Tüm insanlara Bedensel Ölümsüzlüğe Çağrı
Evrensel Teolojik Hakikatin ilan edilmesi

AYDINLIK VE KARANLIK ARASINDA GEÇEN SON SAVAŞIN BAŞLANGICI

Dünyanın karanlığından bir çıkış yolu arayan kişi: Dünya Aydınlatıcı, TANRI'NİN bu Büyük İşinin nasıl başladığını bana anlatır mısınız.

Ben. O halde büyük bir saygıyla dinleyin ve tek bir kelimemi bile kaçırmayın! Ben yaklaşık 40 yaşındayken İbranice ismi ЕГОВА на иврите1) (YEHOVA)2) olan Bir İNSAN buldum3), milyonlarca yıldır Dünyada yaşıyor ve hiç bir zaman yaşlanmayacak ve asla ölmeyecektir. Diğer insanları da KENDİSİ gibi ölümsüz yapabilir ve hatta ölüleri4) diriltebilir. Elbette, ben anında O'NDAN beni de ölümsüz yapmasını istemeye başladım ve bunun için tüm servetimi ONA verirdim. Buna karşılık olarak YEHOVA şöyle söyledi: "BANA verilen büyük altın ve pırlanta armağanlar ve BANA yapılan bağışlar için değil, yalnızca BANA samimi dostlar olacak kişileri ölümsüz kılıyorum"5).

1) Mısır'dan Çıkış 6-1...3; 15-3; Hoşea 12-6; G.K. 22-6.
2) Yahudi inancına sahip.
3) Yeşaya 65-1; G.K. 3-20; Yaratılış 18-1...8; 32-24...32.
4) Ve eğer ölüler diriltilmezse, o zaman tüm dinler boştur. 1.Korintliler 15-29;16-17; 2.Korintliler 1-9; Elçilerin Işleri 26-8; Yuhanna 5-21; 8-51; Luka 20-37; Yasa'nın Tekrarı 32-39; 33-3; Mezmurlar 67 (68)-21; Süleyman'ın Özdeyişleri 1-13...16; 16-13; Romalılar 4-17; Matta 27-52; G.K.1-18; 2-10,11; 7-9,15.
5) Luka 12-4; Yuhanna 15-15; Yakup 2-23; Mısır'dan Çıkış 33-11; Çölde Sayım 12-8.

Ben. SANA yemin ederim ki, bundan sonra SANA olan samimi dostluğumu Ebedi Sonsuzluğa dek sürdüreceğim.

YEHOVA. O halde dikkatlice dinle! Dünyada BENİM gibi ebediyen ölümsüz ve BENİMLE eşit güce sahip bir insan vardır, adı Şeytan (Satan)6).

6) Ortodoks inancına sahip.

BENİM en amansız düşmanım oluyor. Bu ezeli düşmanım, büyük bir öfkeyle, BENİMLE arkadaş olan insanlara korkunç bir şekilde saldırır, işkence eder ve öldürür. O halde ölümlü her şeyi bırakmayı, sana vereceğim silahlarla kendini silahlandırmayı ve Şeytan'a karşı özverili bir şekilde BENİMLE savaşmayı kabul ediyor musun?

Ben. Genç ve güzel karıma ve çocuklarıma sahibim, ayrıca topçu yüzbaşı rütbem var. Bu nedenle böyle güzelliklerden ve asil bir toplumdan ayrılamam.

YEHOVA. Sana hakikaten söylüyorum ki, şimdiki ya da Laodikiya zamanında, dostlarımdan kim düşmanıma galip gelirse, ona BENİMLE birlikte Tahtıma oturmaya izin vereceğim, tıpkı BEN de kazandığım ve BABAMLA birlikte Tahtına7) oturduğum gibi; ve Yenilenmiş Dünyada BEN onun TANRISI olacağım ve o BENİM oğlum olacak8).

7) G.K. 3-21.
8) G.K. 21-7; Matta 5-9.

Ben. Ama ben buna da razı olmadım. Ve bu şekilde YEHOVA ile olan dostluğumu bıraktım, 10 yıl yaşadım, ancak benim bu buluşumu bir çok kişiyle gizlice paylaşmaya başladım. Ve kısa süre sonra, sanki insanlıkta düşmanlık yaratan veya zararlı yeni bir dini mezhep icat etmişim gibi bir söylenti yayıldı. Yetkililerden ve papazlardan çeşitli sıkıntılar başladı; ve YEHOVA’NIN Gizli Kardeşliğimizin çoğalmasıyla beraber bize ve özellikle bana karşı zulüm artmaya başladı. Ve sonunda Şeytan beni ve arkadaşım A.S'i Petersburg'a sürükledi ve orada bizi farklı zindanlara attı9). Ve ancak bu andan itibaren, Şeytan’a ve onun cehennem gibi düşmanlık yaratan kırbaç vurmakla günah çıkaran veya ölüme götüren tüm dinlerine karşı ölümüne savaşma kararlılığımı YEHOVA'YA bildirdim. Ve YEHOVA bana, Şeytan'a karşı kullanmak için "Siyon haberi" isimli ilk Silahını verdi. Şeytan ise beni yakaladı ve Solovetskiy Adası'nda10) tabut kadar dar, korkunç bir engizisyon zindan hücresine kapattı, A.S'i ise ilk olarak Kazan'da bir kazamata kapattı, ve iki ay sonra Sviyazhsky manastırında bir engizisyon kazamatına yerleştirdi. İlerideki eziyetimizle ilgili benim "Yaylı çalgılar çalsın!" marşımı okuyun. Ve şimdi öyle bir noktaya geldi ki, merhametli general11) Pashkov bile beni bir kafir olarak görmeye başladı ve bana sadaka vermeyi bıraktı.

