהים ועשו משהו טוב עבור הילדים200) של יהוה, השליח פולוס הקים קהילה נזרינית201) גם בקרב הגויים אך בדרך אחרת. למרות שהגויים הגיעו להבנה שישוע המשיח היה בן של אלהים ולא בן של יהוה הם חשבו אותו לבנו של אלהי היקום הבלתי-נראה202) של איזבל, השוכן באור (בעולם) הרחוק ביותר ואשר אף-אחד לא ראה מעולם. הם למדו מאדם יהוה שהוא החשיב את האנשים הללו כילדים שלו, אשר הוא הקים מהבן הבכור שלו יעקב.

199) אל הרומיים יא:כב, לא.
200) מעשי השליחים י:ב, כב, לה.
201) ולא נצרות משום שהשם הזה הופיע בפעם הראשונה באנטיוכיה בשנת 49 ככינוי-גנאי. מעשי השליחים יא:כו.
202) א' טימותיאוס ו:טז; יוחנן א:יח. הנה האל בו החליף השטן את אדם יהוה! ה.ש.

לפיכך, עד כמה שינסו הגויים ליצור איחוד עם צאצאי יעקב הם לא יהפכו לילדים שלו. אם הם יוכלו להיכנס לממלכה של צאצאי יעקב (זו של אלהים) הם יצטרכו להקים קהילה נפרדת ולהיות תחת מרותם כתושבי גבעון. אל להם לומר את המצווה הראשונה של יהוה, "שמע לי ישראל! אני אלהיכם, אשר הוצאתיכם מארץ מצרים" ורבות אחרות מהאמרות שלו משום שהם אינם בני-ישראל ויהוה מעולם לא הוציא אותם ממצרים. אם כן הברית הנצחית שהוא יהיה לנצח אלהים שלהם והם ישתייכו לו לנצח אינה קשורה לגויים כלל.

למרות שהגויים יהפכו לבני אלמוות באמצעות אמונתם במשיח הם לא יחיו לנצח בקרב בני ישראל התואם את ס"ש כא:יב, י; יא:ב; יחזקאל מד:ז, ט.

מסיבה זו הנוצרים הגויים לא רק התכחשו לחוק-סיני הנצחי של יהוה אלא שגם השמיטו את השם יהוה הקדוש-מכל שלו כשתרגמו את התנ"ך לשפות שונות. הם המירו את יהוה, השם של האלהים העברי באדון, בן-אנוש, תואר עריצי (או שטני), לדוגמא: האדון אללה, האדון בורחאן, האדון ג'ן, האדון קרמט, האדון דאוס, האדון ת'אוס והגברת השילוש-הקדוש של השלושה-באחד הבלתי-ניתנת-לחלוקה203). היה זה השטן, אויבו העתיק ביותר של יהוה, אשר שכנע אותם לעשות כך לכאורה על-מנת להפוך את כתבי הקודש העבריים למובנים יותר204) לכל האנשים ולהפיץ אותם ככתבי קודש שניתנו על ידי בורא היקום הבלתי-נראה ולא ככאלה שניתנו על ידי יהוה לעברים שלו בלבד205). באופן טבעי שאחרי כן הם התחילו ליצור חוקים נוצריים שונים משלהם והתפלגו לכתות עוינות. השליח פולוס ניסה להניע אותם מליצור חוקים כלשהם מאחר שלא היו יהודים וגם לא הנזרינים, וכל שהיה עליהם לעשות הוא לשמור את (חוק המילה האחת)206) המצווה החדשה של המשיח אודות שוויון-האחים, ושום טקסים סלחני-חטאים לא ירצו את המשיח אלא שוויון זה. מאחר שהם היו אמורים לעשות נפש אחת וגוף אחד של המשיח הם היו צריכים להיות שווים בכל207). אך הם לא שמעו את האמת וכל אחד מהם התחיל לרכוש רכוש, כבוד, תהילה ואיכרים נוצריים באנוכיות. הם סייעו לאיכרים עניים באספם כספים יחדיו או במתן תרומות. הם התכנסו על-מנת ליהנות (לשחק) בקבוצה, שרו ומלמלו שטויות; בעיקר כדי להתווכח אודות דברים כלשהם מכתבי הקודש של השטן או הכמורה. לבסוף, השטן, המשמיד והמפתה של העולם, שיטה בהם ושכנעם לרצות את בורא היקום הבלתי-נראה והדמיוני שלהם באמצעות כלי-נשק, עבודת פרך והלקאה או גרימה לאנשים לחיות בבידוד הרחק מגוף המשיח (מאנשיו של המשיח) במדבריות רחוקות או בלתי-ידועות ובמקומות נידחים על-מנת לרצות את האל הזה על-ידי חיי נזירות, נשיאת שלשלאות כבדות ומוות ברעב בהדרגה באמצעות חגים ממושכים ואכילת צנון ופטריות מבושלות בלבד וסגידה למתים ולאיקונות.

