Tüm insanlara Bedensel Ölümsüzlüğe Çağrı
Evrensel Teolojik Hakikatin ilan edilmesi

Doğu ve Batı1) teosofi topluluğuna MESAJ

Selamünaleyküm Dünya Kilisesini2) oluşturan TANRININ müminleri! SONSUZ ÖLÜMSÜZ İNSAN YEHOVA ya da Kutsal Peygamberlerin3) TANRISI: Hz. Musa'nın, Hz. İlyas'ın, Hz. Balam'ın, Hz. Buda'nın, Hz. Muhammed'in TANRISI,... benim TANRIM ve sizin TANRINIZ4) insan oğullarına tarif edilemez merhametinden dolayı yeryüzünde dağılmış iki İsrail kabilesini5) Şeytan'dan koparıp, onları yanıltmacalarından doğru yola koymamı bana buyurdu, onlara ONU tanıtmak, onları heidenlerle Yeni Ahit İsrail ya da Evrensel Dininde birleştirmek ve Yeruşalimde Yeni Sion dağında 1000 yıllığına inşa edilecek ortak İbadet Tapınağına tüm insanları davet etmek için bana emir verdi. Ve ben TANRIMIN bu Emrini yerine getirmek için Dünya çapında ONUN Hayırlı Haberini size söylemek gerekli olduğunu biliyorum, çünkü siz ONUN kulları olarak Dünya çapında Kardeşlik Topluluğu koruyucuları ve İNSAN-TANRININ Hakikatinin6) koşulsuz destekçilersiniz, bu Hakikat bizim gezegende nerde olursa olsun; böylece siz büyük bir sevinçle7) ve hiçbir şey esirgemeden bir an önce bu Kitabı tüm dillere tercüme eder onu tüm krallık ve halklara ve özellikle Doğudan Batıya kadar olan tüm Yahudilere dağıtırsınız.

1) Ya da tüm uluslarda YEHOVA'NIN Vahiylerini toplayan cemiyetine mesaj. Yeşaya 65-1; 55-5, 6; Romalılar 10-20.
2) Ya da Dünya çapında tek ruh ve tek yürek olan Kardeşlik Topluluğu. Elçilerin İşleri 4-32.
3) G.K. 22-6; Mısır'dan Çıkış 6-1...3; 15-3.
4) Ya da O'dur Hz. İbrahim ile öğlen yemeğini yiyen (ve 75 İsrailli ile Sina dağında. Mısır'dan Çıkış 24-1...11); Hz. İbrahim'le yürürken Sodom yakınlarında duran; Hz. Yakup ile güreş tutan (Yaratılış 18-1...33; 32-24...32); günün öğlen saatinde cennet bahçesinde dolaşıp çalıların arasına KENDİSİNDEN gizlenmiş Adem ve Havva'ya seslenen (Yaratılış 3-8, 9); Yüz yüze, bir İNSAN bir insanla konuştuğu gibi Hz. Musa, Hz. Balam (Mısır'dan Çıkış 33-11; Çölde Sayım 22-9, 18, 20; 23-3, 4, 16), Hz. Muhammed, Kabil ve Habil'le (Yaratılış 4-9...14) ve tüm Kutsal Peygamberlerle konuşan; İsraillilerin ordugahına gelemezdi, onlar ihtiyaçlarını giderdikten sonra dışkılarını toprakla örtmedikleri halde (Yasa'nın Tekrarı 23-12...14); Saul'u kral olarak seçtiğinde yanılmıştı (1.Samuel 13-14; 15-11, 35); ve O'dur İbranice Armagedon denilen yere beyaz atla gelecek, beyaz atlı ONUN ordusuyla beraber, eski düşmanı Şeytan'la ve Şeytani Hristiyanlarla savaşmak için, ve İsrail'e iki halkı: Hz. Muhammed'in halkını ve Habeşlileri dahil etmek için gelecek (G.K. 19-11...21; Yeşaya 19-23...25); tüm İsrail boyları Filistin'de ONUN için yas tutacaklar, çünkü görecekler ki, onların tarafından mızrakla vurulmuş olan O'ydu (Zekeriya 12-9...14; 9-9; 11-12; Yeşaya 53-3, 4, 7; G.K. 1-18; 22-6, 16); ve Muhammed Peygambere öyle söyledi: "Hey! Muhammed, BENİ (YEHOVA'YI) senin TANRINI, BENİM doğum ve ölüm günümde göreceksin (Yahudi takvimine göre 14 Martta). Ve BEN senin halkına (ONUN tarafından kutsanmış İsmailoğullarına. Yaratılış 17-20; 16-10; 25-16; 1.Korintliler 13-6) Hz. İbrahim'in Yasasını veriyorum ve sadece Cumartesi gününü Cuma günüyle değiştiriyorum, Yahudiler bu Yasaya katılmasınlar diye". Kur'an'da 28.ci suresine bak.
5) Yehuda ve Bünyamin kabileleri.
6) 1.Korintliler 13-6.
7) Romalılar 15-6.