9) G.K. 2-10.
10) G.K. 2-10.
11) Thyatira mezhebinden.

Arayan kişi. Sizden ne istiyorlardı?

Ben. A.S'den ne istediklerini bilmiyorum, ama beni YEHOVA’NIN tüm biyografisini okumaya zorluyorlardı ve zorlamaya devam ediyorlar, atmosferi (Göğü) ve Dünya’yi, güneşi, ay ve yıldızları, Adem ve Havva’yı nasıl yarattığını; insanları bir tufan ile nasıl yok ettiğini; Hz. İbrahim'i nasıl seçti ve soyunu nasıl çoğalttığını; İsrailoğlularını Mısır'dan nasıl çıkardığını; KENDİSİ sıradan bir Yahudi olarak Nasıralı İsa12) İSMİNİ taşıyarak Yahudiye'de nasıl ortaya çıktığını; hangi mucizeleri gerçekleştirdiğini; nasıl acı çektiğini ve çarmıha gerilerek öldürüldüğünü anlatmamı zorlamaya devam ediyorlar. Ve önemli olan, benim inanmamı13) istiyorlar ki, güya O, Şeytan tarafından çileli ölüme, insanların günah işlemesine izin vermek için katlandı; Yahudilerin heidenlerle 1000 yıllığına birleşmesi için değil sanki.

12) Daha sonra Yunanlılar ONA İSUS HRİSTOS, Türkler ise İSA MESİH adını verdiler.
13) Şeytan’a.

Arayan. Burda kötü olan ne var, ya da neden bunu bilmek istemiyorsunuz?

Ben. İlk olarak, bu tanım (ya da İncil) orijinal değildir, Yahudilerinkiyle uyuşmuyor ve 666 hristiyan mezhebinin her birinin içinde farklıdır14). İkinci olarak, her dini mezhep bunu kendi tarzında ve diğerlerinden farklı olarak yorumlar; budist ve müslüman dinlerinde ise Dünyanın ve insanların yaratılışı bambaşka bir şekilde anlatılır. Üçüncüsü, her hangi bir talmud olmadan YEHOVA’NIN Sözüne doğrudan inandım ve şimdi ise bundan açık bir şekilde emin oldum, tüm krallar, halklar ve kabileler15) onların tüm hakiki ya da cehennem gibi düşmanlık yaratan dinleriyle ölümcül bir yanılgı içindedirler, veya bu Dünya tümüyle şeytani karanlığa16) bürünmüştür. Ve ONUN tüm Yasası, yalnızca tek bir Sevgi17) kelimesinin yerine getirilmesinden ibarettir.

14) Bunun hakkında kilise bültenine bakın.
15) Ve özellikle Yahudiler.
16) Yeşaya 60-2; G.K 16-10; 17-2,4...6,15; 18-3,23,24; 19-2; 12-12; 9-20,21; 2.Timoteos 3-1...5.
17) Galatyalılar 5-14; Levililer 19-18; Hoşea 6-6; 1.Yuhanna 3-10,15; Matta 5-22; 2-2.

Arayan. Şimdi ise ne vaaz veriyorsunuz?

Ben. Ölümsüzlüğü ya da Hayat Veren Peygamberlere Kardeş ve Meleklere Yoldaş YEHOVA’NIN Dinini18) tüm insanlara; 1000 yıllığına Evrensel - Kardeşlik Sevgisini, Özgürlük ve Refahı veya tüm insanlıktaki düşmanlık yaratan tüm şeytani dini bölmelerin yıkımını. Ama YEHOVA (ben değil) Bunu benim aracılığımla vaaz ediyor, ve sözlü olarak değil, yazılı olarak, bir sonraki Kitapta göreceğiniz gibi. Amin.

18) G.K. 22-9; 1-3.

N.B. Bu makaleyi okuduktan sonra ölümsüz olmak ve dolayısıyla YEHOVA ile Şeytan arasındaki bu Son Savaşı daha ayrıntılı bilmek isteyenler her yerde bulunabilen "Yok Edici " Kitabını okumalı veya bu Kitap için Mitava şehrine Albay Nikolay Sazontovich İlyin'e, Pisarskaya cad. ev No: 15, adresine yazmalı.