Заклик всiх людей до тiлесного безсмертя
Оголошення загальнолюдскої iстини

Оголошення вiд БОГА, який воскрешає мертвих1), на весь пекельно-збунтований сатанинський Світ.

I.

Ось темрява вкриє всю Землю, та затьмаряться всі народи2). А над тобою, Єрусалим, з’явиться ЕГОВА на иврите3) та Слава ЙОГО засяє на тобі. І гейдени4) почнуть ходити у світлі твоєму та царі їх у променистому блиску твоєму5). І тоді від Сходу до Заходу будуть прославляти IМ’Я МОЄ і гейдени; та на кожнім місці вони почнуть поклонятися, кадити, та приносити чисті жертви IМЕНI МОЄМУ. Тому що IМ’Я МОЄ, ЄГОВА, повинні будуть прославляти всі гейдени6). І Храм МIЙ (на Новій Сіонській Горі) буде Молитовним Храмом вже для всіх народів7). І тоді IЗРАЇЛЬ буде складатися з трьох народiв, бо до євреїв приєднаються ізмаїльтяни8) та вірмени9). І тоді всі народи перекують їх (пекельну) зброю на землеробські знаряддя і не піде війною ніякий народ на інший народ, і навіть військового навчання не буде 1000 років. Мих.4-3; Iс.2-4; 11-6…9; К.З.20-4…10.

1 Діян.26-8; 1Кор.15-29,32,16,17; 2Кор.1-9; Рим.4-17; Іоан.8-51; Мат.27-52; К.З. 1-18; 2-10,11; 7-9,15; 19-11…21; 5М.32-39; 33-3; Пс.67(68)-21; Зах.14-5. К.З. означає: Книга з Неба, яку Воскрешаючий БОГ прислав зі СВОЇМ Ангелом за 11 років до руйнування Єрусалиму Сатаною через римлян. К.З. грецькою: "Апокаліпсис".
2 Особливо християни, які перегороджені Сатаною на 666 істинних релігій або перегородок.
3 ЄГОВА. Це Предвiчнодивне ІМ’Я БОГУ, який воскрешає мертвих, відкрито вперше тiльки Мойсею 2М.6-3 15-3; Ос.12-6, а нині тільки мені. К.З. 22-6; Іс.41-25; 42-6…1; 55-4; Мал.1-11 та див. у "Світлі" XVII.
4 Тобто не євреї.
5 Iс.60-2,3.
6 А в тих, що будуть опиратися не буде дощу та стануть в них гнити очі та язики. Зах.14-12,17,18.
7 Мал.1-11; Іс.56-7;2-2,3; Зах.14-16…21; Єз. 40 по 48 гл.; Мар.11-17; К.З.11-1,2; 15-4; Єф.4-13; Рим.11-26…29.
8 Тобто потомки Ізмаїла, сина Авраама.
9 Тобто родичі Авраамові. Іс.19-24,25.

II.

Двi рівносильні БОГОЛЮДИНИ в нашій Сонячній системі: Єврей ЄГОВА та гейден Сатана. ЄГОВА є БОГ безсмертних, а Сатана є Бог смертних людей. По завершенню 6000 років10), ЄГОВА подолає Сатану, закує його в кайдани та ввергне в глибоке провалля (в А…ії), замурує та замкне його там11); установить Мир, Свободу12) та Благоденство всім народам на 1000 років13) під Всесвітнім Правлiнням у Єрусалимській Республиці.

10 За єврейським рахунком.
11 К.З. 20.
12 Навіть кордонів не буде.
13 Після 1000 років Миру та Єдиновірства, Сатана вирветься з провалля та знову вигадає на 111 років його різні істинні релігії зі страшними елекричними пушками, які заганятимуть в рай; з чудотворством, батожінням та зніманням гріхів попами, ксьондзами, пасторами, пророками та спокутувателями або заступниками та заступницями якогось Світу.

Після 1000 років ЄГОВА зовсім знищіть Сатану з буття з усіма належними йому людьми; зробить нову Землю в мільйон разів більше цієї, і без океанiв і морів та оселиться на ній зі СВОЇМИ Безсмертними людьми на 280000 років.