Hz. Muhammed'in ümmetine Çağrı

Mübarek İsmail'in ünlü torunları ve tüm Sadık Müslümanlar! Bu Harika Kitabı en büyük saygıyla okuyun: çünkü YEHOVA'NIN Büyük Elçisi Hz. Muhammed'in size Kuzeyden beklemeniz için emrettiği tüm insanlığa Hayat Veren Hakikat budur! Amin.
Halklara Işık ve Yahudilere Uyarıyım, İbranice İlyas

I.
Şeytan'ın veya bu ölümlü Dünya'nın Tanrısının arkadaşlarının sorularına YEHOVA'NIN arkadaşlarından cevapları. Yakup 7-4; Matta 6-24

1. Hangi inanca aitsiniz?
- Tüm insanlar için tek ya da Evrensel bir inanca aitim.

2. Size bu İnancı kim açtı?
- SONSUZ ÖLÜMSÜZ YAHUDİ YEHOVA!

3. Bu Dini size nasıl açtı, bizzat KENDİSİ mi yoksa başka birinin aracılığıyla mı?
- Bunu benim de sizin de bilmemize gerek yoktur: çünkü insanları bu Dine toplamak için YEHOVA'NIN sayısızca yöntemleri vardır.

4. Bu Dinin amacı nedir?
- Amacımız YEHOVA'NIN çocukları olup ONUN8) gibi ölümsüz olmaktır.

5. Bu demek oluyor ki, ayrı ya da düşmanlık yaratan inançlarda, Hristiyan veya Hristiyan olmayan dinlerde bulunan tüm insanlar ölümsüz yapılmıyorlar mı?
- Evet, yapılmıyorlar, şeytani ölümle öldürülüyor ve var olmaktan yok oluyorlardır, çünkü tüm ayrı ya da düşmanlık yaratan inançlar (veya Evrensel İnanç olmayan) Şeytan'ın icadıdır, YEHOVA'NIN9) değildir.
Bunun için YEHOVA diyor ki: "Tüm hükümdarlar, halklar ve kabileler ölümcül bir yanıltmacanın içinde ya da karanlıkta10) bulunuyorlar", demek ki, cehennem gibi aralarında tartışan ya da düşmanlık yaratan tüm inançlar: 666'a bölünmüş Hristiyan, 10'a bölünmüş Yahudi, 6'a bölünmüş Müslüman tek tanrılı inançlar ve 333'e bölünmüş Budist çok tanrılı inançlar Şeytan'ın tarafından icat edilmiştir, YEHOVA'NIN inançları değildir.

8) G.K. 21-7; 3-21; 2-10; 20-4, 6; 14-1...4; 7-9, 13...15; Yasa'nın Tekrarı 32-39. G.K. – Gökyüzünden Kitap ya da Yunanca Apokalipsis – Vahiy anlamına gelir. Yuhanna 8-51; 17-24; 1.Korintliler 15-29, 32; 2.Korintliler 1-9; Luka 20-27; Mezmur 67 (68)-21; Bilgelik 1-18; 15-13.
9) Bilgelik 7-23, 24; G.K. 20-15; 6-8; 3-1, 2; Matta 8-22; 1.Timoteyus 5-6.
10) Yeşaya 60-2; G.K. 16-10; 17-2; 18-3,24; 19-2; 13-8; 2.Timoteyus 3-1...5.