ברור אף לאיש שאינו-מלומד כי נצרויות ה-666 הן התכנית הנוראית של השטן, נגד אלהים העברי, חוק סיני והילדים שלו, העברים. אם כן, הם יותר צרי-הנזרינים מאשר הנזרינים של המשיח.

203) עם להבת האש. מעשי השליחים ב:ב, ג. ה.ש.
204) זה קרה לאחר המשיח, הלא כן? שאלתי.
205) כפי שהיה לפני המשיח. ה.ש.
206) אל הגלטיים ה:יד; אל הרומיים יג:י; הראשונה אל הקורנתיים יג:א-ג; הבשורה על-פי מתי כב:מ; ה:כב; ס”ש ב:ב-ד.
207) אל הרומיים יב:ה; הראשונה אל הקורנתיים יב:כה, כז; א:י, יא; ב:ג, ד; ס”ש ב:ב וראה במאמר IX.

XII.
אקסיומה בדבר הנצרות בהתבסס על הנ"ל

על פי האקסיומה: חילוקי דעות, מחלוקות, חוסר אחדות208), ויכוחי מועצות והתפרצויות, אינקוויזיציה או אכזריות נוצרית, כפרת חטאים או סקרמנטים וטקסים סלחני-חטאים שאומצו על-ידי שלוש הרומות, אנגליקניים, גרגוריאניים, מזרחים-קתוליים, פרוטסטנטים, צדסטנטים או רדסטוקיים, זרמים עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון, התלמוד במקום התורה209), טקסים ותלבושות שונים, דוגמות, מצה וחמץ, סקרמנטים של שלוש-אצבעות ושתי-ציפורניים210), חגים, צלבים עם ארבעה או שמונה קצוות, מריחה, שפיכה, התזה, טבילה במים, עתות קצובים לווידוי ולחגיגה, תקנות השתחוויה מגוחכות שהוצגו על ידי בזיליוס, סאבא ואפרים הסורי או מלאכים עובדי-איקוניות, מלמול תפילות ארוכות בעזרת מחרוזות או מניית תפילות בעזרת אצבעות, אצולה, איכרות, דרגות, מסדרים, מעמדות, מצוינות, הברקה, קדושה, פיקוח, הכהונה הגדולה רועה נשמות אלי גן עדן וגיהינום ביוהרה ובקול מצווה, ירי, תלייה, עבדות, הלקאה, הצלפה, חביטה, פני בני אלהים211); ריקודי קנקן, משחקי הונאה וצבא; טבק, אלכוהול ותועבות העגבת212); מרידות, פרעות נגד יהודים, קירגיזים213), טטרים214); קלמיקים, צ'רקסים ורסקולניקים שיזמו נוצרים אורתודוקסים; מתבודדים או רמאים החיים את חיי הפאר, נושאים שרשראות כבדות או סוחרים בנשמות ובגופות אדם )215), ברוניות, אדנות, התרברבות, שנאה וכעס נבעו תמיד מעצם נוראית המכונה "הברית החדשה216)" שהושלכה לכלבים217) ונוצרה בידי אלהי העוינות218) במאה השנייה במקום הספר מן השמיים של אלהים העברי שנשלח באמצעות המלאך שלו בשנת 62 לספירה219).

208) מעשי-השליחים ד:לב.
209) מעשי-השליחים כא:כ-כו; אל הרומיים ג:לא.
210) ס"ש יח:כג; יז:ה; ט:כ, כא.
211) אל הגלטיים ג:כו.
212) חזיר. ישע' סו: יז; סה: ד; ס"ש יז: ה.
213) באורנבורג.
214) בקזאן.
215) ס”ש יח:כג, יג.
216) אלהים העברי יהוה כרת את הברית הישנה עם הילדים שלו בלבד (העברים) לנצח נצחים (ראה פרק XI). אם כן, עם מי כרת השטן ברית חדשה, ולאלפיים שנה בלבד?
217) ס"ש כב:טו.
218) באמצעות אוריגן ופפיאס ולא את הכל אלא חלקים בלבד. ה.ש.
219) חמישים שנה לפני הברית החדשה של השטן. ה.ש.