Після цього ВІН знову зробить нову Землю набагато краще для їх життя. І так далі ВІН стане час вiд часу перетворювати Землю все краще і краще до нескінченної незбагненної досконалості, та жити на ній вiчно разом з безсмертними людьми. К.З.21-3.

Місто Єрусалим на Перетворену Землю буде спущене з Неба, створене небесними людьми (тобто жителями інших планет), прикрашене коштовним камінням; а вулиці вимощені прозорим золотом в довжину, ширину, та висоту 2000 верст, оточене величезною стіною з яшми, з 12 воротами з 12 перлин та з надписом на них імен 12 колін Ізраїлю14); а на ендомезісах (флігелях) імена 12 Апостолів Ізраїльських15). Посеред міста буде Палац ЄГОВИ, а Храму і ніяких жертвоприношень вже не буде. З-під Палацу буде витiкати річка i текти вздовж всіх вулиць; на її берегах ростимуть дивні фруктові дерева, які приноситимуть нові плоди кожен місяць. Завдяки вживанню цих фруктів люди перестануть старіти та вмирати, а всю Нескінченну Вічність будуть Безсмертні: чоловіки у вiцi 34 років, а жінки 16.

14 Але замість Дана, Манасія. Чи ви чуєте, сатанинські або 666-стні християни, що Всевічний союз ЄГОВИ з Ізраілем, а не з вами? Іер.31-31…39;32-40…42 та I.
15 По-сатанинськи: 13 Апостолів. Діян.1-25,26 та Рим.1-1.

Поза Єрусалиму будуть 24 царства з праведних народів, врятованих від смерті16). І у цих замiських жителів хоча смерті також не буде, але хвороби ще будуть траплятись. І для їх лікування, вони повинні будуть випрошувати у городян листя з їх життєдайних дерев17).

Ну ось в яке місто Єрусалим18) запрошує ЄГОВА на нескінченне життя кожну людину! Або ось яка ціль кожній людині вiдставати від Сатани та приєднуватися до ЄГОВИ! Зрозуміло, що хто відстане від Сатани, залише всі його релiгiї, символи, той повинен нагадувати собі цей Дивовижно-Відрадний Символ, як можна частіше.

16 Мат.25-33,46.
17 К.З.21 та 22.
18 Це місто з Неба ще Авраам очікував. Євр.11-10.

III.

Отже, за яку релiгiю з усіх 666 християнських, 333 буддійських, 10 юдейських, та 6 магометанських релiгiй на страшному Суді, ЄГОВА поставить людей праворуч, а потiм вiзьме їх у Цей Небесний Єрусалим для нескiнченного життя?

IV.

Хто ж вигадав всi цi 1015 страшно-ворогуючих або згубних (гарматних) релiгiй, Сатана чи ЄГОВА?

V.

У Книзi з Неба ЄГОВА говорить: "Показати рабам СВОЇМ, чому належить бути скоро; отже блажений той, хто виконує написане в Цiй Книзi, бо вiн є брат Святим Пророкам та друг (або товариш) Ангелам МОЇМ19)". А богослов кожної сатанинської або окремiшньої релiгiї говорить протилежне ЄГОВІ: "Неправда! Нiчого нiкому не показано20), а блажений тiльки той, хто виконує написане в уставi нашої перегородки". То вiд чого сатанинськi люди вiрять перегородочним богословам, а не ЄГОВІ?

19 К.З.1-1...3; 22-6,7,9,17.
20 Навіть ні Миколі чудотворцю, ні Василю Великому, ні Домініку, ні Ф. Кемпійському, ні папі, ні Всесвітньому рабину Ротшильду, ні Лютеру і ні Кальвіну.

VI.