6. Artık bu benim için elimdeki 5 parmak gibi reddedilmez veya açık bir Gerçektir. O halde Evrensel ve Hayat Veren Dinine kabul edilmek için ne yapmam gerekiyor?
- İlk önce ÇARMIHA GERİLMİŞ YEHOVA'NIN KENDİSİNE veya İSA MESİH'E11) gayretli bir istekle başvur, ondan sonra ise YEHOVA'NIN Tüm Dünya için olan şimdiki zamanın Elçisinin İyi Haberini en derin saygı ve sevgiyle okuyun!

11) Çünkü İSA MESİH ADI altında çarmıha gerilen YEHOVA'NIN KENDİSİYDİ. "Mesaj'a" bak. Zekeriya 12-9...14; 9-9; 11-12; Yeşaya 53-4, 7; G.K. 22-6, 16; 1-18; 3-21.

7. TANRININ Bu İyi Haberi hangi başlık altındadır?
- Başlığı: "Tüm ölümlü insanlara Evrensel Dinine ve ölümsüzlüğe çağrı". Ve okuduktan sonra ONUN bu Harika Elçisi aracılığıyla şu an duyurulan YEHOVA'NIN Sözlerine güvenmelidir; lakin insanların tüm hataları, onların da tıpkı cinlerin gibi Kutsal Peygamberlerin TANRISINA inanıyorlarmış gibi gözükmek ama gerçekten ONA12) inanmıyor olmalarından kaynaklanıyor; ve anlamıyorlar ki, TANRININ Elçisini dinlemeyen biri, onu gönderen TANRININ13) KENDİSİNİ de dinlemiyor demektir.

12) Örneğin, TANRI diyor ki: "Gökyüzünden gönderilen Kitabı'nda yazılanları yerine getiren kişi mübarek biridir", ama insanlar ONA inanmıyorlar ve diyorlar ki: "Yalan, falanca dininin tüzüğünde yazılanları yerine getiren kişi mübarek biridir".
13) Luka 10-16; Matta 10-40; Yuhanna 13-20; Yeremya 26-5; 25-4; 7-25, 26; Yasa'nın Tekrarı 18-18, 19.

8. Bu İyi Habercisinin YEHOVA'NIN Elçisi olup, Şeytan'dan olmadığından nasıl ikna olabilirim?
- YEHOVA'NIN Bu Sözlerinden ikna olabilirsin: "Doğudan14) geleni Kuzeyde15) göstereceğim ve o tüm halklara BENİM ADIMI16) ve Evrensel Hakikati (ya da Dini)17) ilan edecek; ancak öyle bir şekilde18) ilan edecek ki, sokakta verdiği vaazını, hatta ayakların altında kırılmış ince bir dalın çatırtısını bile kimse duymayacak19). Ve BEN bu adamı heidenlere20) bir Işık ve (Yahudi)21) halkına akıllanmaları için bir Uyarı yaptım". Yeşaya 41-25; 42-6...1; 46-11. Onun bu Kitabından açık bir şekilde göreceksiniz ki, YEHOVA'NIN Sözleri ONUN bu Peygamberiyle ilgili tam olarak gerçekleşti, zira bu Peygamber TANRI'NIN Çağrısını Evrensel Dinine ve ölümsüzlüğe tüm krallara, uluslara ve kabilelere sesli olarak değil, yazılı olarak duyurdu.
TANRI'NIN Evrensel Dinine ilişkin Kehanetinden YEHOVA'NIN bu Sözlerinden ikna olacaksınız: "Doğudan Batıya tüm uluslar BENİM ADIMI yüceltecekler, her yerde BENİM ADIM'A tapacaklar, tütsüler ve temiz kurbanlar sunacaklar; zira BENİM ADIMI (İbranice YEHOVA) heidenler de yüceltmeli. Yeni Sion Dağındaki bin yıllık BENIM Tapınağım ise tüm uluslar için Dua Evi olacaktır". Malaki 1-11; G.K. 15-4; Yeşaya 56-7; 2-2...6; Markos 11-17; G.K. 11-1, 2; Hezekiel 40'tan 48'e kadar.