אקסיומה אחרת הנגזרת מהאקסיומה שלעיל: "מי שאינו מבין את האמת הברורה הזו, רמת האינטליגנציה שלו נמוכה מזו של פרא, או שהוא רמאי של האורתודוקסיה". זוהי האמת. הניחו לכלבי פרא, לנוצרים אכזריים וליהודים שטניים לרצוח אותי בשל אמת זו.

XIII.
זעקת נוצרי בו מתעללים נוצרים ומנצלים אותו והוא סובל מרעב ומקור

אחים נוצרים או כל אדוני העולם הנוצרי האפל220), לבושי זהב ואבנים יקרות221) ורווים הנאה ממוסיקת התזמורת ונהנים ממסיבות האם תרצו לאהוב אותי כפי שציווה אותנו אלהים במצווה שלו בירושלים? יוחנן יג:לד, לה; טו:יב-יד; א' ליוחנן ג:כג, י:טו-טז; ב:ט-יא; ס”ש ב:ד; ג:ט; א' אל הקורינתיים יג:א-ח; מתי ה:כב.

220) ישעיהו ס:ב; ס”ש טז:י; ב' אל טימותיאוס ג:א-ה; ס"ש ט:כ, כא.
221) ס"ש יז:ד.

זעקת יהודי הנרדף בידי נוצרים והוא סובל מרעב ומקור

אחים יהודים או כל אדוני העולם היהודי השטני222), לבושי זהב ואבנים יקרות ורווים הנאה ממוסיקת התזמורת וזיקוקים רבים האם תרצו לאהוב אותי כפי שציווה אותנו אלהים בחוק סיני שלו? ויקרא יט:יח; מרקוס יב: ל; אל הגלטיים ה:יד.

222) ס"ש ב:ט; ג:ט.

XIV.
תשובתם של הפקידים והאנשים העשירים מדתות שונות לתחינות שלעיל

לא, נוכלים ועצלנים, התחינות המרדניות והסוציאליסטיות שלכם לא יגרמו לנו, אצילים ומלומדים ונהנים מתענוגות הממון של העולם הזה, לשנות את דרך החיים שלנו ולהפוך לידידים עם האספסוף העני ביותר לאור המצוות של אדם-אל: מאחר שאיננו מכירים אף בן-תמותה אשר שמר או יכול לשמור אותם מאחר והסוגיה, "מי מלך, נסיך, גנרל, אדון, בעל אחוזה, איש עשיר, חייל, איכר או עבד, מנקה ארובות, מנהל-כלביה, נוכל, רועה חזירים223), אפיפיור, קרדינל, פטריארך, מטרופוליטן, בישוף, ארכיבישוף, כומר, דיקן, אחראי, רועה קהילה, רב ומחולל פלאות קדוש צריך להחשיב כרעהו224)" עדיין לא נפתרה.

223) או רועה כלבים. ס"ש כב-טו; ט:כ, כא.
224) אכן, אנשים שטניים לא פתרו את הסוגיה הזו עדיין.

XV.
הגנה על אלהים שלי יהוה225) מפני חילול-הקודש השטני הזה226)

תאולוגים ופרשני-תלמוד מהוללים או אדונים של חושך שטני, ברבריות, שעבוד, שפיכות דם וסבל נוסף אני מפציר בכם בשם אלהים הצלוב שלי יהוה ובה-בעת מצווה עליכם בחומרה לומר לציבור הכללי שאינכם מסכימים עם תשובת אנשים עשירים ופקידים לתחינות שלעיל כך שכל המלכים, העמים והשבטים (המכוסים בחושך השטני) יוכלו סופסוף להבין את הצווים עושי-השלום הללו227) שניתנו על-ידי מלך המלכים ואלהי האלהים228) ולשים קץ לכל האמונות המעוניינות-בעצמן המובילות למוות, מחלוקות, שנאה, עוינות, מרידות, רציחות, פיצוצים, הצתות, מעילה, שעבוד, מלחמות וסבל נוסף עבור כל שוכני הארץ והים למשך 1000 שנה, וכך שנבואות בישעיהו ב:ד; יא:ו-ט; ס:ג; מיכה ד:ג; ס"ש כ:ד-ז תתקיימנה.

225) ס"ש יד:יג; ב:ג.
226) ס"ש יג:ו.
227) או מצוות.
228) דברים י:יז; ס”ש יט:ו; א:ה; תהילים קלה:ב.