Апостол Павло запевнює, нібито всi iншi Апостоли, навiть Петро та Варнава, "вчили брехні, а не Євангельськiй Істинi i навiть лицемiрили21)". Якщо звiрити Павловi послання з Дiян.21-20…26; Мат.5-17; 10-5; 15-24; 1-21; 25-31…46; Єр.31-31…39; 32-40…42; 30-9,22; Ос.3-4,5; Іс.56-7; 2-2…4; 11-6…9,15,16; 60-2,3,13; 54-10; Мк.11-17; Єз. з 40 до 48 гл., 38 та 39; 37-26,28; 34-5; Зах.14-5,16…21; Мiх.4-7; Авд.1-21; К.З.7-4…8; 14-1…4;21-3,12; Євр.4-9 та I. незаперечно виходить, що Ап.Павло є не тiльки лицемiр22) та руйнiвник всього Ізраїльського Закону ЄГОВИ, але навiть знищувач Вiчного Союзу ЄГОВИ23) з Первородним Сином ЙОГО Ізраїлем24). То хто ж з Апостолiв, як брехливий, буде ввергнутий у невгасимий вогняний жупел, згiдно зі Словами ЄГОВИ в К.З. 21-8; 22-15;2-2, захисники Закону та Союзу ЄГОВИ з Ізраїлем: Петро, Варнава, Яків та Іоан, чи їх руйнiвник Павло?

21 Гал.2-14...11.
22 Діян.21-20...26.
23 По-сатанинськи: "Завіт".
24 2М.4-22; Сiр.36-14.

VII.

Чи БОЖОЇ Істинi вчить той богослов, окремiшньої ворогуючої або сатанинської релігії, який не тiльки не знає, але й навіть ніколи не чув про цей план ЄГОВИ по Управлінню Світом та Проголошення 7 Громiв ЙОГО? К.З.10-7,3,4.

VIII.

Чи повинно слухатися того богослова, про якого говорить ЄГОВА, що: "Вiн слiпий, глухий, з мiдним чолом, камiнним серцем, з залiзною потилицею та прийняв богословську науку вiд самих упертих, якi противляться ЙОМУ 4000 рокiв; або коротше: прийняв перегородочне богослов’я від сатанинського сонмища25)"?

25 Іс.43-8,48-4; 45-5;1-2…17;29-14; 65-2,15; Єз.2-3…8; 3-7; Пс.95(96)-10; К.З.(2-9)3-9,1,17,18.

IX.

Чому ЄГОВА не може відторгнути юдеїв від Сатани навіть впродовж 4000 років та знищити сатанинські християнства навіть до Армагедонського дня26)?

26 Пс.95(96)-10; Єз.2-3…8; 3-7; 38 та 39; Єр.7-25,26 та VIII; К.З.16-16; 19-11…21.

X.

Невже захисникам сатанинських або окремих релігій ЄГОВА не скаже: "Йдіть геть від МЕНЕ, прокляті противники МЕНІ, та згиньте у невгасимому жупелі на всю Нескінченну Вічність27)?"

27 К.З.22-15; 21-8; Мат.25-41; Наум.1-2.

XI.
Висновок.

Отже, і я, подібно до Пророків: Мойсею та Ісаю, закликаю у свiдки Небо і Землю28), що вірні та істинні Слова ЄГОВИ29) що: "Весь Світ вкритий сатанинською темрявою; і тому всі царі, народи та племена (з усіма мракобісноістинними релігіями) в омані30)". Тобто християни, юдеї, караїми та магометани ще не знають БОГА свого, ні Сатану, ні 6000-річної боротьби ЙОГО з Сатаною, з сатанинськими юдеями 4000 років та з пекельними християнами 1825 років, ні безсмертних людей, ні Ізраїльського Царства ЙОГО в Арсареті або при безсмертному Мельхіседеку31), ні нескінченних перетворювань Землі, та нескінченного життя з НИМ на ній, ні майбутнього Знищення32) всіх сатанинських та перегородочних людей33); і не розуміють, що вірити БОГУ ЄГОВІ на слово34) та вірувати в НЬОГО, є така ж різниця, як Небо від Землі: тому що біси також вірують в НЬОГО, але не вірять ЙОМУ. А особливо, не вірять цьому Всесвітньому Гласу ЙОГО і кажуть людям: "Це оголошення не ЄГОВИ, а людська маячня". Як.2-19.