14) Ural'dan, Barançı ya da Yekaterinburg'tan.
15) Tam olarak Solovetskiy Adası'nda.
16) İbranice YEHOVA (YEHOVA) Mısır'dan Çıkış 6-1...3; 15-3, 14; Hoşea 12-5, 6.
17) Tüm insanlar için ortak Teolojik ve Felsefi Gerçek.
18) Şaşırtıcı bir şekilde.
19) Yani Tapınaktaki masaları da kırmayacak, oradaki tüccarları da iple dövmeyecek.
20) Yani Yahudi olmayanlara.
21) Yani iki dağılmış İsrail kabilesine: çünkü 10 İsrail kabilesi İSA MESİH'İN doğumundan 700 yıl önce Kral Salmanasar tarafından esir alındıklarında akıllandılar. Ve tam o zaman YEHOVA onları KENDİNE Arsaret'e aldı ve Ölümsüz Kral Melkisedek'e onları orada Şeytan'dan uzak tutmasını emretti.

II.
İnsanları yok etmek amacıyla Şeytan'ın kurduğu dini ve ulusal tuzakları yıkmak için YEHOVA'NIN yolladığı bu mucizevi Elçisinden iki soru

1. Düşmanlık yaratan tüm 666 dininin ya da cehennemi-hristiyanlık bölünmelerin yalancı hristiyanlar! YEHOVA ya da sizin dilinizce İSA MESİH size duyuruyor ki: "Korku dolu mahkemede kimin hangi dininden (ya da tarikatından) olduğu sorulmayacak ve aranızda sadece YEHOVA'YA herhangi bir iyilik yapan sonsuz hayatı ya da ölümsüzlüğü hak edecektir"22). O halde ONUN Bu Sözlerine inanmanıza size kim izin vermiyor? Anti-hristiyan ve hatta tahtalara ve ölenlere tapan tarikatlara bölünmenize kim ilham veriyor? Mezhepler yüzünden tartışmaya, nefret etmeye, lanet etmeye, birbirinizi sürgüne göndermeye ve öldürmeye sizi kim zorluyor?

22) Matta 25-32...46; G.K. ile de uyumlu 20-13...15; 21-8; 22-15; 2-2...4; 1.Yuhanna 3-10, 15, 16; 2-9...11; 1.Korintliler 13-1...8; Galatyalılar 5-14; Matta 5-22; Elçilerin İşleri 4-32; Luka 14-33.

2. Yahudi kardeşler! Atalarınızın TANRISI size duyuruyor ki: "Siz en çok inatçı, batıl inançlı, kötü ve insancıl olmayan bir halksınız, körsünüz, sağırsınız, bakır alınlısınız, taş kalplisiniz, demir kafalısınız, ONUN size gönderdiği tüm Peygamberlerini öldürüyorsunuz23) ve ONU hiç tanımıyorsunuz, kısaca: siz Şeytan’ın kalabalığısınız YEHOVA'NIN halkı değilsiniz". O ise her gün size KENDİ Ellerini uzatıyor, ONA24) dönmeniz için size yalvarıyor, Evrensel veya Yeni Ahit-İsrail Dininde25) heidenlerle birleşmenizi istiyor. O halde 3000 yıl boyunca ONUN Bu Sözlerine inanmamak için size kim ilham veriyor?

Bu sizin cehennemi inatçılığınıza, tüm insanlıktan ayrımcılığınıza, gerici-insanlık dışı batıl inancınıza daha ne kadar devam edeceksiniz?

23) ONUN KENDİSİNİ de. "Mesaj" kitabı oku.
24) Hezekiel 2-3...8; 3-8; Yeşaya 43-8; 48-4; 45-5; 1-2...4, 13...15; 59-2...15; 65-1, 2; Yeremya 7-24...28; 31-33(34); G.K. 2-9; 3-9; Zekeriya 1-3; Yeremya 3-14, 12; Yoel 2-12, 13; Hoşea 14-2; Hezekiel 18-31; Yeşaya 31-6; Malaki 1-11; G.K. 15-4; 11-1, 2; Yeşaya 56-7; Markos 11-17.
25) Bu Dinin Yasa'sı sadece "sevgi" kelimesinin icrasından ibarettir, yani YEHOVA'YA olan özverili sevgiden ve ONA inanan herkese dost sevgisinden oluşur.

