Tüm insanlara Bedensel Ölümsüzlüğe Çağrı
Evrensel Teolojik Hakikatin ilan edilmesi

YEHOVA'NIN ya da Bariş ve Sevgi1) TANRI'NIN Elçisinden bu dehşet Dünya'ya İkinci Çağrı

Kimi dini ve kabilevi bölmeler henüz vahşi köpeğe2) dönüştürmedi ve kalbinde tüm insanlara3) karşı TANRI Sevgisinden en azından küçük bir kıvılcımı var ise, öyle biri YEHOVA'NIN Sözüne4) inan, zira tüm hükümdarlar, halklar, kabileler aldatılmıştır ve yeryüzünde ve denizde yaşayanların tüm dehşetleri ancak çeşitli dini ve kabilevi bölmelerden kaynaklanıyor, ki onların yardımıyla Şeytan ya da Ölüm ve Düşmanlık Tanrısı tüm insanları böldü. Yakında Şeytan dipsiz derinliklerin kuyusundan öyle bir doğru hristiyanlık çıkartır ki, o hristiyanlık YEHOVA'NIN Çarmıha Gerildiği şehirde kendi tahtını kuracaktır ve korkunç kan dökmelerle ve işkencelerle tüm insanları kendi emirlerin altına almaya ve ölüme sevk etmek için askerleri toplamaya başlayacaktır ve özellikle Türk İmperatorluğunda, Balkan Yarımadasında, Yeruşalimde (Kudüste) ve Kafkasyada5) birçok yaşayanı korkunç şekilde öldürecektir.

1) 1 Yuhanna 4-16.
2) G.K. 22-15. G.K. demek: Gökyüzünden Kitap. Kutsal Peygamberlerin TANRISI YEHOVA Kendi Meleğiyle bu Kitabı Gökyüzünden Dünya'ya yolladı, İSA'NIN doğumundan sonra 62'ci yılında ya da Yeruşalim'in harabeye çevrilmeden 11 yıl öncesinden gönderdi. Gökyüzünden Kitap - yunanca: "Apokalipsis" (Vahiy) anlamına gelir.
3) Hatta, hayvanlara karşı bile.
4) Eğer Şeytan tüm Dünya'ya açıkça bakmanı ve YEHOVA'NIN Sözlerin Adaletinden açıkça emin olmanı engelliyor ise.
5) G.K. 11-7, 8; 17-2, 3; 14-20; 16-10; 12-9; İşaya 60-2; ve "Dini Bölmeleri Yıkan" adında TANRI'NIN bir Kitabını oku.

VE BU NEDENLE,

İşte sana benim tavsiyem:

eğer sen, benim vasıtamla söylenen YEHOVA'NIN Bu Sözlerine inanırsan ve tüm bu dehşetlerden ve ateş gölündeki sonsuz Ölümden6) kurtulmak istersen, o zaman hemen tüm dini bölmeleri7) bırak ve YEHOVA'YA katıl, ve hiçbir şey esirgemeden, hayatını bile, ONA tüm şeytani, kavga yaratan ve ölüme götüren dini bölmeleri yıkmaya gayret et ve Ölümsüzlüğe, Dünyaca Kardeşlik Sevgisine, Peygamberlere Kardeş ve Meleklere Yoldaş8), Hayat Veren İnanç Birliğine ve Kudüste Yeni Sion Dağında9) 1000 yıllığına inşa edeceği ONUN Ortak İbadet Tapınağına tüm insanları çağırmaya yardım et. Bu bir hakikattir! Amin.

Halklara Işığım ve yahudilere10) Uyarıyım, ya da tüm şeytani bölmeleri Yıkan Biriyim11), İlyas Türkçe İlyas

6) G.K. 14-9, 11; 19-2, 3; 20-15; 21-8; 14-20; 16-10; 12-12; İşaya 60-2.
7) Bu bölmeler kutsal Melekler tarafından oluşturulmuş olsalar bile.
8) G.K. 22-9, 17; 1-3.
9) Markos 11-17; İşaya 56-7; 2-2, 3; Hezekiel 40'tan 48'e kadar. Zekeriya 14-16...21; G.K. 11-1, 2; Malaki 1-11; Efesliler 4-13.
10) İşaya 41-25; 42-6...1.
11) Daniel 2-34, 45, 44.