28 5М.32-1; Iс.1-1.
29 К.З.3-14.
30 Iс.60-2; К.З.16-10; 13-8,11; 17-2...8,15; 18-3,23,24;19-2 та I.
31 3(4)Єздр.13-40…47.
32 Двоногих псів. К.З.22-15.
33 Іс.2-11,21; 34; Лук.17-34…37; 1Сол.5-3; К.З.2-23; 16-19.
34 Як Авраам та Валаам. 1М.22-1,12; 4М.22-18.

Ось чому Це Животворне Оголошення повеліває ЄГОВА розкидати та розсилати по усіх містах та селах усіх царств та народів: щоб миротворці (або людинолюбці)35) з усіх 1015 релігій, почувши Цей Глас ЄГОВИ, вирішивши, згідно з розумом36), ці питання, відстали від Сатани та приєднались до ЄГОВИ, щоб ВІН зробив їх такими ж безсмертними, як 144000 євреїв37), Мельхіседек38), Єнох, Ілля, Іоан, Замолквін39), Піфагор40), Зороастр41), Захарій Ш…рі)42) та згадувані в Мат.16-28; і для того прочитали б (або послухали) нинішнє Всесвітнє Благовістя ЄГОВИ пiд заголовком: "Світло від БОГА Святих Пророків", яке нині всюди можна знайти у Братопророків або у Новозавітних Миротворців. Але краще за все випросити його у САМОГО ЄГОВИ. Мат.6-6; 7-7,8; 23-8, 10.

35 Мат.5-9; Як.3-18; 4-4; Іоан.2-15; Рим.15-33; 16-20.
36 Рим.10-2.
37 К.З.7-4...8; 14-1...4.
38 Євр.7-3; Пс.109 (110)-4.
39 Донський козак.
40 Учень Замолквіна (за 500 років до Р.Х.)
41 Персіянин, який за 400 років прорікав про з’явлення зірки над Віфлеємом при народжені ХРИСТА.
42 Засновник новгородських єговистів (або по-сатанинськи: стригольників). Це був єврей з Мітави.

XII.

А з цього неспростовно виходить, що блажений той43), хто в нинішній Останній Бій ЄГОВИ з Сатаною, Світла з темрявою, безсмертя зі смертю попрацює над розсиланням Цього Оголошення ЄГОВИ серед нинішнього смертного людства, обуренного від безліч різних пекельно-істинних релігій, трансендентальних філософій двоногих псів, сатанинськи-геніальних дипломатів, гравців в гарматне м’ясо та жидівську нелюдськість.

43 Дан.12-3; К.З.22-7;1-3.

XIII.

NЗ. Бажаючим приєднатися до ЄГОВИ в Загальнолюдську або Новозавітно-Ізраїльську релігію ЙОГО, згідно з розумом44) ясно, аби дати вірні відповіді на цi ЙОГО питання, насамперед необхідно дізнатися, як Сатана переконує своїх людей, нібито: "Кожна релігія, яка творить ворожнечу або страшно ненавидить та правовірно45) знищує всі інші - є релігія істинна, отже від БОГА Миру та Любові ЄГОВИ46)". Тому блаженні багачі, вельможі, князi та царі кожної релігії: бо кожен з них, проживши вдосталь, з пристрастям погравши у театри, комедії, бали, канкани, в поклоніння мощам та іконам, в (сатанинські) таїнства потурання гріху, та в гарматне м’ясо, відправиться, в золотих гробах з вінками, в рай своєї релігії.

44 Рим. 10-2.
45 Або православно.
46 Як.3-18; Рим.15-33; 16-20.

XIV.
Застереження з людинолюбства.

Хто знайде або отримає Це Оголошення ЄГОВИ, відрадне не тільки для ЙОГО Ізраїля, але й для всього людства, знищить його, приховає або передасть Сатані, на того ЄГОВА нашле страшну кару з прокляттям на всю Нескінченну Вічність. Їй істинно! Амінь! Наум.1-2; К.З.11-5. Амінь.

Світло всім народам та Союз юдеям з ними, посланий від БОГА Миру та Любові ЄГОВИ47), Илия на иврите

4 серпня 1886 р. Мітава, поштова адреса до мене Вс.Св.48) Ільїну.

47 Iс.41-25; 42-6...1.
48 Вс.Св. значить: Всесвітньому Світителю.