III.
Bizim sözlü cevabımız şeytani konseyine ve her bir engizisyoncu ya da fanatiğe26)

Soru: Sizin inancınız nedir?

Cevap: Ben RABBİMİN bu Sözüne inandım:

"Tüm hükümdarlar, halklar ve kabileler öldürücü bir yanıltmacanın ya da karanlığın içinde bulunuyorlar"27). Onun için bu öfkeli Dünyanın karanlığında bulunan inançların hiç birine artık ait değilim. Elveda!

26) Bir fanatik veya Şeytan'ın dostu, inançlarından dolayı insanlardan nefret eden kişidir.
27) Yeşaya 60-2; G.K. 16-10; 9-20, 21; 13-8; 17-2; 18-3, 24; 2.Timoteyus 3-1...5.

IV.
Karanlıkta Işık arayan ve insan seven ya da fanatik olmayan her kişiye bizim sözlü cevabımız

Soru: Sizin inancınız nedir?

Cevap: Ben RABBİMİN bu Sözüne inandım:

"Tüm hükümdarlar, halklar ve kabileler öldürücü bir yanıltmacanın ya da karanlığın içinde bulunuyorlar"28). Ve bu yüzden tüm ölümcül veya şeytani inançları bıraktım ve RABBİMİN Dünya Elçisi tarafından şimdi duyurulan Hayat veren Dinine katıldım.

28) Yeşaya 60-2; G.K. 16-10; 9-20, 21; 13-8; 17-2; 18-3, 24; 2. Timoteyus 3-1...5.

Soru: TANRININ bu Elçisinin Müjdesini nerede duyabiliriz?

Cevap: Hiç bir yerde duyamazsınız, çünkü tüm krallıklarda ve halklarda sözlü olarak değil, yazılı olarak duyurmaktadır.

Soru: O halde onun Yazıları nerede bulabilirim?

Cevap: Arayın ve bulursunuz! Daha iyisi bu isteğinizle doğrudan RABBİNİZE başvurun ve ısrarlı olun RABBİNİZ size ONUN Elçisinin bu Yazıları gönderene kadar! Luka 11-9.

N.B. Ve bundan sonra İnancınızla ilgili bir kelime dahi etmeyin.

V.
Altay vahşilere bile açık olan kötülüğün asıl nedeni

Kutsal İncilleri29) okutma sayesinde şeytan insanları ölüme götürür. O halde YEHOVA TANRI'YI memnun etmek isteyen ONUN Elçisi ile bir olmalıdır. Yeremya 26-5; 25-4; 7-25, 26; Yasa'nın Tekrarı 18-18, 19; Luka 10-16; Yuhanna 13-20; Matta 10-40; G.K. 11-3...5; (Yuhanna 7-16, 17; 8-42...47).

29) Türkçe: Kutsal kitapları.

VI.
Dünyevi krallar için TANRININ bu Elçisinin ettiği dua

TANRIM YEHOVA! Bu Hayat Veren SENİN Işığın dünyevi krallarından en azından herhangi birini diriltmesi mümkün mü? Ama Gökyüzünden gönderdiğin Kitabı'nda 17-2, 12, 13; 18-3, 9 bölümlerde SENİN söylediğine göre hiçbiri Şeytan'dan koparılmamalı ise, belki kraliyet hanedanından en azından birini Şeytan'dan ayırmak mümkün müdür?

Ancak benim istediğim gibi değil, SENİN istediğin gibi daima olmalı! Amin.

VII.
YEHOVA'NIN Sözlerinin doğruluğu

TANRIM YEHOVA! Sözlerin doğru ve hakikidir, ölümsüzlüğe SENİN Bu Çağrıdan sonra SANA doğru böyle dikenli yoldan gelmek isteyen pek az kişi olur! Matta 19-23...25; G.K. 14-12, 13; 12-11, 17; 7-9, 13...15.

VIII.
YEHOVA'NIN Evrensel veya Yeni Ahit İsrail Dini'nin İman Sembolü

Bu gezegende Eşit Güçlü iki İnsan-Tanrısı vardır: YEHOVA30) ve Şeytan31) (Satan). YEHOVA sadece Ölümsüz insanların32) TANRISIDIR, Şeytan ise ölümlü insanların Tanrısıdır.