קוראים (שלא הבינו את פרק I פסקה 22 ואת פרק X) ישאלו אולי את השאלה, "איפה האמת המחייה אשר אמורה לעזור לאיש בן-תמותה להפוך לאלמותי כמו אדם-אל יהוה?"

את האמת הזו תמצאו בספר הבא אבל לפני קריאתו אני מייעץ לכם לרדת על ברכיכם ולהודות ליהוה על שגילה לכם את האמת הכלל-אנושית הברורה הזו. אמן.

XVI.
אזהרה מתוך-אהבת-אדם

מי שיסרב לנטוש את השטן ואת העולם השטני שלו229) וימשיך להתנגד ליהוה שבא-בבשר ונצלב, לאחר גילוי האמת המחייה והנצחית הזו, הוא בן-אנוש החי בחיצוניותו אך מת בפנימיותו בעל תכונות-אופי של חיה230); לפיכך, אדם זה נושא את תו החיה והוא יושמד אחת ולתמיד באמצעות שריפה באגם האש231). אני מייעץ לאיש זה לדאוג לחייו ברי-התמותה ולהאריכם באמצעות העברת ספר זה למישהו אחר232) ולעולם לא לומר לאף אחד שקראת אותו233); מאחר שהאלהים העברי אינו מראה חסד למתנגדים להזמנה שלו להיות אלמותיים במלחמה האחרונה הזו נגד השטן, הנוצרים והיהודים שלו.

229) עולם הנצרות והיהדות.
230) ס"ש יג:טז; יד:ט-יא.
231) כמו כל היהודים ביחד עם דתן ואבירם ובעיר ברדיצ'ב. ס"ש יד:ט-יא; יט:ב; וראה הספר השלישי.
232) אל תשמיד אותו אחרת אתה תושמד.
233 באם אתה מלך, אפיפיור או בן למשפחת רוטשילד אל תגלה את המסתורין הגדול הזה של אלהים לשטן.

הנה הרשימה של אלה שהוענשו על ידי יהוה: הדוכס דולגורוקוב, ראש המשטרה, מת בכנסיה בעת תפילת הבוקר בנוכחות הצאר; הדוכס גגארין, מושל סראטוב, מת בעיר קזאן; קנאז'יצ'ב, שר האוצר; פלקנר פ. ופרנץ אודינץ, גנרלים; סמניקוב, קולונל (המשרת של פלקנר234)); אושקוב, לוטננט (משרת האינקוויזיטור235)); פוקרובסקי, ליסנקו וסוקולוב, פקידים (המשרתים של גגארין), על שפגעו בי על-מנת לרצות את גגארין; פייקר, אשת גנרל, נענשה על חילול-הקודש של הזמנה זו להפוך לאלמותית; מקרנקו, חייל (המשרת של אושקוב), הארכימנדריט פורפירי, אינקויזיטור, מת מהרעלת מזון; הבישוף כריסופאן על חילול הקודש בדבר תורת יהוה; הכומר אוספנסקי, האמונה הפריסטאנאג'ית, על השמצתי; מחולל הנפלאות הגדול236) מקסים רודומטקין, מולוקן, על התנהגות עולבת כלפי; הצאר אלכסנדרII נענש בחומרה על ידי יהוה על כך ששמר אותי כלוא במשך 20 שנה בתא כלא, על שבזז את ביתי במשך 18 שעות, ועל שהוביל אותי לכלא סיינט פטרסבורג237); בחרפה; לבסוף, המלך היהודי ג'יימס רוטשילד על שלא הודה ליהוה על ההזמנה להיות לאלמותי; אין ספק שנטר, החבר העיקרי של הברית, על כך שלא הודה אף הוא ורבים אחרים. זוהי אמת! אמן!

הנני אור לכל העמים וישועה ליהודים,
של אלהים יהוה
Elijah in Hebrew

234) קנאז'יצ'ב העניק לו את אות מסדר אננסקי על שגרם לי סבל בחשאי וקידם אותו מדרגת קפטן לדרגת קולונל.
235) דולגורוקוב קידם אותו לדרגת לוטננט ושילם לו פרס השווה למשכורת שנתית על שנתן לי בעיטה עד זוב דם.
236) הוא אף הקים אישה מתה בקווקז וגרם לעז לדבר בלשון אנושית.
237) איפה שעומד פסלו. באופן יוצא-מן-הכלל, ליוו אותי גם שריף וחייל שרכבו מאחורי, חיל שרכב עמי וקוזאקים רכבו משני צדדי; אינני זוכר אם מספרם היה 9. אכן, דבריו של יהוה בס"ש יג:י התגשמו. הללויה! אמן. ס"ש ג:יד.