6000 yıl33) geçtikten sonra YEHOVA Şeytan'ı yenecek, onu zincire vuracak ve dipsiz derinliklere (A...yi'de)34) atacak, Kudüs Cumhuriyeti'nden Dünya çapında yönetimiyle tüm halklar ve kabileler için 1000 yıllığına35) Barış, Özgürlük ve Refah sağlayacak.

30) Yasa'nın Tekrarı 10-17; G.K. 22-6, 16; 1-13...18; 3-12, 21; Daniel 7-13, 14.
31) 2.Korintliler 4-4; Luka 4-6, 7; Bilgelik 2-23, 24; G.K. 12-9; 13-2...8; 2-13; 1.Tarihler 21-1.
32) Luka 20-36...38; G.K. 1-18; 3-12, 21; Yasa'nın Tekrarı 32-39; Mezmur 67(68)-21; Bilgelik 1-13; 16-13;
33) Yahudi takvimine göre.
34) G.K. 20.
35) 1000 yıllık Barış ve Tek İnanç döneminden sonra Şeytan 111 yıllığına yine onun çeşitli doğru inançları yaratacak, korkunç elektrikli top atan silahlarla, günah düşürücü mucize işçisi papazlar, rahipler ve hocalarla.

1000 yıl geçtikten sonra YEHOVA Şeytan'ı ve ona ait tüm insanları var olmaktan tamamen yok edecek, Yeni Dünya yapacak, var olanından 1 milyon kat daha büyük ölçüde, üzerinde okyanus ve denizler olmayacak, bu Dünyaya 280000 yıllığına ONUN Ölümsüz insanlarla birlikte yerleşecek.

Ondan sonra O daha iyi yaşantıları için tekrar Yeni Dünya yapacak ve böylece dönem dönem Dünyayı daha da güzel hale getirerek sonu olmayan, akla sığmayan mükemmelliğine kadar yenileyecek ve sonsuza kadar bu Dünyada Ölümsüz insanlarıyla beraber yaşayacak. G.K. 21-3.

Yeruşalim şehri ise Yenilenmiş Güzelleştirilmiş Dünyaya Gökyüzünden indirilecektir, göksel insanlar (yani diğer gezegenlerde yaşayanlar) tarafından yapılmış olarak, değerli taşlarla süslenmiş, sokaklar ise şeffaf altınla kaplıdır; uzunluğu, genişliği ve yüksekliği 2000 verst, yeşim taşından yapılmış devasa duvarla çevrili, 12 inciden yapılmış 12 kapısı bulunuyor ve üzerinde 12 İsrail kabilesinin36) isimleri yazılı; endomesislerde (müştemilatlarda) ise 12 Havarinin37) isimleri yazılıdır. Şehrin ortasında YEHOVA'NIN Sarayı olacak, Tapınak ise ve kurban sunmalar artık olmayacaktır. Sarayın altından bir nehir akacak ve tüm sokaklardan geçecektir, nehir kenarlarında ise her ay yeni meyveleri veren mucizevi ağaçlar yetişecek.

36) Ancak Dan'ın yerine Manasse.
37) Yezavel'e göre 13 Havari. Elçilerin İşleri 1-25, 26; Romalılar 1-1.

Bu meyveleri yemelerinden dolayı insanlar yaşlanmayacak ve ölmeyecekler, erkekler 34, kadınlar ise 16 yaşlarında olup sonu olmayan ebedilik boyunca hep ölümsüz kalacaklar.

Yeruşalim dışında, ölümden kurtarılmış, sağındaki kişilerden oluşan halklardan38) 24 krallık olacaktır. Şehir dışında yaşayan bu insanlarda da ölüm olmayacak, ancak hastalıklar rastlanacaktır; ve bu hastalıklardan kurtulmak için şehirde yaşayan insanlardan hayat veren ağaçların yaprakları istemeye mecbur olacaklar.

Bu şehrin ayrıntılı tanıtımı için "Halklara Işık ve Yahudilere uyarı" Kitabında benim marşıma ve G.K. 21 ve 22 bölümlere bak.

38) Matta 25-33...46.

IX.
Tüm Dünyaya Işık olan TANRININ bu mucizevi Peygamberin şahitliği

Sonuç olarak ben de Yeşaya Peygamber gibi Gökyüzü ve Yeryüzü39) şahitliğe çağırıyorum: Hristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar henüz TANRILARINI tanımıyorlar, ne Şeytanla ve Şeytani Hristiyan ve Yahudilerle ONUN mücadelesini, ne Ölümsüz insanları, ne Arsareth'teki ONUN İsrail Krallığını, ne sonsuz Dünya dönüşümleri, hiçbirini bilmiyorlar. Ve anlamıyorlar ki, (YEHOVA) TANRILARINA hakikaten inanmak ve ONA inanıyormuş gibi gözükmek arasında, Gökyüzü ve Yeryüzü40) arasındaki kadar bir fark vardır.

YEHOVA'NIN Sözüne inanan ve dolayısıyla Tek İnanç41) ve ölümsüzlüğe Çağrısını duyan42) kimse YEHOVA'YA43) ve bana dost ol, Bu Hayat Veren Hayırlı Haberi yaymaya ONA yardım et, yani kopyala ya da yazdır, yabancı dillere tercüme et (kim edebilirse), dağıt ve gönder Bu Kitabı tüm krallıklara ve halklara ve özellikle evrensel bilgeliğiyle (yani üniversite bilimlerle) insanlaştırılmış insanlara.

39) Yeşaya 1-2.
40) Matta 11-27; G.K. 3-16, 18; Yeşaya 1-2...4; 45-5; (29-14); 55-8, 9; Mezmur 96(97)-9; Yakup 2-19.
41) Efesliler 4-13; Malaki 1-11; G.K. 15-4.
42) G.K. 3-22.
43) Luka 12-4; Yuhanna 15-15; Yakup 2-23.

YEHOVA'YA inanmayıp başka birine bunları söyler ise: "Yalandır, tüm halklar, krallar (ya da Rothschildler) yanıltmacanın içinde değildir, çünkü bizim inancımız hakikidir44), bu nedenle YEHOVA'YI ve Evrensel Işık ve Sembolle ONUN Elçisini biz tanımamalı ve dinlememeliyiz; ve tüm halklar sadece bizim dinimize katılmalı", YEHOVA'YA küfür saçan öyle biri her an ölüme hazır ol! Bu bir hakikattir! Amin. Yaratılış 7-41; Yeşaya 37-4, 7, 23, 24, 36, 38; Yeremya 36-14...25, 30, 31; 39-7.

44) Ya da doğru inanç.

X.
Hafızada sürekli tutulması için YEHOVA'NIN Bu Hayırlı Haberin kısaca tekrarı

1. 6000 yılın sonunda bütün halklar ikna olacak ki, çarmıhta mızrak ile delinmiş Yahudi YEHOVA veya İSA MESİH Ölümsüz insanların TANRISIDIR, Heiden Şeytan (Satan) ise ölümlülerin Tanrısıdır.

2. Şeytan dipsiz derinliklere atıldıktan sonra Yeni Sion Dağındaki YEHOVA'NIN Tapınağı artık tüm halklar için Dua Evi olacaktır.

3. Ve böylece herkes için ortak tek bir inanç sayesinde Dünyada tüm ulusal ve dini nefretler yok edilecek, 1000 yıllığına tüm insanlarda evrensel kardeşlik YEHOVA Sevgisi, Barış, Özgürlük, Sevinç ve Refah kurulacaktır.

4. YEHOVA bir insanı sadece bunlardan dolayı ölümsüz kılar: Barış Yaratan bu İnançta özverili azminden dolayı, ONUN dostlarıyla hayatı boyunca tek ruh ve tek yürek dostluğu korumasından dolayı ve ONUN Elçisine güvenmesinden dolayı. Amin.

XI.
Uyarı

İnsanoğlu kardeşler! Bir an önce tüm ayrı veya şeytani inançları bırakın, bu inançlar kutsal Melekler tarafından yazılmış olsa bile, çünkü sizlere YEHOVA'NIN KENDİSİNİN Sözlerini ilan ediyorum: "Bu Barış Yaratan Dinine karşı gelen herkes ya da gaddarlıklarını45) ve "kuzu postuna bürünmüş kurt" kurnazlıklarını46) bırakmak istemeyenler Kutsal Melekler ve KUZU'NUN önünde cehennem ateşinde azap çekecekler, azapların dumanı ebetler ebedince tüter ve gece gündüz47) rahat yüzü görmeyecekler; ve tüm barış yapıcılar (yani Evrensel ya da Yeni Ahit İsrail Dinine katılanlar) TANRININ oğulları (çocukları) olarak adlandırılacaklar, dolayısıyla onlar da barış yapıcı tüm Kutsal Peygamberler ve 144.000 Yeni Ahit İsrailliler gibi ölümsüz kılınacaklar! Bu bir hakikattir! Amin.

45) Ya da despotluk, cinayet, soygun ve yolsuzluğu ya da Yahudi insanlık dışı Alliance'ı (birliği) bırakmak istemeyenler.
46) Diğer bir deyişle cehennem düşmanlığı yaratan ve kan döktüren Hristiyanlığı ya da Şeytan'ın daha II.ci yüzyılda Origen ve Papius aracılığıyla yazdığı ve daha sonra konseyleriyle tamamladığı kasvet yaratan İncili ve dinde bölünmeler yaratan Müjdesini bırakmak istemeyenler.
47) G.K. 14-9...11; 19-2, 3; 20-15; 21-8; 22-15; Yeşaya 65-15; 66-17...24. İşte bu Sözlerden anlayın ki, bu azaptan veya ikinci ölümden kurtulacaksınız diye, Şeytan sizi Mesih'in kefaretiyle kandırdı.

NB. YEHOVA'NIN Evrensel Dini'nin dili hakkında

YEHOVA Hayat Veren Hayırlı Haberini Rus dilinde duyurmaya uygun gördüğü için (ya da ONUN dediği gibi "Yahudiler için yabancı bir dilde")48) bu yüzden şu anda Rus dilini tüm diller arasında en kutsal dil olarak kılmıştır; dolayısıyla Evrensel Dini'ne katılan herkes ve Yeni Ahit Yahudiler Rusça dilini mükemmel bir şekilde bilmeli.

48) Ve en yaygın veya anlaşılır kelimelerle; ama Yahudiler yine de ONU dinlemeyecekler. Yeşaya 28-11...13.

Bu dili bilmeyenler ise bana Almanca, Fransızca, ya da Polonyaca yazabilirler. Haleluya! Amin. G.K.3-14.

ÇARMIHA GERİLMİŞ YEHOVA için bir savaşçıyım, ya da 666 cehennem Hristiyanlığının ve Şeytani Yahudiliğinin Yok Edici, Kutsal Peygamberlere kardeş ve YEHOVA'NIN Meleklerine yoldaş, Kralların KRALI'NIN topçuların En Baş General (Generalissimus), ONUN BABASI'NIN49) Kral Rahibi, halklara Işık ve Yahudilere bir Uyarıyım ya da kısaca: YEHOVA'NIN bu gezegende şu anda gösterdiği harikalar Harikası ve mucizeler Mucizesiyim. İbranice İlyas

49) G.K. 1-6; 22-9.

XII.
Yahudilere özel uyarım

Hey, siz, 3000 yıl YEHOVA'YA karşı gelenler ya da Şeytan'dan hiç ayrılamayan Yahudiler! YEHOVA'NIN tüm Elçilerini dinlemediğiniz gibi bana da kulak vermediniz, ancak Şeytani ittifakı (Alliance) dinlemeye karar verdiniz.

O halde bilginiz olsun, YEHOVA'NIN Yeni Ahit İsrail ya da Barış Yaratan Evrensel Dini'ne bana katılmayanlar Kunayev'de olduğu gibi öldürülecek veya Berdiçev'deki gibi yakılacak ya da dinamitle patlatılacak veya korkunç bir azapla açlıktan öldürülecektir. Bu bir hakikattir!

Bunu İbranice YEHOVA İSMİYLE onaylıyorum. Amin.